Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

09.05.2022.

Realizacija trećeg ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove 09. maja 2022. godine, počinje sa realizacijom trećeg ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, sa uvodnim seminarom na temu "Integritet i etičke dileme", koji će voditi Alma Adrović iz Ministarstva odbrane i Sonja Vojinović iz Uprave za kadrove.

05.05.2022.

PA awards 2022.godine

PA awards 2022.godine

Regionalna škola za državnu upravu organizuje onlajn Info dan kako bi podijelili detaljne informacije o šemi nagrada za javnu upravu 2022, uslovima za učešće, kao i osnovnim uputstvima za prijavu.

20.04.2022.

Program rada Mreže za upravljanje ljudskim resursima za 2022. godinu

Program rada Mreže za upravljanje ljudskim resursima za 2022. godinu

Uprava za kadrove je utvrdila Program rada Mreže za upravljanje ljudskim resursima za 2022. godinu. Teme Programa rada Mreže su odabrane prioritetno vodeći računa o Strategiji reforme javne uprave 2022-2026. i aktivnostima koje su definisane Akcionim planom za sprovođenje Strategije, u cilju stvaranje profesionalne javne uprave i podizanje kapaciteta jedinica za upravljanje ljudskim resursima.

07.04.2022.

Javni poziv za polaznike trećeg ciklusa Programa obrazovanja za menadžere integriteta

Uprava za kadrove organizuje treći ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji će početi sa realizacijom 09. maja 2022. godine.

01.04.2022.

Lista predavača odnosno trenera za realizaciju programa stručnog osposobljavanja odnosno usavršavanja

Uprava za kadrove objavljuje listu predavača/trenera za realizaciju Specifičnog programa obuke u oblasti upravljanja IPA sredstvima i objavljuje ažuriranu listu predavača za realizaciju Opštih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih i lokalnih službenika i namještenika - za tematsku oblast "Upravljanje sredstvima EU podrške i drugih donatora".

31.03.2022.

Održan sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima

Održan sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima

Sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima održan je 29. marta sa početkom u 10:00 časova, u Staroj zgradi Vlade. Tema sastanka je bila „Predstavljanje Analize stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima“.

23.03.2022.

Završetak Twinning projekta Evropske unije „Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru u Crnoj Gori“

Profesionalna, efikasna i servisno orijentisana javna uprava i budućnost upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi bila je glavna tema poludnevne konferencije koja je održana danas u Podgorici, a koja je istovremeno obilježila i uspješan završetak Twinning projekta Evropske unije „Pružanje podrške u oblasti upravljanja

21.03.2022.

Održan prvi Dan rukovodilaca javne uprave

Održan prvi Dan rukovodilaca javne uprave

Održan prvi Dan rukovodilaca javne uprave Visoko rukovodni kadar u službi Vlade i građana bila je glavna tema prvog „Dana rukovodilaca javne uprave“, koji je održan danas u Podgorici. Uprava za kadrove je, uz podršku Twinning projekta Evropske unije „Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru u Crnoj Gori“ po prvi put ...

18.03.2022.

Objavljen Kalendar obuka za period mart-jun 2022. godine

Uprava za kadrove objavljuje Kalendar obuka državnih i lokalnih službenika za realizaciju specifičnog programa obuke za sticanje i unapređivanje znanja, vještina i sposobnosti iz oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru, period mart-jun 2022. godine.

18.03.2022.

SPISAK STRUČNIH LICA I ISTAKNUTIH STRUČNJAKA - 2022. godina

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19 i 08/21) Uprava za kadrove, dana 16.07.2021. godine objavila je V Javni poziv za izbor stručnih lica u odgovarajućoj oblasti rada i istaknutih stručnjaka u odgovorajućoj oblasti rada, radi sačinjavanja liste stručnih lica, odnosno istaknutih stručnjaka koji će biti članovi Komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, odnosno Komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti.