Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

KADROVSKI PLANOVI

Datum objave: 16.06.2017 08:09 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


U cilju upravljanja kadrovima u državnim organima donosi se kadrovski plan kojim se planiraju broj zaposlenih, promjene u kadrovskoj strukturi i druga strateška pitanja upravljanja kadrovima u skladu sa budžetskim i strateškim planiranjem rada Vlade.

Kadrovski plan za organe državne uprave i službe Vlade donosi Vlada.

Kadrovski plan za drugi državni organ donosi starješina tog organa.

Kadrovski plan donosi se za kalendarsku godinu, u roku od 30 dana od dana donošenja zakona o budžetu, a sadrži projekcije za naredne dvije godine.

    • Uredba o sadržaju, postupku i načinu pripreme i izmjene kadrovskog plana za organe državne uprave i službe Vlade
 

    • Smjernice za izradu kadrovskog plana

 ____________________________________________________________________________________

I TABELE ZA POPUNJAVANJE KADROVSKOG PLANA ZA DRŽAVNE ORGANE ZA 2021. GODINU

1. Koji NEMAJU posebna zvanja:

    • Kadrovski plan za 2021.godinu - tabele za popunjavanje

2. Koji IMAJU posebna zvanja:

 Ministarstvo pravde

 Ministarstvo unutrašnjih poslova

 Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo odbrane

 Uprava policije

  Uprava carina

Kadrovski plan za UIKS

 Generalni sekretarijat vlade Crne Gore

 Kabinet Predsjednika vlade Crne Gore

Služba Predsjednika Crne Gore

 Državna revizorska institucija

 Revizorsko tijelo


________________________________________________________________________

3. Za organe lokalne samouprave:

    • Kadrovski plan za organe lokalne samouprave - tabele za popunjavanje 

_________________________________________________________________________

4. Za pravosudne organe: 

    • Kadrovski plan za 2021 - Sudovi - tabele za popunjavanje

    • Kadrovski plan za 2021 -Tužilaštva - tabele za popunjavanje
____________________________________________________________________________

II TABELE ZA POPUNJAVANJE REALIZACIJE KADROVSKOG PLANA ZA 2020. GODINU:

1. Za državne organe koji NEMAJU posebna zvanja :

    • Realizacija kadrovskog plana za 2020. godinu

2. Za državne organe koji IMAJU posebna zvanja: 

    • Realizacija kadrovskog plana za Ministarstvo unutrašnih poslova 

    • Realizacija kadrovskog plana za Upravu carina

    • Realizacija kadrovskog plana za Upravu za izvršenje krivičnih sankcija

    • Realizacija kadrovskog plana za Službu Predsjednika Crne Gore

    • Realizacija kadrovskog plana za Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

    • Realizacija kadrovskog plana za Kabinet Predsjednika Vlade Crne Gore

3. Za pravosudne organe: 

    • Realizacija kadrovskog plana za SUDOVE

    • Realizacija kadrovskog plana za TUŽILAŠTVA

____________________________________________________________________________

    UzK       UzK

    UzK      

    UzK