Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Vijesti

30.12.2020.

Uprava za kadrove je pripremila treći broj Biltena

Uprava za kadrove je pripremila treći broj Biltena Uprava za kadrove je pripremila treći broj Biltena koji sadrži pregled najznačajnijih novosti u razvoju ljudskih resursa za period septembar-decembar 2020.godine.

17.12.2020.

Online obuka „Rodna ravnopravnost u javnoj upravi“

Uprava za kadrove, u saradnji sa UNDP, organizuje jednodnevnu online obuku „Rodna ravnopravnost u javnoj upravi“, koja ce se realizovati 17. decembra, preko Zoom platforme, sa pocetkom u 09.00 casova.

15.12.2020.

Online obuka „Zakon o upravnom postupku“

Uprava za kadrove organizuje jednodnevnu online obuku na temu „Zakon o upravnom postupku“, koja je planirana po Kalendaru obuka drzavnih sluzbenika i namjestenika za realizaciju Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

14.12.2020.

Online obuka “Postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika”

Uprava za kadrove, 14. Decembra 2020. godine, preko Zoom platforme, realizuje online obuku na temu “Postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika”

11.12.2020.

JAVNI POZIV za prijavljivanje lica za izbor na Listu lica za vodjenje disciplinskog postupka

Na osnovu člana 99 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list CG” br. 002/18, 034/19) i člana 3 Pravilnika o načinu i postupku sačinjavanja liste lica za vodjenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti državnog službenika i namještenika (“Sl.list CG”, br. 53/18), Uprava za kadrove objavljuje...

10.12.2020.

Organizacija Modula III Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje

Uprava za kadrove i Generalni sekretarijat Vlade od 07. do 11. decembra 2020. godine, putem ZOOM platforme, organizuju Modul III "Postavljanje ciljeva i definisanje indikatora za mjerenje napretka" u okviru Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje.

03.12.2020.

Online obuka "Analiza potreba za obukom", 4. decembar 2020.

Uprava za kadrove organizuje online obuku na temu "Analiza potreba za obukom", za lokalne službenike i namještenike, koja će se realizovati putem ZOOM aplikacije, 4. decembra 2020. godine u 9:00h. Na obuci će se govoriti o cjeloživotnom učenju, sistemu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, o analizi potreba za obukom, nivoima sprovođenja analize, fazama u sprovođenju analize potreba za obukom, instrumentima za sprovođenje analize, izvještavanju, godišnjem planu obuke.

01.12.2020.

Online obuka “Timski rad”

Uprava za kadrove nastavlja sa realizacijom obuka, koje su predviđene Kalendarom obuka državnih službenika i namještenika za realizaciju Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

24.11.2020.

Online obuka „Rezolucija 1325 – Žene, mir i bezbjednost““

U skladu sa mjerom iz Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019-2022), koja se odnosi na povećanje učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima

24.11.2020.

Online obuka „Slobodan pristup informacijama“

Uprava za kadrove, 24 novembra 2020. godine, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova, realizuje online obuku Slobodan pristup informacijama. Obuci će prisustvovati zainteresovani državni i lokalni službenici.