Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

23.04.2021.

Ispit za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Uprava za kadrove organizuju ispit za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru, u skladu sa Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore”, broj:071/19).

22.04.2021.

Online obuka Zabrana diskriminacije

Uprava za kadrove i kancelarije Evropske Unije i Savjeta Evrope u Crnoj Gori, u okviru programa Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 -2022 (faza II), 23.04. 2021. godine, preko Zoom platforme, organizuju online obuku “Zabrana diskriminacije”, sa početkom u 13.00 časova.

21.04.2021.

Prezentacija Upitnika o zadovoljstvu zaposlenih u javnoj upravi

Prezentacija Upitnika o zadovoljstvu zaposlenih u javnoj upravi

Danas je u Upravi za kadrove održana online prezentacija Upitnika o zadovoljstvu zaposlenih u javnoj upravi koji će biti pilotiran u četiri institucije, Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, Upravi za kadrove, službi Skupštine i opštini Kolašin.

19.04.2021.

Online obuka “Komunalni nadzor”

Uprava za kadrove nastavlja sa realizacijom obuka, predviđenih Kalendarom obuka lokalnih službenika i namještenika za period januar-jun. Prva od tri obuke iz Specifičnog programa obuke za unapređivanje znanja i vještina iz oblasti inspekcijskog i komunalnog nadzora na lokalnom nivou će biti „Komunalni nadzor“ i realizovaće se 21. aprila 2021. godine, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova.

16.04.2021.

JAVNI POZIV za izbor eksperta i predavača odnosno trenera za kreiranje sadržine digitalnog programa obuke iz EU oblasti i realizaciju obuka

Objavljuje se javni poziv svim zainteresovanim licima, profesorima Univerziteta, državnim i lokalnim službenicima kao i svima onima koji posjeduju znanja iz EU oblasti i vještine potrebne predavaču/treneru, da se prijave za učešće u postupku izbora eksperta – predavača odnosno trenera za kreiranje sadržine digitalnog programa obuke iz EU oblasti i realizaciju obuka.

15.04.2021.

Online obuke „Javne nabavke“ i „Elektronski sistem javnih nabavki“

Uprava za kadrove organizuje, za zainteresovane državne i lokalne službenike, sljedeće online obuke: • Online obuka „Elektronski sistem javnih nabavki“ realizovaće se 26. aprila 2021. godine, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova. • Online obuka „Javne nabavke“ realizovaće se 29. aprila 2021. godine, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova.

15.04.2021.

Online obuka „Upravni postupak“

Uprava za kadrove nastavlja sa realizacijom obuka, predviđenih Kalendarom obuka za realizaciju Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika.

12.04.2021.

Javni poziv za polaznike/ce programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Javni poziv za polaznike/ce programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove organizuje drugi ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji će se realizovati online, u periodu od 10.maja do 15. juna 2021. godine.

09.04.2021.

Uprava za kadrove je pripremila četvrti broj Biltena

Uprava za kadrove je pripremila četvrti broj Biltena

Uprava za kadrove je pripremila četvrti broj Biltena koji sadrži pregled najznačajnijih novosti u razvoju ljudskih resursa za period januar-april 2021.godine. Ovo je prvi od četiri broja koje će Uprava za kadrove objaviti tokom ove godine sa idejom da bilten bude stalni izvor informacija i aktuelnosti.