Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

01.08.2021.

Vlada utvrdila Kadrovski plan

Djelimični Kadrovski plan koji je Vlada utvrdila na sjednici od 30. jula 2021.godine, je pripremljen kroz modernizovanu Centralnu kadrovsku evidenciju, uz velike napore Uprave za kadrove, Ministarstva finansija i socijalnog staranja ali i 15 državnih organa, koji su pokazali odgovornost i spremnost da u zakonom utvrđenom roku izvrše svoju obavezu. Drugi državni organi koji ne ulaze u Kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore su pripremili pojedinačne kadrovske planove za 2021.godinu kroz modernizovanu Centralnu kadrovsku evidenciju.

23.07.2021.

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Uprave za kadrove i Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Uprave za kadrove i Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica

Dana 23.jula 2021.godine u Upravi za kadrove je potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Uprave za kadrove i Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica. Saradnja će se zasnivati na principima partnerstva, transparentnosti i međusobnog informisanja i odnosiće se na projekte koji imaju za cilj da građani dobiju kvalitetnu i brzu uslugu od strane javne uprave. Kroz zajedničke i zasebno planirane promotivne aktivnosti javnost će biti infromisana.

23.07.2021.

Uprava za kadrove je pripremila peti broj Biltena

Uprava za kadrove je pripremila peti broj Biltena

Uprava za kadrove je pripremila peti broj Biltena koji sadrži pregled najznačajnijih novosti u razvoju ljudskih resursa za period april-jul 2021.godine.

12.07.2021.

SPISAK STRUČNIH LICA I ISTAKNUTIH STRUČNJAKA - 2021. godina

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19 i 08/21) Uprava za kadrove, dana 18.09.2020. godine objavila je IV Javni poziv za izbor stručnih lica u odgovarajućoj oblasti rada i istaknutih stručnjaka u odgovorajućoj oblasti rada, radi sačinjavanja liste stručnih lica, odnosno istaknutih stručnjaka koji će biti članovi Komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, odnosno Komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti.

12.07.2021.

Rezultati sa sprovedenog ispita za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove je sprovela ispit za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, 02. i 09. jula 2021. godine. Pravo na polaganje ispita imali su polaznici Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji su pohađali Program u prethodna dva ciklusa.

10.07.2021.

Analiza stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 2020.godinu

Analiza stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 2020.godinu

Uprava za kadrove je po prvi put uradila Analizu stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 2020.godinu. Analiza obuhvata institute službeničkog sistema propisane zakonom i podzakonskim aktima, sa posebnim akcentom na oblast zapošljavanja, stručnog usavršavanja, obuke i razvoj kadrova, Centralnu kadrovsku evidenciju, upravljanje kadrovima, interno tržište rada i jedinice za ljudske resurse.

07.07.2021.

JAVNI POZIV za polaznike PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Uprava za kadrove organizuje četvrti ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima. Programom su obuhvaćene obuke kroz 4 tematske cjeline: - Ključne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima - Zakonodavstvo u oblasti upravljanja ljudskm resursima - Postupanje prema zaposlenima i menadžment ljudskih resursa - Podrška u upravljanju ljudskim resursima

30.06.2021.

Uprava za kadrove pripremila je drugi broj časopisa UZKoncept

Uprava za kadrove pripremila je drugi broj časopisa UZKoncept

Uprava za kadrove pripremila je drugi broj časopisa "UZKoncept'' koji na simboličan način, kroz autorske tekstove zaposlenih u državnoj upravi, spoljnih i saradnika iz državne uprave ima za cilj da podstakne bolju komunikaciju i vidljivost procesa u sprovođenju misije i vizije Uprave za kadrove.

25.06.2021.

Abazović i Srzentić na obilježavanju Međunarodnog dana javne uprave, nagrađeni najbolji službenici

Abazović i Srzentić na obilježavanju Međunarodnog dana javne uprave, nagrađeni najbolji službenici

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, u saradnji sa Upravom za kadrove i kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori obilježilo je Međunarodni dan javne uprave događajem „Sa građanima i za građane“. U uvodnom dijelu govorili su potpredsjednik Vlade, Dritan Abazović, ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, stalna predstavnica UNDP-a, Daniela Gašparikova i v.d. direktorice Uprave za kadrove, Jovana Nišavić.