Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

11.02.2022.

JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE ODNOSNO TRENERE ZA REALIZACIJU SPECIFIČNOG PROGRAMA OBUKE KONTINUIRANOG PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA UNUTRAŠNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju znanje i vještine potrebne predavaču odnosno treneru da se prijave u postupku selekcije za realizaciju specifičnog Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora u javnom sektoru. Program sadrži sljedeće teme;

09.02.2022.

Online obuka na temu zaštite životne sredine

Švedska Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA), u saradnji sa Evropskim Institutom za javnu upravu (EIPA) organizuje online obuku namijenjenu službenicima ministarstava, organa državne uprave i lokalne samouprave zemalja Zapadnog Balkana koji se bave pitanjima u vezi sa za zaštitom životne sredine.

09.02.2022.

Posjeta ambasadorke Velike Britanije Karen Medoks Upravi za kadrove

Posjeta ambasadorke Velike Britanije Karen Medoks Upravi za kadrove

Direktorica Uprave za kadrove Jovana Nišavić sa svojim saradnicima sastala se danas sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori, Karen Medoks.

08.02.2022.

Javni poziv za polaznike Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv za polaznike Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru. Program obuhvata teorijsku i praktičnu obuku iz oblasti unutrašnje revizije. Teorijska obuka traje 35 radnih dana i obuhvata 4 predmeta:

04.02.2022.

Čivning stipendija za Program za sajber bezbjednost

Britanska ambasada upućuje poziv svim mladim profesionalcima da se prijave na Čivning Program za zemlje Zapadnog Balkana na temu Sajber bezbjednost. Stipendija je prilika za učešće u četvrtom ciklusu Programa bezbjednosnih inicijativa koje su donijete na Samitu zemalja Zapadnog Balkana održanog u Londonu 2018.godine.

04.02.2022.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 02.02.2022. godine. donijela djelimični Kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2022. godinu.

Predlog djelimičnog Kadrovskog plana za 2022. godinu, pripremljen je u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o budžetu za 2022. godinu, podzakonskim aktima i posebnim propisima koji regulišu pojedine oblasti rada organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore.

03.02.2022.

Vlada donijela Plan obuka državnih i lokalnih službenika i namještenika za 2022. godinu

Uprava za kadrove sprovela Analizu potreba za obukom na osnovu koje je Vlada donijela Plan obuka državnih i lokalnih službenika i namještenika za 2022. godinu

02.02.2022.

JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE ODNOSNO TRENERE - UPRAVLJANJE IPA SREDSTVIMA

Uprava za kadrove objavljuje: JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE ODNOSNO TRENERE ZA REALIZACIJU SPECIFIČNOG PROGRAMA OBUKE U OBLASTI UPRAVLJANJA IPA SREDSTVIMA

28.01.2022.

Uprava za kadrove pripremila UZK report

Uprava za kadrove pripremila UZK report

Uprava za kadrove je pripremila UZK report koji prikazuje najvažnije aktivnosti koje smo realizovali tokom 2021.godine. UZK report predstavlja rezultat rada i saradnje sa našim saradnicima, ali i vidljivost procesa u sprovođenju misije i vizije Uprave za kadrove.

25.01.2022.

Rezultati sa provjere znanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Uprava za kadrove je sprovela provjeru znanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima, 17. i 25. januara 2022. godine.