Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

28.07.2022.

Javni poziv za pohađanje obuke i polaganje ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru - 2022

Ministarstvo finansija obajvljuje javni poziv za pohađanje Programa obuke i polaganje ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru, koji ima za cilj da na održiv način doprinese izgradnji i jačanju kapaciteta u oblasti računovodstva u javnom sektoru. Program obuke za računovođu u javnom sektoru obuhvata teorijsku obuku iz oblasti računovodstva u javnom sektoru koja sadrži sljedeće predmete: 1) Osnovi nacionalnog zakonodavstva; 2) Finansijsko računovodstvo; 3) Upravljačko računovodstvo.

12.07.2022.

Obavještenje o rezultatima provjere znanja i vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove je sprovela pisanu i usmenu provjeru znanja i vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, 07. i 11. jula 2022. godine za polaznike trećeg ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta.

07.07.2022.

Državna revizorska institucija izvršila reviziju-Povećana efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom

Na osnovu sprovedenog postupka revizije za period prve polovine ove godine, a u pogledu nove Centralne kadrovske evidencije (CKE) Državna revizorska institucija je utvrdila da je povećana efikasnost u radu državnih organa u odnosu na prethodnu CKE, omogućavanjem digitalizacije procesa za upravljanje ljudskim resursima.

07.07.2022.

Javni poziv za polaznike petog ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Uprava za kadrove organizuje peti ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.

01.07.2022.

Organizacija završne provjere znanja i vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove organizuje prvi termin završne provjere znanja i vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, 7. jula 2022. godine, u 12.30h u Sali za testiranje Uprave za kadrove (pisani dio) i 11. jula 2022. godine, u 10.00h u Multimedijalnoj sali Uprave za kadrove (usmeni dio).

27.06.2022.

Radna posjeta prof. dr Klausa Erdmanna i njegovih saradnika institucijama državne uprave Crne Gore

Radna posjeta prof. dr Klausa Erdmanna i njegovih saradnika institucijama državne uprave Crne Gore

Rukovodilac regionalnog projekta "Podrška procesu digitalizacije obuka iz EU oblasti u javnoj upravi Zapadnog Balkana" prof. dr Klaus Erdmann boravio je, sa svojim saradnicima, u radnoj posjeti Crnoj Gori tokom prethodne sedmice.

20.06.2022.

Javni poziv za predavače za realizaciju Programa obuke za računovođu u javnom sektoru

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju visoko obrazovanje, radno iskustvo od minimum 5 godina na poslovima koji se odnose na temu za koju se kandidat prijavljuje i iskustvo u realizaciji obuka ili drugih oblika sprovođenja stručnog usavršavanja, da se prijave za postupak selekcije kandidata za predavače/trenere za realizaciju Programa obuke za računovođu u javnom sektoru za navedene teme.

14.06.2022.

ODLAGANJE PROVJERE KOMPETENCIJA, ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG KONKURSA

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas da se provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa koji je Uprava za kadrove, dana 20.04.2022. godine objavila za potrebe Uprave za željeznice, za radno mjesto direktor/ica, zakazana za dan 14.06.2022. godine (utorak), sa početkom u 8.00h, ODLAŽE.

10.06.2022.

Svečana dodjela potvrda polaznicima Programa orbazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Danas je u Upravi za kadrove upriličena svečana dodjela potvrda polaznicima Programa orbazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima. Time smo zaokružili još jedan, tačnije četvrti, ciklus ovog Programa.

01.06.2022.

Održan sastanak Mreža za upravljanje ljudskim resursima na temu „Prezentacija Pilot projekta Mjerenje zadovoljstva zaposlenih“

Uprava za kadrove je održala sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima dana 31. maja sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore.