Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Rezultati sa provjere znanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Datum objave: 25.01.2022 13:45 | Autor: uzk

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za kadrove je sprovela provjeru znanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima, 17. i 25. januara 2022. godine.

Pravo na provjeru znanja imali su polaznici Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima, koji su pohađali Program u prethodna dva ciklusa.

Provjera znanja se sastojala iz dva dijela, pisanog i usmenog odnosno praktičnog dijela.

Tabelarni prikaz kandidata sa ostvarenim ocjenama:

 

 

 

R.b.

 

 

Ime i prezime

 

 

Institucija

Ocjena

 

Pisani dio ispita

Usmeni/praktični dio ispita

 

1.

Marijana Radunović

Ministarstvo unutrašnjih poslova

položila

Stekla ključnu vještinu

 

2.

 

Miliana Dabović

Centar za stručno obrazovanje

položila

Stekla ključnu vještinu

 

3.

 

Filip Mihailović

ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota”

položio

Stekao ključnu vještinu

 

4.

 

Milovan Ilinčić

Uprava za inspekcijske poslove

položio

Stekao ključnu vještinu

 

5.

 

Nataša Jocović

Uprava javnih radova

položila

Stekla ključnu vještinu

 

6.

 

Ivana Peruničić

JU “Biblioteka za slijepe CG”

položila

Stekla ključnu vještinu

 

7.

 

Lidija Adžić

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

 

položila

Stekla ključnu vještinu

 

 

8.

Zlata Pelevic-Rackovic

Glavni grad Podgorica

položila

Stekla ključnu vještinu

 

9.

 

Maja Mijušković

Opština Nikšić

položila

Stekla ključnu vještinu

 

10.

Marina Radulović

Uprava za inspekcijske poslove

položila

Stekla ključnu vještinu

TABELA