Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

PA awards 2022.godine

PA awards 2022.godine
Datum objave: 05.05.2022 07:39 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Regionalna škola za državnu upravu organizuje onlajn Info dan kako bi podijelili detaljne informacije o šemi nagrada za javnu upravu 2022, uslovima za učešće, kao i osnovnim uputstvima za prijavu.

Info dan će se održati 6. maja (09.30-10.30) preko Zoom platforme na sledećem linku https://us02veb.zoom.us/j/82085211293?pvd=OGhCUVkRSVo0bKSV3OGIiL00kVmhUdz09

 

Nagrada za javnu upravu 2022 u regionu Zapadnog Balkana – jedinstvenim, zajedničkim poduhvatom ReSPA i OECD/SIGMA sa ciljem prepoznavanja i nagrađivanja inicijativa upravljanja na Zapadnom Balkanu.

U vremenima kada je svijet suočen sa višestrukim krizama, uključujući ekonomske, političke, ekološke, pa čak i virološke neizvjesnosti i rizike, javni sektor mora da teži da bude što je moguće odgovorniji, otporniji i održiviji kako bi se obezbijedio socio-ekonomski oporavak i prosperitet, i na kraju poboljšanje blagostanja građana.

Nagrade PA za 2022. će naglasiti napore javne uprave koji unapređuju, promovišu i učvršćuju inovativne, efikasne, inkluzivne i prilagodljive alate i sisteme u javnim upravama Zapadnog Balkana koje su unaprijedile kvalitet pružanja usluga i doprinijele poboljšanju života ljudi u vremenu brzih društvenih promjena. Želeli bismo da odamo priznanje i nagradimo institucije i timove koji su uložili svoje napore, vrijeme i maštu da ugrade u perspektivu okrenutu ka budućnosti u procese i dizajn usluga. Oni, koji uspješno koriste tekuće inovacije da zadovolje javne zahteve za poboljšanim uslugama.

PA Avards 2022. godine će prepoznati napore u tri tematske oblasti:

I Digitalna transformacija javnog sektora i njegovih usluga;

II Upravljanje kvalitetom za poboljšanje javnih usluga;

III Javna uprava za sve.

Inicijative se mogu nominovati do 15.juna 2022.godine do ponoći.

Nagrade PA za 2022. će biti posebno osjetljive i podržavaće inicijative koje promovišu i bave se zelenom tranzicijom, pružaju posebnu pažnju rodnim pitanjima i/ili uslugama za marginalizovane grupe i građane sa posebnim potrebama, podstiču osnaživanje mladih i promovišu prekograničnu saradnju.

Nagrade PA za 2022, otvorene su za institucije javnog sektora na nacionalnom, podnacionalnom i lokalnom nivou iz svih članica ReSPA (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija) i Kosova*¹.

U prilogu možete pronaći Bilten sa svim potrebnim informacijama, dok za više informacija možete posjetiti link.

PA Awards 2022_Newsletter