Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

19.03.2021.

Portal "Moj personalni dosije"

Kreirali smo moj portal "Moj personalni dosije" preko kojeg državni službenici mogu da imaju uvid u sve svoje podatke koji se nalaze u personalnom dosijeu.

18.03.2021.

Izrada i upravljanje EU projektima- lokalni nivo

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore nastavljaju sa dosadašnjom dobrom praksom u zajedničkom organizovanju obuka iz oblasti korišćenja sredstava finansijske podrške EU, za lokalne službenike.

17.03.2021.

Online obuka „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“

Uprava za kadrove ce, 18. marta 2021. godine, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova održati online obuku na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“.

12.03.2021.

Online obuka “Zabrana diskriminacije”

Uprava za kadrove i kancelarije Evropske Unije i Savjeta Evrope u Crnoj Gori, u okviru programa Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 -2022 (faza II), 12. marta 2021. godine, preko Zoom platforme, organizuju online obuku “Zabrana diskriminacije”, sa početkom u 13.00 časova.

10.03.2021.

U Upravi za kadrove organizovana je danas dodjela potvrda polaznicima treće generacije Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

U Upravi za kadrove organizovana je danas dodjela potvrda polaznicima treće generacije Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić je istakla da je upravljanje ljudskim resursima jedna od najvažnijih komponenti u profesionalizaciji javne uprave. Od nemjerljive važnosti je da znamo kako upravljamo procesima zapošljavanja, kako motivišemo zaposlene, jačamo njihove...

02.03.2021.

Online obuka „Elektronski sistem javnih nabavki“

Uprava za kadrove, 03. marta 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova, organizuje online obuku „Elektronski sistem javnih nabavki“. Obuka će se realizovati preko Zoom platforme.

26.02.2021.

Organizacija obuke "Troškovi reformskih aktivnosti i razumijevanje fiskalne realnosti"

Uprava za kadrove i Generalni sekretarijat Vlade u prvoj sedmici marta organizuju Modul V Programa obrazovanja za stručno usavršavanje držanih službenika za strateško planiranje, na temu "Troškovi reformskih aktivnosti i razumijevanje fiskalne realnosti", na kojem će se ...

24.02.2021.

ONLINE OBUKE U ORGANIZACIJI TAJLANDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Tajlandska agencija za međunarodnu saradnju (TICA) u okviru Godišnjeg međunarodnog programa obuka (AITC), organizuje online obuke iz oblasti filozofije ekonomske dovoljnosti, klimatskih promjena, sigurnosti hrane, javnog zdravlja, kao i drugih tema koje su povezane sa Održivim razvojnim ciljevima (SDG), u periodu od marta do decembra 2021.godine.

24.02.2021.

ONLINE OBUKE U OKVIRU ITEC PROGRAMA

Vlada Republike Indije je objavila poziv za online obuke u okviru projekta ITEC „Indijski program tehničke i ekonomske saradnje“, za 2021.godinu. Program je namijenjen službenicima iz kategorije visoko- rukovodnog kadra, ekspertsko- rukovodnog kadra i ekspertskog kadra i sprovodi se u saradnji sa preko 40 instituta iz Indije.

23.02.2021.

Online obuka „Davanje i prihvatanje povratne informacije“

Uprava za kadrove nastavlja sa realizacijom obuka, predviđenih Kalendarom obuka za realizaciju Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika.