Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

JAVNI POZIV za izbor eksperta i predavača odnosno trenera za kreiranje sadržine digitalnog programa obuke iz EU oblasti i realizaciju obuka

Datum objave: 16.04.2021 11:01 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


JAVNI POZIV
za izbor eksperta i predavača odnosno trenera 
 za kreiranje sadržine digitalnog programa obuke iz EU oblasti i realizaciju obuka

Objavljuje se javni poziv svim zainteresovanim licima, profesorima Univerziteta, državnim i lokalnim službenicima kao i svima onima koji posjeduju znanja iz EU oblasti i vještine potrebne predavaču/treneru, da se prijave za učešće u postupku izbora eksperta – predavača odnosno trenera za kreiranje sadržine digitalnog programa obuke iz EU oblasti i realizaciju obuka.

Teme: Proces pristupanja EU; Politički i ekonomski kriterijumi, EU ACQIS, Izvještaj EK o napretku u zemlji; Pretpristupni instrument (IPA); Pregovaračke strukture; Ugovori o EU i zajedničko tržište i Slobodno kretanje robe (Poglavlje 1).

USLOVI ZA PRIJAVU:
- visoko obrazovanje, VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, osnovne, master ili doktorske studije u odgovarajućoj naučnoj oblasti;
- relevantno radno iskustvo u trajanju od najmanje 3 godine;
- dodatno stručno obrazovanje i usavršavanje;
- predavačko iskustvo iz relevantne oblasti;
- objavljeni naučni i stručni radovi u relevantnoj stručnoj oblasti.
- znanje engleskog jezika, najmanje B1 nivo.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
- biografija;
- dokaz o stečenom obrazovanju;
- potvrda o relevantnom radnom iskustvu;
- kopije sertifikata i akata o sticanju stručnih referenci;
- spisak objavljenih naučnih i stručnih radova.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće pozvani na intervju I nakon donošenja odluke o izboru uvršteni na Listu predavača odnosno trenera Uprave za kadrove i angažovani prema potrebama. Prvih 3 (tri) sa Liste će biti angažovani za kreiranje sadržine digitalnog programa obuke iz EU oblasti. Zbog rada sa međunarodnim ekspertima na kreiranju digitalnih programa traži se znanje engleskog jezika.

ROK I NAČIN PRIJAVE:
Rok za prijavu: od 16. do 26. aprila 2021. godine
Prijavljivanje se vrši preko portala eUprave (www.euprava.me) na LINK.

KONTAKT OSOBA:
Bojana Šćepanović, Sektor za obuku i razvoj kadrova, Uprava za kadrove; kontakt tel: 063 231 038; bojana.scepanovic@hrma.me