Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Javni poziv za polaznike/ce programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Javni poziv za polaznike/ce programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta
Datum objave: 12.04.2021 08:15 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za kadrove organizuje drugi ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji će se realizovati online, u periodu od 10.maja do 15. juna 2021. godine.

Program ima za cilj osposobljavanje za obavljanje poslova menadžera integriteta u cilju poboljšanja funkcionisanja organa vlasti, kako bi se preventivno djelovalo na mogući nastanak korupcije. 

PROGRAMOM OBRAZOVANJA je obuhvaćeno 12 tema kroz 3 tematske cjeline po sledećem KALENDARu:

Integritet i menadžer integriteta
Mehanizmi za jačanje integriteta
Plan integriteta

Polaznik je u obavezi da prisustvuje na 80% programa obrazovanja, kao i da učestvuje i samostalno izrađuje radne zadatke koji su zasnovani na sadržaju svake tematske oblasti, a čine sastavni dio realizacije ovog Programa. Na kraju realizacije Programa, polaznike očekuje polaganje ispita, a polaznik koji uspješno završi ispit dobija potvrdu o stečenoj ključnoj vještini za obavljanje poslova menadžera integriteta (6 ECTS kredita).

Prednost imaju menadžeri integriteta zaposleni u javnoj upravi.

USLOVI:

Rješenje za menadžera integriteta i popunjen PRIJAVNI OBRAZAC

Od polaznika se očekuje da obezbjedi tehničke uslove kako bi nesmetano pohađao Program (internet, kameru i mikrofon na uređaju sa kojeg će pratiti obuku).

ROK I NAČIN PRIJAVE:

Rok za prijavu teče od 12. aprila do 26. aprila 2021. godine.

Prijavljivanje se vrši na e-mail: ana.zecevic@hrma.me

KOORDINATORKA PROGRAMA:

Ana Zečević, samostalna savjetnica I u Sektoru za obuku i razvoj kadrova; ana.zecevic@hrma.me