Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

SPISAK STRUČNIH LICA I ISTAKNUTIH STRUČNJAKA - 2021. godina

Datum objave: 12.07.2021 11:26 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


SPISAK STRUČNIH LICA I ISTAKNUTIH STRUČNJAKA

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19 i 08/21) Uprava za kadrove, dana 18.09.2020. godine objavila je IV Javni poziv za izbor stručnih lica u odgovarajućoj oblasti rada i istaknutih stručnjaka u odgovorajućoj oblasti rada, radi sačinjavanja liste stručnih lica, odnosno istaknutih stručnjaka koji će biti članovi Komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, odnosno Komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti.

Intervju sa prijavljenim kandidatima na IV Javni poziv, sprovela je Komisija za izbor stručnih lica i istaknutih stručnjaka, obrazovana Rješenjem ministarke javne uprave, digitalnog društva i medija, br.01-078/21-2143/3 od 08.06.2021. godine.

Nakon sprovedenog intervjua, a u skladu sa članom 27 stav 1 Uredbe o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (“Sl.list Crne Gore“, br. 50/18), Komisija za izbor stručnih lica i istaknutih stručnjaka, utvrdila je Listu stručnih lica i istaknutih stručnjaka po IV javnom pozivu.

Na osnovu Liste stručnih lica i istaknutih stručnjaka po IV javnom pozivu, izvršeno je ažuriranje, odnosno proširen je spisak stručnih lica i istaknutih stručnjaka.


STRUČNA LICA za učešće u radu komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina:

- IRENA VARAGIĆ, (za oblast statistike)
- MLADEN PERAZIĆ, (za oblasti upravljanja ljudskim resursima, radni odnosi, oblast obrazovanja)
- MIRJANA VUKOVIĆ, (za oblast radnih odnosa, oblast pravosuđa i upravni postupak)
- MILANKA MRDAK, (za oblast radnih odnosa, prvostepeni i drugostepeni upravni postupak i oblast penzijskog i invalidskog osiguranja)
- OLGA USKOKOVIĆ, (za oblast finansija - zarade, otpremnine)
- DRAGANA RADOIČIĆ, (za oblast radnih odnosa, zastupanje pred sudovima i javne nabavke)
- ŽELJKO NEDOVIĆ, (za ekonomsko-finansijsku oblast, reviziju i oblast unutrašnjih poslova)
- GORAN BUBANJA, (za ekonomsko-finansijsku oblast, statistiku, analizu i plan)
- ELENA REMIKOVIĆ, (za oblast finansija, računovodstva i revizije)
- SLAVICA STIJOVIĆ, (za oblast pravosuđa, radne odnose i službenički sistem)
- ZORICA ĐUKANOVIĆ, (za oblast unutrašnjih poslova, radne odnose, službenički sistem i upravni postupak)
- NATAŠA PRAVILOVIĆ, (za ekonomsko-finansijsku oblast i reviziju)
- VESELIN ĐURĐIĆ, (za ekonomsku oblast)
- JADRANKA JOKSIMOVIĆ, (za lokalnu samoupravu, prekršajni postupak, poresku administraciju i upravni postupak)
- VLADAN ČVOROVIĆ, (za ekonomsko-finansijsku oblast – računovodstvene poslove)
- RAJKA JOVIĆEVIĆ, (za oblast lokalne samouprave i oblast finansija)
- ANKA PEROVIĆ, (za oblast lokalne samouprave, inspekcijski nadzor, radne odnose, premjer i katastar, i upravni postupak)
- MARINA NIKOLIĆ, (za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, radne odnose i upravni postupak)
- RITA BARJAKTAROVIĆ, (za oblast zaštitne životne sredine – upravljanje otpadom i upravljanje vodama)
- MILEVA TODOROVIĆ, (za oblast rada i socijalne politike, službenički sistem i upravni postupak )
- MIOMIRKA ROVČANIN, (za oblast unutrašnjih poslova, strateško analitičke poslove i upravni postupak)
- NADA VUČKOVIĆ, (za oblast finansija, revizije, računovodstva)
- SIMEONA BEGOVIĆ, (za oblast lokalne samouprave, oblast svojinsko-pravnih odnosa, imovinu, premjer i katastar)
- SPOMENKA ĐUKANOVIĆ, (za oblast pravosuđa, prekršajni postupak i upravni postupak)
- VESELIN JAUKOVIĆ, (za oblast lokalne samouprave, radne odnose i finansije – poreski sistem)
- LJILJANA ĐURIČIĆ, (za oblast finansija, javne nabavke i upravni postupak)
- SNEŽANA SEKULIĆ, (za oblast svojinsko-pravnih odnosa i ekonomsku oblast)
- MARKO TODOROVIĆ, (za oblast tržišta kapitala)
- SEKA ŠEKULARAC PETROVIĆ, (za oblast radnih odnosa, inspekcijski nadzor i upravni postupak)
- SLAĐAN RAIČKOVIĆ, (za oblast unutrašnjih poslova , poslova Uprave policije, oblast izvršenja krivičnih sankcija, odbrane i obezbjeđenja)
- LJILJANA PEROVIĆ, (za oblast finansija – računovodstvo)
- DUŠANKA JOVIĆEVIĆ, (za oblast rada i socijalne politike, službenički sistem i upravni postupak)
- MIROSAVA NEDIĆ, (za oblast inspekcijskih poslova, socijalna politika i upravni postupak)
- SAMIR DURAKOVIĆ, (za oblast radnih odnosa i oblast saobraćaja)
- SLOBODANKA POPOVIĆ, (za finansijsko-ekonomsku oblast)
- BOŽIDARKA POPOVIĆ, (za oblast računovodstva i revizije)
- ZDENKA BURZAN, (za oblast rada – mirno rješavanje radnih sporova)
- DUŠAN VIŠNJIĆ, (za oblast lokalna samouprava – komunalni poslovi)
- ELEONORA ŠTURANOVIĆ, (za oblast lokalne samouprave, radne odnose, prekršajni postupak i upravni postupak)
- BLAŽENKA DABANOVIĆ, (za oblast upravljanja ljudskim resursima, korupcija, integritet i upravni postupak)
- LUKA GLOBAREVIĆ, (za oblast svojinsko-pravnih odnosa, državna imovina, geodezija i upravni postupak)
- VIDAK LABOVIĆ, (za oblast lokalne samouprave i ekonomsku oblast)
- PROF. DR JASMINA ĆETKOVIĆ, (za ekonomsku oblast–menadžment, upravljanje promjenama, krizni menadžment i upravljanje u kriznim situacijama)
- BILJANA PEJOVIĆ, (za državnu upravu i oblast ljudskih i manjinska prava)
- JELA MRDAK, (za oblast revizije)
- ZLATKO ĆIROVIĆ, (za oblast lokalne samouprave i oblast zaštite i spašavanja)
- OLIVERA ŽIVKOVIĆ, (za oblast ekonomije)
- NEVENKA ŠOĆ, (za oblast svojinsko-pravnih odnosa, državna imovina, javne nabavke i upravni postupak)
- DUBRAVKA NIKČEVIĆ, (za oblast lokalne samouprave, turizam, kulturu, sport i društvenu djelatnost)
- ASMIR PEPIĆ, (za ekonomsko-finansijsku oblast)
- DR VESNA MITIĆ LAKUŠIĆ, (za oblast zdravstvene zaštite)
- ZORAN BRĐANIN, (za oblast unutrašnjih poslova, poslova Uprave policije i bezbjednost)
- GORAN VUJIČIĆ, (za oblast lokalne samouprave, svojinsko pravne odnose, katastar i upravni postupak)
- MILIKA OSTOJIĆ, (za oblast lokalne samouprave, oblast unutrašnjih poslova i svojinsko pravne odnose)
- JELENA BOJOVIĆ, (za oblast lokalne samouprave i ekonomsko-finansijske poslove)
- VIDOJE TOMČIĆ, (za oblast lokalne samouprave, socijalni rad i socijalna politika, inspekcijski nadzor i upravni postupak)
- RADA RADENOVIĆ, (za oblast lokalne samouprave)
- JASMINA BULAJIĆ, (za oblast lokalne samouprave i oblast saobraćaja)
- MIRJANA RAONIĆ, (za oblast investicija, stambena pitanja i javne nabavke)
- DR TANJA JANKOVIĆ, (za oblast ekonomije, službenički sistem, upravljanje ljudskim resursima i turizam)
- VOJISLAV MARKOVIĆ, (za oblast bezbjednosti, intelektualna svojina, ljudska prava i sport)
- MILENTIJE MANDIĆ, (za oblast lokalne samouprave i svojinsko-pravne odnose)
- OMER MARKIŠIĆ, (za ekonomsku oblast)
- JASMINA ĐUKIĆ, b (za oblast lokalne samouprave)
- ZORAN DRAGOVIĆ, (za oblast: inspekcijski nadzor i komunalna djelatnost)
- MAJA RADUNOVIĆ (za oblast: međunarodni odnosi, vanjski poslovi, bilaterala i multilaterala, odbrana, investicije, razvojni projekti i oblast visokog obrazovanja)
- TIJANA STANKOVIĆ (za oblast: javne finansije, ekonomska politika, strukturne reforme, sistem penzijskog i invalidskog osiguranja i oblast visokog obrazovanja)
- MARINA PAVIĆEVIĆ (za oblast: zaštita životne sredine i uređenje prostora, turizam i oblast odbrane i bezbjednosti)
- VESNA ĆALOVIĆ (za oblast: državna uprava, službenički sistem, radni odnosi, upravi postupak i inspekcijski nadzor)
- JADRANKA VUKČEVIĆ (za oblast: državna uprava, lokalna samouprava i oblast pravosuđa)
- ADMIR ŠAHMANOVIĆ (za oblast: međunarodni odnosi, međunarodna saradnja, IPA projekti i EU integracije)
- MILENA IVANOVIĆ (za oblast: obrazovanje i odnosi sa javnošću)
- TRENDAFILKA RAŽNATOVIĆ (za oblast: službenički odnosi, oblast sudstva, tužilaštva i zaštita imovinsko-pravnih interesa)
- MIHAILO PEJOVIĆ (za oblast: finansije, budžet, budžetsko računovodstvo, evidencija pokretne i nepokretne imovine)
- ZDENKA MIŠKOVIĆ (za oblast: prosvjeta, kultura i mediji)
- VLADIMIR KNEŽEVIĆ (za oblast: upravni postupak, javne nabavke, ekspedicija i integritet)
- VASILIJE JAKŠIĆ (za oblast: finansije, privreda, uređenje prostora i monitoring infrastrukturnih projekata)
- MIRJANA VOLKOV (za oblast: upravni postupak, zaštita ličnih podataka, slobodan pristup informacijama i javne nabavke)
- MARIJA HAJDUKOVIĆ (za oblast: upravni postupak, službenički odnosi i strateško planiranje)
- IVICA IVANOVIĆ (za oblast: NATO i EU, diplomatija i politika odbrane)
- MILICA PETROVIĆ NJEGOŠ (za oblast: registracija žiga, radni odnosi, javne nabavke i slobodan pristup informacijama)
- SLAVICA STANKOV (za oblast: inspekcijski nadzor)
- ĐORĐIJE IVANOVIĆ (za oblast: radno-pravni odnosi i bezbjednost)
- VLADIMIR VUKOTIĆ (za oblast bezbjednosti)
- VESNA RATKOVIĆ (za oblast: pravosuđe, bezbjednost, antikorupcija, integritet i ljudska prava )
- VALENTINA BOŽOVIĆ (za oblast arhitekture)
- VLADAN RADONJIĆ (za oblast pomorstva)
- NADA VUKOSLAVČEVIĆ (za oblast: bezbjednost- zaštita lica i imovine)
- DRAGICA MILAČIĆ (za oblast: lokalna samouprava i komunalni poslovi)
- BRANKICA MOSUROVIĆ (za oblast: finansije i unutrašnja revizija)
- VLASTIMIR KNEŽEVIĆ (za oblast: radni odnosi, socijalna politika i dječija zaštita)
- ILIR ČAPUNI (za oblast: lokalna samouprava i informacione tehnologije)
- AMEL ŠAHIĆ (za oblast: radni odnosi i upravni postupak)
- AGRON IBRAHIMI (za oblast: lokalna samouprava i finansije)
- DUBRAVKA VUŠUROVIĆ JOVANČEVIĆ (za oblast lokalne samouprave)
- ANDRIJANA MILOŠEVIĆ (za oblast: intelektualna svojina i upravni postupak)
- LIDIJA MARTIĆ (za oblast: intelektualna svojina i upravni postupak)
- ELVIS DURAKOVIĆ (za oblast pravosuđa)
- ELVISA REDŽEMATOVIĆ (za oblast: službenički odnosi, upravni postupak i slobodan pristup informacijama)
- TATJANA RAČIĆ (za oblast: službenički odnosi i upravni postupak)
- JADRANKA BOJOVIĆ (za oblast: upravni postupak i javne finansije)
- MILOSAV KORAĆ (za oblast: zaštite i spašavanja)
- SABAHETA CIKOTIĆ (za oblast: službenički odnosi i socijalna i dječija zaštita)
- ELVIR RAMČIĆ (za oblast inspekcijskog nadzora u oblasti komunalne djelatnosti)
- DRAGAN ZEČEVIĆ (za oblast: drumski saobraćaj i inspekcijski nadzor)
- VESELIN DRAGOJEVIĆ (za oblast: državna imovina, imovinsko-pravni odnosi, premjer i katastar)
- CMILJANA BRAKOČEVIĆ (za oblast: upravni postupak u oblasti boračke i invalidske zaštite)
- VESNA ŽIKIĆ (za oblast: inspekcijski nadzor u oblasti prosvjete, upravljanje ljudskim resursima i kancelarijsko poslovanje)
- VESNA ŠĆEPOVIĆ (za oblast radnih odnosa)
- DRAGANA VOJINOVIĆ (za oblast javnih nabavki)
- MILIJANA VELJIĆ (za oblast radnih odnosa)
- ANA DOŠLJAK (za oblast javnih nabavki)
- MIRJANA BABIĆ (za oblast javnih nabavki)
- VESNA DRAGUTINOVIĆ (za oblast: upravni postupak, radni odnosi, zapošljavanje i normativni-pravni poslovi)
- LUKA ŠUBARIĆ (za oblast: upravni postupak, radni odnosi, prekršajni postupak i komunalna inspekcija)
- ANĐELIJA ĆOSOVIĆ ( za oblast: tehnologija, hemija i oblast inspekcijskog nadzora – ispitivanje vode za piće )
- OLGA STANIŠIĆ (za oblast: imovinsko-pravni poslovi, nepokretnosti i eksproprijacija)
- TAMARA VLAOVIĆ (za oblast: inspekcijski nadzor i fiskalna politika)
- SLAVKA MIROVIĆ (za oblast: defektologija, socijalni rad i socijalna politika)
- ISAD KURPEJOVIĆ (za oblast: zapošljavanje i socijalna politika)
- ZORAN GLOMAZIĆ (za oblast: informacione tehnologije)
- DOBRILA GLOMAZIĆ (za oblast: revizija, finansije i računovodstvo)
- DAMIR ZEJNILOVIĆ (za oblast: bezbjednost (MUP, UP, ZIKS i Komunalna policija)
- PREDRAG LAKUŠIĆ (za oblast: informacione tehnologije)
- LJILJANA RAKOČEVIĆ (za oblast: građevinarstvo i planiranje prostora)
- ZORAN BIJELIĆ (za oblast: saobraćaj i komunalna policija)
- SVETLANA MIRIĆ (za oblast: svojinsko-pravni poslovi)
- JELENA KOPRIVICA (za oblast: zaštita životne sredine)
- DARKO STIJEPOVIĆ (za oblast: poljoprivreda)
- ALEKSANDRA HAJDUKOVIĆ (za oblast: računovodstvo)
- DRAGANA UNKOVIĆ MALJEVIĆ (za oblast: mediji, odnosi s javnošću i komunikacija)
- MIRJANA PURIĆ (za oblast: javne nabavke, upravni postupak i radni odnosi)
- KATARINA KAPUCI LAKIĆEVIĆ (za oblast: pravosuđe)
- MIROSLAV RAONIĆ (za oblast: službenički sistem i upravni postupak)
- JELENA BAJIĆ ŠESTOVIĆ (za oblast: arhitektura, urbanizam i planiranje prostora)
- ALEKSANDRA MASONIČIĆ (za oblast: državna uprava, službenički sistem i upravni postupak)
- MIRJANA VUČINIĆ (za oblast: javne nabavke, radni odnosi i imovinsko pravni poslovi)
- GRUJICA DUDIĆ (za oblast: pomorstvo)
- DANKO DAMJANOVIĆ (za oblast: pravosuđe)
- ZORICA SPASOJEVIĆ (za oblast: rad i radni odnosi)
- DRAŠKO MARKOVIĆ (za oblast: rudarstvo i geologija)
- ANA DRAŠKOVIĆ (za oblast: radni odnosi, odnosno upravni postupak u oblasti radnih odnosa)
- SANJA BALJOŠEVIĆ (za oblast: javne nabavke)
- ZORICA BEGOVIĆ (za oblast: javne nabavke)
- JELENA POLEDICA (za oblast: imovinsko-pravni poslovi)
- SANJA LAZIĆ (za oblast: imovinsko-pravni poslovi)
- DEJAN ABAZOVIĆ (za oblast: informacione tehnologije)
- SANJA KADIĆ (za oblast: radni odnosi, javne nabavke i slobodan pristup informacijama)
- RATKA STRUGAR (za oblast: normativno-pravni poslovi u oblasti telekomunikacija)
- MARKO ADŽIĆ (za oblast: rudarstvo)
- NIKOLA CMILJANIĆ (za oblast: informacione tehnologije)
- RADOŠ LACMAN - (za oblast: rudarstvo)
- ŽELJKO VIDAKOVIĆ - (za oblast: finansije, revizija i računovodstvo)
- ALEKSANDRA SEKULIĆ VOJVODIĆ (za oblast: multimedija)
- NADA MARSTIJEPOVIĆ - (za oblast: zaštita životne sredine, otpadne voda i vanredne situacije)
- NENAD VUJADINOVIĆ (za oblast: kultura, mediji i odnosi s javnošću)
- DARKO VIDAKOVIĆ (za oblast: zaštita od požara)
- NIKOLA LUKOVIĆ (za oblast: građevinarstvo, urbanizam, drumski saobraćaj)
- STEVAN RADUNOVIĆ ( za oblast: kultura, arhivska djelatnost )
- ALEKSANDAR SEKULIĆ (za oblast: mašinstva, informacione tehnologije-programiranja i oblast ekonomije)
- LAZOVIĆ NINA, za oblast: pravosuđe i imovinsko-pravni poslovi;
- RADUNOVIĆ MILICA, za oblast: pravosuđe i imovinsko-pravni poslovi;
- MARKOVIĆ SANDRA, za oblast: arhivistika i kancelarijsko poslovanje;
- KOPRIVICA NENAD, za oblast: ljudska prava, EU integracije, saradnja sa NVO i sport;
- DR HASANBEGOVIĆ MIRHA, za oblast: medicina;
- KRKELJIĆ IVAN, za oblast: državna uprava, lokalna samouprava, ljudska prava i slobode i javne nabavke;
- DAMJANOVIĆ DRAGICA, za oblast: građevinarstvo i prostorno planiranje;
- ĐUKANOVIĆ LUKA, za oblast: revizija EU fondova i računovodstvo;
- PAVLIČIĆ VALENTINA, za oblast: pravosuđe, ljudska prava, bezbjednost i saradnja, EU integracije, rad policije;
- LUKŠIĆ DRAGANA, za oblast: željeznički saobraćaj i inspekcijski poslovi u oblasti zaštite na radu;
- GRUJIĆ SNEŽANA, za oblast: pravosuđe, kadrovski poslovi i privredno pravo;
- LEPETIĆ JOVANKA, za oblast: rad i zapošljavanje, lokalna samouprava i službenički sistem;
- PAJKOVIĆ JELENA, za oblast: rad, zapošljavanje i socijalna politika, državna uprava, lokalna samouprava, upravni nadzor, službenički sistem, slobodan pristup informacijama, inspekcijski nadzor, kancelarijsko poslovanje i normativni poslovi u oblasti prosvjete;
- KNEŽEVIĆ MIRJANA, za oblast: pedagogija i socijalna politika;
- IVANOVIĆ SONJA, za oblast: metrologija i inspekcijski nadzor u oblasti ekologije i sistema kvaliteta;
- BRALIĆ ALIJA, za oblast: šumarstvo;
- KOSIĆ ŽAKLINA, za oblast: javne nabavke i uređene prostora i planiranje prostora;
- ŠAKOVIĆ VLADIMIR, za oblast: inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede;
- ASANOVIĆ DRAGAN, za oblast: komunalna djelatnost, upravljanje otpadom, održivi razvoj i zaštite životne sredine;
- BOŽIĆ BILJANA, za oblast: rad i radni odnosi, zaštita podataka o ličnosti, upravni postupak, upravni nadzor i slobodan pristup informacijama;
- LAINOVIĆ RADMILA, za oblast: stanovanje i legalizacija bespravnih objekata;

ISTAKNUTI STRUČNJACI za učešće u radu komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti su:

- PROF. DR MILAN MARKOVIĆ (za oblast: upravne oblasti)
- PROF. DR VELIMIR RAKOČEVIĆ (za oblast: upravne oblasti - unutrašnjih poslova, bezbjednost i kriminalistiku)
- PROF. DR JASMINA ĆETKOVIĆ (za oblast: ekonomsku oblast – menadžment, upravljanje promjenama, krizni menadžment i upravljanje u kriznim situacijama)
- DR VESNA MITIĆ LAKUŠIĆ (za oblast: oblast zdravstvene zaštite)
- MILEVA TODOROVIĆ (za oblast rada i socijalne politike, službenički sistem i upravni postupak )
- MLADEN PERAZIĆ (za oblasti : upravljanja ljudskim resursima, radni odnosi i oblast obrazovanja)
- NADA VUČKOVIĆ (za oblast: finansija, revizije i računovodstva)
- ZDENKA BURZAN - (za oblast: rada – mirno rješavanje radnih sporova)
- ELEONORA ŠTURANOVIĆ (za oblast: lokalne samouprave, radne odnose, prekršajni postupak i upravni postupak)
- ZORAN BRĐANIN (za oblast: unutrašnjih poslova, poslova Uprave policije i bezbjednost)
- VOJISLAV MARKOVIĆ (za oblast: bezbjednosti, intelektualna svojina, ljudska prava i sport)
- OMER MARKIŠIĆ (za oblast: ekonomsku oblast)
- PROF. DR GORDANA PAOVIĆ JEKNIĆ (za oblast: javne finansije, budžetsko pravo, poreski sistem i revizija)
- PROF. DR MARIJA JANKOVIĆ (za oblast: finansije, ekonomija, biznis, mikroekonomija , makroekonomija i komunikacije)
- PROF. DR NIKOLA MILOVIĆ (za oblast: ekonomija-ekonomska analiza i ekonomska politika, finansije, politika konkurencije, zaštita intelektualne svojine, zajedničko tržište i EU integracije)
- PROF. DR MILOŠ VUKČEVIĆ (za oblast: unutrašnji poslovi, poslovi policije, sudska zaštita i oblast sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma)
- PROF. DR SRĐA POPOVIĆ (za oblast: visoko obrazovanje, sociologija, geografija, saobraćaj, pomorstvo i špedicija)
- PROF. DR GORAN BAROVIĆ (za oblast: ekologija, kartografija, geomorfologija, hidrologija i opšte geografske discipline)
- PROF. DR DANILO ĆUPIĆ (za oblast: bezbjednost i upravna oblast)
- PROF. DR SRĐA BOŽOVIĆ (za oblast: javne finansije-budžetsko pravo, porezi i carine i poslovno i kompanijsko pravo)
- VLADIMIR VUKOTIĆ (za oblast bezbjednosti)
- VESNA RATKOVIĆ (za oblast: pravosuđe, bezbjednost, antikorupcija, integritet i ljudska prava )
- VALENTINA BOŽOVIĆ (za oblast arhitekture)
- BRANKICA MOSUROVIĆ (za oblast: finansije i unutrašnja revizija)
- ILIR ČAPUNI (za oblast: lokalna samouprava i informacione tehnologije)
- VESNA ŽIKIĆ (za oblast: inspekcijski nadzor u oblasti prosvjete, upravljanje ljudskim resursima i kancelarijsko poslovanje)
- ZORAN GLOMAZIĆ (za oblast: informacione tehnologije)
- DAMIR ZEJNILOVIĆ (za oblast: bezbjednost (MUP, UP, ZIKS i Komunalna policija)
- PROF. DR ANA LALEVIĆ FILIPOVIĆ (za oblast: finansije, računovodstvo i investicije)
- PROF. DR MILIJANA NOVOVIĆ BURIĆ (za oblast: finansije, ekonomija, procjena rizika i osiguranje)
- PREDRAG LAKUŠIĆ (za oblast: informacione tehnologije)
- LJILJANA RAKOČEVIĆ (za oblast: građevinarstvo i planiranje prostora)
- ZORAN BIJELIĆ (za oblast: saobraćaj i komunalna policija)
- MIHAILO VOLKOV (za oblast: upravni postupak i ljudski resursi)
- PROF. DR VLADIMIR KAŠĆELAN (za oblast: ekonomija, finansije, upravljanje rizikom, osiguranje i tržište kapitala)
- PROF. DR LJILJANA KAŠĆELAN (za oblast: informacione tehnologije – programiranje i baze podataka, kao i finansijska analitika)
- JELENA BAJIĆ ŠESTOVIĆ (za oblast: arhitektura, urbanizam i planiranje prostora)
- MIRJANA VUČINIĆ (za oblast: javne nabavke, radni odnosi i imovinsko pravni poslovi)
- GRUJICA DUDIĆ (za oblast: pomorstvo)
- DRAŠKO MARKOVIĆ (za oblast: rudarstvo i geologija)
- DEJAN ABAZOVIĆ (za oblast: informacione tehnologije)
- DR VLADIMIR SAVKOVIĆ (za oblast: međunarodni odnosi i EU)
- STEVAN LJUMOVIĆ (za oblast: informacione tehnologije)
- RADOŠ LACMAN (za oblast: rudarstvo)
- ŽELJKO VIDAKOVIĆ (za oblast: finansije, revizija i računovodstvo)
- NADA MARSTIJEPOVIĆ (za oblast: zaštita životne sredine, otpadne voda i vanredne situacije)
- NENAD VUJADINOVIĆ (za oblast: kultura, mediji i odnosi s javnošću)
- NIKOLA CMILJANIĆ (za oblast: informacione tehnologije)
- DARKO VIDAKOVIĆ (za oblast: zaštita od požara)
- NIKOLA LUKOVIĆ (za oblast: građevinarstvo, urbanizam, drumski saobraćaj)
- ELVIS DURAKOVIĆ (za oblast: pravosuđa)
- PROF. DR VESNA KARADŽIĆ (za oblast: statistike)
- ALEKSANDAR SEKULIĆ (za oblast: mašinstva, informacionih tehnologije-programiranja i oblast ekonomije)
- ZORAN JOCOVIĆ ( za oblast: vanjski poslovi i diplomatija)
- PROF. DR VASILIJE KOSTIĆ ( za oblast: ekonomija, menadžment, marketing, preduzetništvo i posredovanje pri zapošljavanju)
- DR SCI MED. BOBAN MUGOŠA (za oblast: oblast: javno zdravlje, bezbjednost hrane i fitosanitarni poslovi)
- MILAN BRAJEVIĆ ( za oblast: javne politike i državni protokol)
- STEVAN RADUNOVIĆ ( za oblast: kultura, arhivska djelatnost )
- PROF. DR MIHAILO BURIĆ ( za oblast: zaštita prirode i životne sredine, održivi razvoj, geografija, hidrologija)
- ZORAN JANKOVIĆ ( oblast: vodoprivreda i geologija)
- PROF. DR MERSAD Z MUJEVIĆ ( oblast: saobraćaj i javne nabavke)
- PROF. DR MARKO CAMAJ (oblast: vanjski poslovi, diplomatija)
- PAVLIČIĆ VALENTINA, za oblast: pravosuđe, ljudska prava, bezbjednost i saradnja, EU integracije, rad policije;
- LUKŠIĆ DRAGANA, za oblast: željeznički saobraćaj i inspekcijski poslovi u oblasti zaštite na radu;
- PROF. DR VANJA ASANOVIĆ, za oblast: prosvjeta i nauka, metrologija i zaštita životne sredine;
- BRALIĆ ALIJA, za oblast: šumarstvo

V.D. D I R E K T O R I C E

mr Jovana Nišavić