Мања слова Већа слова РСС
узкузк
>

ЈАВНИ ПОЗИВ СТРУЧНИМ ЛИЦИМА И ИСТАКНУТИМ СТРУЧЊАЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВЈЕРУ ЗНАЊА СПОСОБНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЈА И ВЈЕШТИНА И КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВЈЕРУ КОМПЕТЕНЦИЈА, ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ

Датум објаве: 17.09.2020 22:56 | Аутор: УзК

Испис Штампај страницу


УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

СТРУЧНИМ ЛИЦИМА И ИСТАКНУТИМ СТРУЧЊАЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВЈЕРУ ЗНАЊА СПОСОБНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЈА И ВЈЕШТИНА И КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВЈЕРУ КОМПЕТЕНЦИЈА, ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ

У складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима (Сл.лист Црне Горе, бр. 02/18 и 34/19) и Уредбом о критеријумима и ближем начину спровођења провјере знања, способности, компетенција и вјештина за рад у државним органима ( Сл.лист Црне Горе, бр. 50/18), Управа за кадрове објављује Јавни позив за избор стручних лица и истакнутих стручњака у одговорајућој области рада, ради сачињавања листе стручних лица, односно истакнутих стручњака који ће бити чланови Комисије за провјеру знања, способности, компетенција и вјештина, односно Комисије за провјеру комптенција, знања и способности.

Стручна лица у одговарајућој области рада  учествоваће  у раду Комисије за провјеру знања, способности, компетенција и вјештина за кандидате који испуњавају услове интерног, односно јавног огласа, а у Комисији за провјеру комптенција, знања и способности за кандидате који испуњавају услове јавног конкурса за попуну радних мјеста из категорије високи руководни кадар и јавног конкурса за попуну радног мјеста старјешине органе управе, учествоваће истакнути стручњак у одговарајућој области рада.

У складу са Уредбом, стручним лицима и истакнутним стручњацима припада накнада за рад у комисији.

Јавним позивом траже се стручна лица и истакнути стручњаци у следећим областима рада: својинско-правни односи, државна имовина, премјер и катастар непокретности, експропријација земљишта, заложна права на имовини, повраћај и обештећење по основу одузетих права; финансије - јавни приходи (царине, порези, доприноси, таксе, накнаде и др.); рад, запошљавање и социјална политика; унутрашњи послови и послови управе полиције; државна управа, локална самоуправа, е-управа, управни надзор; службенички систем; култура и медији; просвјета, наука и спорт; поморство, саобраћај и телекомуникације; пољопривреда, рурални развој, шумарство и водопривреда; уређење простора, одрживи развој и туриза; слободан приступ информацијама, јавне набавке и заштита података о личности; заштита конкуренције и заштита потрошача; инспекцијски надзор; правосуђе и систем здравствене заштите и систем здравственог осигурања

Имајући у виду да за неке специфичне области рада не постоји довољан број стручних лица и истакнутих стручњака, посебно се позивају, да се пријаве на Јавни позив, стручна лица и истакнути стручњаци у следећим областима рада:

• Биохемија
• Грађевинарство
• Енергетика
• Геодезија
• Геологија
• Хидрометеорологија и сеизмологија
• Медицина
• Метрологија
• Међународни односи и ЕУ интеграције
• Наука
• Поморство, саобраћај и телекомуникације
• Пољопривреда, рурални развој, шумарство и водопривреда
• Ветерина

УСЛОВИ ЗА СТРУЧНА ЛИЦА И ИСТАКНУТЕ СТРУЧЊАКЕ

Стручна лица морају имати:

- најмање ВИИ 1 ниво квалификације образовања;

- најмање 8 година радног искуства у одговарајућој области рада;

- стручна усавршавања и ангажман у одговарајућој области рада.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

-  диплома или увјерење о завршеном нивоу и врсти образовања;

-  ЦВ  и увјерење о радном искуству које садржи референце и детаљни опис послова у одређеној области

-  увјерење или сертификати о завршеном стручном оспособљавању и усавршавању.

 

Истакнути стручњаци морају имати:

- имати најмање ВИИ 1 ниво квалификације образовања;

- имати најмање 10 година радног искуства у одговарајућој области рада;

- и бити представници установе високог образовања или одређеног професиноалног удружења.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- диплома или увјерење о завршеном нивоу и врсти образовања;

- ЦВ  и увјерење о радном искуству које садржи референце и детаљни опис послова у одређеној области

- увјерење/потврада да је кандидат представник установе високог образовања или одређеног професионалног удружења

РОК И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Пријава се врши електронски, путем портала е-Управе, од 18. септембра до 28. септембра 2020. године - ЛИНК.

КОНТАКТ

За додатне информације можете контактирати службеницу Управе за кадрове,

Владану Мирановић, на број телефона: 067/885-558.