Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

19.08.2020.

Javni poziv za polaznike Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

JAVNI POZIV za polaznike Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, Uprava za kadrove organizuje drugi ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta.

04.08.2020.

Javni poziv za polaznike Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje

Javni poziv za polaznike PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE Uprava za kadrove i Generalni sekretarijat Vlade organizuju treći ciklus Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje. Programom su obuhvaćene obuke kroz šest posebnih cjelina

22.07.2020.

Uprava za kadrove i Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa SIGMA-om, organizuju online radionicu ''Praktične smjernice za utvrđivanje anketa za ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u državnoj službi u Crnoj Gori''

Uprava za kadrove i Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa SIGMA-om, organizuju online radionicu 23. i 24. jula 2020. godine, putem zoom platforme, sa početkom u 09.00 h,na kojoj će se ...

22.07.2020.

Realizovana online obuka putem zoom platforme pod nazivom ''Evropska konvencija o ljudskim pravima - član 6, stav 1, odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku''

Danas, 22. jula je realizovana online obuka putem zoom platforme pod nazivom ''Evropska konvencija o ljudskim pravima - član 6, stav 1, odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku.''

16.07.2020.

Uprava za kadrove organizuje on line konsultacije sa zainteresovanim kandidatima

Uprava za kadrove - Sektor za postupak oglašavanja i praćenje sprovođenja propisa, će svakog četvrtka u 10h organizovati on line konsultacije sa zainteresovanim kandidatima, koji se prijavljuju na interne, javne oglase i javne konkurse.

16.07.2020.

Online obuka „Izrada kadrovskog plana“

Uprava za kadrove organizuje dvodnevnu online obuku na temu „Izrada kadrovskog plana“, koja će se održati preko Zoom platforme, 16. i 17. jula 2020. godine, u periodu od 10 do 12 časova. Na obuci će se govoriti o normativnom okviru (Zakon o državnim službenicima i namještenicima i Uredba o sadržaju, postupku i načinu pripreme i izmjene kadrovskog plana za organe državne uprave i službe Vlade), smjernicama za izradu kadrovskog plana i izradi tabelarnog dijela kadrovskog plana, načinu popunjavanja tabela za kadrovski plan i postupku i načinu izmjene kadrovskog plana.

15.07.2020.

ODLAGANJE ISPITA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Obavještavamo kandidate da se, zbog trenutne epidemiološke situacije u Crnoj Gori, ispit za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima, planiran za 16.jul 2020.godine odlaže za septembar 2020.godine.

09.07.2020.

Obavještenje kandidatima koji se prijavljuju na interne,javne oglase i javne konkurse

Poštovani kandidati, U cilju prevencije daljeg širenja korona virusa, obavještavamo Vas da je Uprava za kadrove omogućila kandidatima da dostavljaju prijave po internim i javnim oglasima i javnim konkursima, sa pratećom dokumentacijom, na e-mail adresu kontakt osobe koja je naznačena u tekstu predmetnog oglasa, odnosno konkursa.

09.07.2020.

Uprava za kadrove objavila je drugi broj ebiltena o novostima u upravljanju ljudskim resursima

Uprava za kadrove objavila je drugi broj ebiltena o novostima u upravljanju ljudskim resursima u cilju što boljeg informisanja javnosti o svim aktivnostima koje sprovodmo na ovom polju.