Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

17.11.2021.

Produžen rok za prijavu predavača za Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove produžava rok za prijavu predavača odnosno trenera za realizaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta do 01. decembra 2021. godine.

03.11.2021.

Analiza potreba za obukom na lokalnom nivou

Nakon aktivnosti koja se tiče sprovođenja analize potreba na centralnom nivou ista je nastavljena i na lokalnom nivou. Imajući u vidu zakonsku obavezu jedinica lokalne samouprave da utvrđuju godišnje planove obuka koje dostavljaju Upravi za kadrove, a na osnovu kojih Uprava za kadrove donosi Program obuka stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokanih službenika i namještenika i utvrđuje Godišnji plan obuka za lokalne službenike i namještenike, juče je održana prva od tri radionice na temu „Analiza potreba za obukom“.

02.11.2021.

Nastavak saradnje sa Agencijom za sprječavanje korupcije

Nastavak saradnje sa Agencijom za sprječavanje korupcije

U vezi nastavka dugogodišnje uspješne saradnje Uprave za kadrove i Agencije za sprječavanje korupcije, v.d direktorica Uprave za kadrove, mr Jovana Nišavić i direktorica Agencije za sprječavanje korupcije, Jelena Perović, su sa svojim saradnicima, 01. novembra 2021. godine, u prostorijama Agencije za sprječavanje korupcije, održale sastanak po pitanju edukacije službenika na temu etike i integriteta.

26.10.2021.

Održana ceremonija dodjele Potvrda polaznicima Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

U organizaciji Uprave za kadrove, 26. oktobra 2021. godine, organizovana je svečana ceremonija dodjele Potvrda polaznicima Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji su pohađali Program od 10. maja do 15. juna 2021. godine.

22.10.2021.

Odgađanje seminara "Upravljanje rizicima"

Uprava za kadrove odgađa temin seminara "Upravljanje rizicima", koji je planiran za ponedeljak, 25. oktobar 2021. godine. Naredni termin će biti naknadno utvrđen.

19.10.2021.

Javni poziv zainteresovanim licima da se prijave u postupku selekcije trenera/predavača za realizaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv svim zainteresovanim licima koja posjeduju znanje i vještine potrebne predavaču odnosno treneru da se prijave u postupku selekcije za realizaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta.

19.10.2021.

Lista predavača odnosno trenera za realizaciju obuka predviđenih specifičnim programom obuke iz oblasti analize efekata propisa -RIA

Uprava za kadrove je na osnovu Odluke o izboru predavača odnosno trenera, broj 03-112/21-2238/2 od 15.10.2021, utvrdila/ažurirala: Listu predavača odnosno trenera za realizaciju obuka predviđenih specifičnim programom obuke iz oblasti analize efekata propisa -RIA

07.10.2021.

Smjernice za obračun zarada na osnovu podataka iz Kadrovskog informacionog sistema (KIS-a)

Pripremili smo Smjernice za obračun zarada na osnovu podataka iz Kadrovskog informacionog sistema (KIS). Svrha smjernica jeste da se olakša rad krajnjim korisnicima u državnim organima tj. zaposlenima koji rade na poslovima vezanim za obračun zarada i licima koja su zadužena za unos podataka u KIS.

07.10.2021.

Vlada usvojila Kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 30. septembra 2021. godine, donijela Kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu – Zaključak broj 04-4564/2 od 30. septembra 2021. godine.

06.10.2021.

Lista predavača/trenera i drugih realizatora za realizaciju obuka predviđenih opštim programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja

Uprava za kadrove je na osnovu Odluke o izboru predavača odnosno trenera i drugih realizatora broj 03-112/21-2184/2 od 30.09.2021. godine, utvrdila/ažurirala LISTU PREDAVAČA ODNOSNO TRENERA I DRUGIH REALIZATORA za realizaciju obuka predviđenih OPŠTIM PROGRAMOM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA