Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

20.05.2022.

Uprava za kadrove pripremila UZK report

Uprava za kadrove je pripremila UZK report koji prikazuje najvažnije aktivnosti koje smo realizovali u I kvartalu 2022.godine.

18.05.2022.

Posjeta Službi za upravljanje kadrovima Republike Srbije

U okviru instrumenta Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA) - Šema mobilnosti - službenici Uprave za kadrove su, u periodu od 12. do 13. maja 2022. godine posjetili Službu za upravljanje kadrovima Republike Srbije.

13.05.2022.

STIPENDIJA VLADE LUKSEMBURGA

Evropski institut za javnu upravu (EIPA) i Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Velikog Vojvodstva Luksemburga, kao jedan od vidova podrške Crnoj Gori na putu ka Evropskoj uniji, stavlja na raspolaganje stipendije kandidatima iz Crne Gore za master na evropskim pravnim studijama u Luksemburgu (MELS ONLINE) 2022-2024. Stipendija je namijenjena mladim profesionalcima koji posjeduju Bachelor diplomu iz oblasti prava, političkih nauka, ekonomije, evropskih studija i stranih jezika i koji su već započeli svoju karijeru kao državni službenici, predstavnici organizacija civilnog društva ili pravosuđa.

09.05.2022.

Realizacija trećeg ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove 09. maja 2022. godine, počinje sa realizacijom trećeg ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, sa uvodnim seminarom na temu "Integritet i etičke dileme", koji će voditi Alma Adrović iz Ministarstva odbrane i Sonja Vojinović iz Uprave za kadrove.

05.05.2022.

PA awards 2022.godine

PA awards 2022.godine

Regionalna škola za državnu upravu organizuje onlajn Info dan kako bi podijelili detaljne informacije o šemi nagrada za javnu upravu 2022, uslovima za učešće, kao i osnovnim uputstvima za prijavu.

20.04.2022.

Program rada Mreže za upravljanje ljudskim resursima za 2022. godinu

Program rada Mreže za upravljanje ljudskim resursima za 2022. godinu

Uprava za kadrove je utvrdila Program rada Mreže za upravljanje ljudskim resursima za 2022. godinu. Teme Programa rada Mreže su odabrane prioritetno vodeći računa o Strategiji reforme javne uprave 2022-2026. i aktivnostima koje su definisane Akcionim planom za sprovođenje Strategije, u cilju stvaranje profesionalne javne uprave i podizanje kapaciteta jedinica za upravljanje ljudskim resursima.

07.04.2022.

Javni poziv za polaznike trećeg ciklusa Programa obrazovanja za menadžere integriteta

Uprava za kadrove organizuje treći ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji će početi sa realizacijom 09. maja 2022. godine.

31.03.2022.

Održan sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima

Održan sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima

Sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima održan je 29. marta sa početkom u 10:00 časova, u Staroj zgradi Vlade. Tema sastanka je bila „Predstavljanje Analize stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima“.

23.03.2022.

Završetak Twinning projekta Evropske unije „Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru u Crnoj Gori“

Profesionalna, efikasna i servisno orijentisana javna uprava i budućnost upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi bila je glavna tema poludnevne konferencije koja je održana danas u Podgorici, a koja je istovremeno obilježila i uspješan završetak Twinning projekta Evropske unije „Pružanje podrške u oblasti upravljanja