Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

JAVNI POZIV za polaznike PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Datum objave: 07.07.2021 14:58 | Autor: UzK

Ispis Štampaj stranicu


JAVNI POZIV

za polaznike

PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Uprava za kadrove organizuje četvrti ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.

Programom su obuhvaćene obuke kroz 4 tematske cjeline:

-       Ključne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima;

-       Zakonodavstvo u oblasti upravljanja ljudskm resursima;

-       Postupanje prema zaposlenima i menadžment ljudskih resursa;

-       Podrška u upravljanju ljudskim resursima,

koje će u periodu od septembra do decembra 2021.godine realizovati tim predavača/trenera, eminentnih stručnjaka iz navedenih oblasti. Obuke će se realizovati dva puta sedmično, svake srijede i četvrtka.

 Program je namijenjen državnim i lokalnim službenicima koji žele da steknu, odnosno unaprijede znanja i vještine u oblasti upravljanja ljudskim resursima i iste primijene u svom daljem radu. Prednost imaju službenici zaposleni u jedinicama za uporavljanje ljudskim resursima ili oni u čijem je opisu radnog mjesta upravljanje ljudskim resursima.

USLOVI ZA PRIJAVU:

-          VII-1 nivo obrazovanja;

-          radno iskustvo u trajanju od 3 godine na poslovima upravljanja ljudskim resursima

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

-       - Pismo podrške neposrednog rukovodioca;

Planirano je da se Program realizuje u sali. Za slučaj da se Program realizuje online, od polaznika se očekuje da obezbjedi tehničke uslove kako bi nesmetano pohađao Program (internet, kameru i mikrofon na uređaju sa kojeg će pratiti obuku).

Na kraju Programa obuke, polaznike očekuje polaganje ispita. Završnom ispitu mogu pristupiti polaznici koji su pohađali minimum 80% programa obuke i dobiti potvrdu o stečenoj ključnoj vještini.

ROK I NAČIN PRIJAVE

Rok za prijavu teče od dana objave javnog poziva, 07. jula 2021.godine i traje do 07. avgusta 2021.godine.

Prijavljivanje se vrši  isključivo preko informacionog sistema „HRMISa“.

KONTAKT OSOBA

Bojana Šćepanović, Sektor za obuku i razvoj kadrova, Uprava za kadrove;                                           

kontakt tel:  063 231 038; 

bojana.scepanovic@hrma.me