Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

19.11.2020.

Online obuka “Rodna ravnopravnost u javnoj upravi”

Uprava za kadrove,u saradnji sa UNDP, nastavlja sa realizacijom obuka na temu “Rodna ravnopravnost u javnoj upravi”. Obuka je realizovana 19. novembra, preko Zoom platforme, sa pocetkom u 11.00 casova.

17.11.2020.

Online obuka “Zaštita ličnih podataka”

Uprava za kadrove nastavlja sa realizacijom obuka koje su predviđene Kalendarom obuka državnih službenika I namještenika za realizaciju Opšteg programa stručnog osposobljavanja I usavršavanja. Dana 17. Novembra 2020. Godine, realizuje se, preko Zoom platforme, online obuka “Zaštita ličnih podataka”.

17.11.2020.

Online obuka “Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 – odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku”

U petak, 13. Novembra 2020. Godine,preko Zoom platforme, realizovana je online obuka “Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 – odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku” Online obuci su prisustvovali sluzbenici organa lokalne uprave, koji odlucuju u prvostepenom upravnom postupku.

11.11.2020.

Online obuka “Postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika”

Uprava za kadrove je, 11. novembra 2020. godine, preko Zoom platforme, realizovala online obuku na temu “Postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika” Obuci su prisustvovali rukovodioci organizacionih jedinica u organima državne uprave.

09.11.2020.

Obuka stručnih lica i istaknutih stručnjaka za učešće u selekciji kandidata

Uprava za kadrove organizuje obuku stručnih lica i istaknutih stručnjaka za učešće u selekciji kandidata, koja će se održati 10. novembra 2020. godine u Multimedijalnoj sali Uprave za kadrove u 10h.

06.11.2020.

Online obuka „Javne nabavke“

Uprava za kadrove organizuje jednodnevnu online obuku, za državne i lokalne službenike, na temu „Javne nabavke“ Online obuka će se realizovati 10. novembra 2020. godine, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova. Na obuci će se govoriti o primjeni novog Zakona o javnim nabavkama (osnovne odredbe i kljucne novine Zakona) i o postupcima i posebnim oblicima javnih nabavki.

06.11.2020.

Online obuka „Kancelarijsko poslovanje“

Uprava za kadrove organizuje jednodnevnu online obuku na temu „Kancelarijsko poslovanje“. Obuka će biti realizovana 09. novembra, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova.

30.10.2020.

Uprava za kadrove pripremila je prvi broj časopisa "UZKoncept''

Uprava za kadrove pripremila je prvi broj časopisa "UZKoncept

Uprava za kadrove pripremila je prvi broj časopisa "UZKoncept" koji na simboličan način, kroz autorske tekstove zaposlenih u državnoj upravi, spoljnih i saradnika iz državne uprave, predstavlja misiju i viziju Uprave za kadrove.

30.10.2020.

Najava organizovanja Modula II "Analiza stanja i identifikacija problema" Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje

Uprava za kadrove i Generalni sekretarijat Vlade organizuju Modul II Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje na temu "Analiza stanja i identifikacija problema", koji će se organizovati putem ZOOM platforme, 02-03. novembra ( grupa I) i 05-06. novembra (grupa II) u 9h.

22.10.2020.

Organizacija seminara "Zakon o upravnom postupku", Podgorica, 23. oktobar 2020. godine

Uprava za kadrove organizuje seminar na temu "Zakon o upravnom postupku", koji će se održati u petak, 23. oktobra 2020. godine u Multimedijalnoj sali Uprave za kadrove u 9h.