Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

JAVNI POZIV za prijavljivanje lica za izbor na Listu lica za vodjenje disciplinskog postupka

Datum objave: 11.12.2020 10:32 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 99 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list CG” br. 002/18, 034/19) i člana 3 Pravilnika o načinu i postupku sačinjavanja liste lica za vodjenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti državnog službenika i namještenika (“Sl.list CG”, br. 53/18), Uprava za kadrove objavljuje,

JAVNI POZIV

za prijavljivanje lica za izbor na Listu lica za vodjenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti državnog službenika i namještenika za 2021. godinu.

Na javni poziv mogu se javiti lica koja imaju VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja iz oblasti pravnih nauka (dokaz-diploma ili uvjerenje) i najmanje 5 godina radnog iskustva u toj oblasti (dokaz-uvjerenje o radnom iskustvu).

Prijava za javni poziv podnosi se na obrascu koji sadrži: naziv „Prijava za izbor lica na listu lica za vodjenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti državnog službenika i namještenika“; ime i prezime, broj lične karte i adresu kandidata; podatke o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja i radnom iskustvu u oblasti pravnih nauka; izjavu kandidata da nije disciplinski kažnjavan i da se protiv njega ne vodi disciplinski postupak; mjesto i datum sačinjavanja prijave i potpis kandidata. Obrazac Prijave nalazi se na sajtu Uprave za kadrove, www.uzk.gov.me.

Rok za podnošenje prijave i potrebne dokumentacije je do 20.januara 2021. godine i dostavljaju se na arhivu Uprave za kadrove, lično ili putem pošte na adresu: Uprava za kadrove, ul. Jovana Tomaševića 2a, Podgorica sa naznakom za Javni poziv za prijavljivanje lica za izbor na Listu lica za vodjenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti državnog službenika i namještenika. U prijavi je neophodno navesti i kontakt telefon.

Napominjemo, da će sve nepotpune prijave biti odbačene.

Kontakt osoba: Đurbuzović Alma, tel. 069/302-960