Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

05.10.2021.

Obavještenje o izmjeni termina održavanja obuke "Slobodan pristup informacijama"

Obavještavamo sve zainteresovane lokalne službenike i namještenike da će se obuka na temu "Slobodan pristup informacijama", koja je planirana za 06.10.2021. godine, održati u novom terminu, dana 08.10.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova, putem Zoom platforme.

05.10.2021.

Otvoren put digitalnom obrazovanju u javnoj upravi

Otvoren put digitalnom obrazovanju u javnoj upravi

Podgorica, PR pres servis -Jačanje javne uprave jedan je od glavnih izazova u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji, a za uspjeh u toj misiji potrebno je konstantno osnaživati ljudske kapacitete, otvarati put digitalnom obrazovanju, jer je ulaganje u znanje dužnost svih. To je saopšteno prilikom potpisivanja zajedničke Deklaracije o saradnji između predstavnika Njemačkog federalnog ministarstva za ekonomska pitanja i energetiku, Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i Uprave za kadrove.

30.09.2021.

Lista predavača za realizaciju Programa obuke iz oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru

Uprava za kadrove je na osnovu Odluke o izboru predavača odnosno trenera, broj 03-112/21-2185/2 od 28.09.2021, utvrdila/ažurirala: LISTU PREDAVAČA ODNOSNO TRENERA za realizaciju obuka predviđenih PROGRAMOM OBUKE ZA STICANJE I UNAPREĐENJE ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSBONSTI IZ OBLASTI UPRVLJANJA I UNUTRAŠNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

30.09.2021.

Lista predavača za realizaciju obuke za borbu protiv trgovine ljudima

Uprava za kadrove je na osnovu Odluke o izboru predavača odnosno trenera broj 03-112/21-2106/2 od 28.09.2021, utvrdila/ažurirala listu predavača/trenera za realizaciju obuka predviđenih Akcionim planom za implementaciju strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024 LISTU PREDAVAČA ODNOSNO TRENERA za realizaciju obuka predviđenih AKCIONIM PLANOM ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA 2019-2024.

22.09.2021.

Održan sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima na temu „Uloga i značaj Centralne kadrovske evidencije u oblasti upravljanja ljudskim resursima i izrada Kadrovskog plana kroz CKE – nova aplikacija CKE“

Sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima na temu „Uloga i značaj Centralne kadrovske evidencije u oblasti upravljanja ljudskim resursima i izrada Kadrovskog plana kroz CKE – nova aplikacija CKE“ održan je danas u Upravi za kadrove, na kom su prisustvovali predstavnici organa državne uprave, a koji su članovi Mreže.

20.09.2021.

Javni poziv za realizaciju specifičnog Programa obuke iz oblasti Analize efekata propisa (RIA)

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv svim zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine potrebne predavaču odnosno treneru da se prijave u postupku selekcije za realizaciju specifičnog Programa obuke iz oblasti analize efekata propisa-RIA. Uslovi za prijavu: 1. Visoko obrazovanje; 2. Znanje iz oblasti za koju se kandidat prijavljuje; 3. Radno iskustvo od minimum 3 godine u oblasti za koju se kandidat prijavljuje; 4. Iskustvo u realizaciji obuka (fakultativan uslov).

20.09.2021.

Radionica "Analiza potreba za obukom"

Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA-om organizuje jednodnevne radionice na temu „Analiza potreba za obukom“, koje će se organizovati 20. septembra, 21. septembra, 27. septembra i 01. oktobra 2021. godine, u hotelu „Hilton“ u Podgorici. Ove radionice su u obavezi da pohađaju svi službenici za ljudske resurse i zaposleni u jedinicama za ljudske resurse u državnim organima, koji su dužni da sprovedu Analizu potreba za obukom u svojoj instituciji, u skladu sa Metodologijom koju je pripremila Uprava za kadrove, a sve u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 04-3728/2 od 30. jula 2021. godine

17.09.2021.

Kalendar obuka za državne službenike i namještenike, septembar - decembar 2021. godina

Kalendar obuka za državne službenike i namještenike, septembar - decembar 2021. godina

Postovane koleginice i kolege, Uprava za kadrove je kreirala Kalendar obuka za realizaciju Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika, period septembar-decembar 2021. godine. Prijavljivanje na obuke vrši se isključivo preko Kadrovskog informacionog sistema.

16.09.2021.

Objavljen je Javni poziv za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem koji se realizuje desetu godinu zaredom

Javni poziv za poslodavce iz privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, objavljen je danas, dok će se prijave podnositi od 15. septembra do 15. oktobra tekuće godine (do 15 časova). Poslodavci iz privatnog sektora prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja podnose područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (birou rada / kancelariji) prema sjedištu poslodavca i preko portala elektronske uprave (eUprave). Poslodavci iz javnog sektora prijave za učešće u Programu podnose Upravi za kadrove i preko portala elektronske uprave (eUprave).

14.09.2021.

Uspostavljanje saradnje sa Centrom za profesionalnu rehabilitaciju

Uspostavljanje saradnje sa Centrom za profesionalnu rehabilitaciju

Direktor Centra za profesionalnu reahabilitaciju Milo Paunović je danas, sa svojim kolegama, posjetio Upravu za kadrove, gdje su u razgovoru sa direktoricom Uprave za kadrove Jovanom Nišavić, pomoćnicom direktorice za obuku i razvoj kadrova Jadrankom Đurković i načelnikom Odsjeka za analizu, planiranje i razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja Peđom Davidovićem, dogovorili buduću saradnju ove dvije institucije.