Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

31.03.2022.

Održan sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima

Održan sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima Sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima održan je 29. marta sa početkom u 10:00 časova, u Staroj zgradi Vlade. Tema sastanka je bila „Predstavljanje Analize stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima“.

23.03.2022.

Završetak Twinning projekta Evropske unije „Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru u Crnoj Gori“

Profesionalna, efikasna i servisno orijentisana javna uprava i budućnost upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi bila je glavna tema poludnevne konferencije koja je održana danas u Podgorici, a koja je istovremeno obilježila i uspješan završetak Twinning projekta Evropske unije „Pružanje podrške u oblasti upravljanja

21.03.2022.

Održan prvi Dan rukovodilaca javne uprave

Održan prvi Dan rukovodilaca javne uprave

Održan prvi Dan rukovodilaca javne uprave Visoko rukovodni kadar u službi Vlade i građana bila je glavna tema prvog „Dana rukovodilaca javne uprave“, koji je održan danas u Podgorici. Uprava za kadrove je, uz podršku Twinning projekta Evropske unije „Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru u Crnoj Gori“ po prvi put ...

18.03.2022.

Objavljen Kalendar obuka za period mart-jun 2022. godine

Uprava za kadrove objavljuje Kalendar obuka državnih i lokalnih službenika za realizaciju specifičnog programa obuke za sticanje i unapređivanje znanja, vještina i sposobnosti iz oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru, period mart-jun 2022. godine.

18.03.2022.

SPISAK STRUČNIH LICA I ISTAKNUTIH STRUČNJAKA - 2022. godina

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19 i 08/21) Uprava za kadrove, dana 16.07.2021. godine objavila je V Javni poziv za izbor stručnih lica u odgovarajućoj oblasti rada i istaknutih stručnjaka u odgovorajućoj oblasti rada, radi sačinjavanja liste stručnih lica, odnosno istaknutih stručnjaka koji će biti članovi Komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, odnosno Komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti.

08.03.2022.

Počeo treći ciklus Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Danas je u Upravi za kadrove obukom iz predmeta ''Upravljanje i unutrašnje kontrole'' počeo treći ciklus Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru. Program obuke pohađa 25 polaznika.

02.03.2022.

Lista predavača odnosno trenera za realizaciju programa stručnog osposobljavanja odnosno usavršavanja

Uprava za kadrove je ažurirala Listu predavača odnosno trenera za realizaciju programa stručnog osposobljavanja odnosno usavršavanja, nakon sprovedenog postupka selekcije predavača odnosno trenera, na osnovu javnog poziva objavljenog 12. januara 2022. godine.

28.02.2022.

Uprava za kadrove je sprovela provjeru znanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima, 17. i 28. februara 2022. godine. - postavljeno 28.02.2022.godine

Uprava za kadrove je sprovela provjeru znanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima, 17. i 28. februara 2022. godine. Pravo na provjeru znanja imali su polaznici Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima, koji su pohađali Program u prethodna dva ciklusa.

16.02.2022.

Kalendari obuka za državne i lokalne službenike i namještenike, februar - jun 2022. godine

Uprava za kadrove je kreirala Kalendar obuka za realizaciju Opšteg programa državnih službenika i namještenika, kao i Kalendar obuka za realizaciju Opšteg programa obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar-jun 2022. godine.