Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Analiza stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 2020.godinu

Analiza stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 2020.godinu
Datum objave: 10.07.2021 14:26 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za kadrove je po prvi put uradila Analizu stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 2020.godinu. Analiza obuhvata institute službeničkog sistema propisane zakonom i
podzakonskim aktima, sa posebnim akcentom na oblast zapošljavanja, stručnog usavršavanja, obuke i razvoj kadrova, Centralnu kadrovsku evidenciju, upravljanje kadrovima, interno tržište rada i jedinice za ljudske resurse.

Analiza je rađena u cilju mapiranja manjkavosti i ’’uskih grla’’, u oblasti upravljanja ljudskim resursima kroz analizu propisa, prakse i procesa, a radi unapređenja modela upravljanja znanjem zaposlenih, odnosno radi ocjene stanja, određivanja uzroka problema i poboljšanja. Potrebno je raditi na stvaranju organizacije u kojoj zaposleni žele da rade, da se prilagođavaju
promjenama, da pružaju usluge prema potrebama građana i da postižu najbolje rezultate.

-Misija:

Funkcija upravljanja ljudskim resursima treba da se organizuje u skladu sa ciljevima i uslugama koje treba da pruži javna uprava, obimom aktivnosti koje uključuju obuku, selekciju, znanja, vještine, kompetencije zaposlenih, upravljanje znanjem i HR usluge na svim nivoima administrativnog upravljanja. Dokazano znanje, vještine i kompetencije, uključujući i iskustvo trebaju da budu glavni kriterijumi po kojima će se mjeriti uspješnost u ovoj oblasti.

ANALIZA stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 2020.godinu

ANALIZA stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 2020.godinu - Rezime