Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

22.10.2020.

Online obuka “Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 - odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku”

Uprava za kadrove organizuje jednodnevnu online obuku na temu “Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 - odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku”.

22.10.2020.

O B A V J E Š T E NJ E POSLODAVCIMA NA TERITORIJI CRNE GORE

O B A V J E Š T E NJ E POSLODAVCIMA NA TERITORIJI CRNE GORE U skladu sa novim Zakonom o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19), poslodavac je dužan da Upravi za kadrove dostavi podatke o zaposlenima kome je isplaćena otpremnina po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa ili po osnovu prestanka potrebe za njegovim radom u privrednom društvu, javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi, čiji je većinski vlasnik država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili država, odnosno jedinica lokalne samouprave ima učešće u kapitalu. U cilju praćenja ograničenja zapošljavanja lica kojima je isplaćena otpremnina, Uprava za kadrove je kreirala aplikaciju za elektronskeo vođenje evidencije. Službenica Uprave za kadrove zadužena za davanje informacija: Nađa Vukčević, tel.br. 020/202-291, email: nadja.vukcevic@uzk.co.me.

19.10.2020.

Online obuka „Zabrana diskriminacije“

Uprava za kadrove organizuje jednodnevnu online obuku na temu „Zabrana diskriminacije“ Online obuka ce se realizovati 20. oktobra 2020. godine, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova.

12.10.2020.

Dvodnevna obuka na temu „Zakon o zaštiti potrošača u pogledu prava EU: pravila i postupci“

Uprava za kadrove uz podršku Evropskog centra za sudije i pravnike iz Luksemburga koji funkcioniše u okviru EIPA-e (Evropski institut za državnu upravu), nastavlja sa realizacijom aktivnosti na implementaciji Programa obuka za sudsku i tužilačku administraciju, kao i za zaposlene u sudskom i tužilačkom savjetu.

09.10.2020.

Uprava za kadrove je 08.oktobra 2020.godine organizovala polaganje ispita za polaznike III Ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Uprava za kadrove je 08.oktobra 2020.godine organizovala polaganje ispita za polaznike III Ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima. Ispit je polagalo 12 kandidata i svih 12 je položilo i steklo ključnu vještinu za upravljanje ljudskim resursima. Uprava za kadrove će do kraja 2020.godine organizovati novi ispitni rok za sve kandidate koji ovaj put nisu bili u prilici da polažu.

08.10.2020.

Akreditovan Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina iz oblasti rodne ravnopravnosti

Nacionalni savjet za obrazovanje je na sjednici održanoj 23. jula 2020. godine donio Odluku o akreditaciji Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina iz oblasti rodne ravnopravnosti

02.10.2020.

Seminar "Rodna ravnopravnost u javnoj upravi"

Uprava za kadrove, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i UNDP, 05. oktobra 2020. godine , sa početkom u 09:00 časova, organizuje seminar na temu "Rodna ravnopravnost u javnoj upravi".

02.10.2020.

Početak realizacije trećeg ciklusa Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje

Uprava za kadrove i Generalni sekretarijat Vlade organizuju početak realizacije Programa obrazovanja za stručno usavršavnje državnih službenika za strateško planiranje, koji će se realizovati u formi webinara, za 47 polaznika i polaznica, organizovanih u dvije grupe.

02.10.2020.

Online obuka “Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 – odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku”

Uprava za kadrove organizuje jednodnevnu online obuku na temu “Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 – odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku”. Obuka će biti realizovana preko Zoom platforme, 02. oktobra, sa pocetkom u 09.00 časova.

25.09.2020.

Uprava za kadrove organizuje svečanu ceremoniju dodjele Potvrda o stečenim ključnim vještinama za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove organizuje svečanu ceremoniju dodjele Potvrda o stečenim ključnim vještinama za obavljanje poslova menadžera integriteta, polaznicima prvog ciklusa Programa obrazovanja, koja će se održati u ponedeljak, 28. septembra 2020, godine u Hotelu "Podgorica" u 11h.