Мања слова Већа слова РСС
узкузк

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

 

 

 За кандидате који су пријавили стручни испит за рад у државним органима у Управи за кадрове, полагање истог ће се организовати до 01. октобра 2019. године.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

У складу са новом Уредбом о програму и начину полагана стручног испита за рад у државним органима ("Службени лист Црне Горе", бр. 079/18 од 07.12.2018) пријаве за полагање стручног испита за рад у државним органима за ИИИ и ИВ ниво квалификације образовања, од 15. децембра 2018. године, подносе се Министрарству јавне управе, на адресу Римски трг бр. 45 Подгорица.

хттп://www.мју.гов.ме

 

На основу Уредбе о програму и начину полагања стручног испита за рад у државним органима („Сл. лист Црне Горе", бр. 7/14) Управа за кадрове је од 31. марта 2014. године
надлежна за полагање стручног испита за рад у државним органима. Од наведеног датума, кандидати пријаве за полагање стручног испита достављају Управи за кадрове.
Стручни испит за ИИИ и ИВ ниво квалификације образовања полаже се по програму који садржи сљедеће предмете:
1. Основи уставног уређења,
2. Основи система државне управе, радних односа и локалне самоуправе,
3. Основи управног поступка,
4. Основи финансија и статистике,
5. Канцеларијско пословање.

Преглед прописа и правне литературе за програме полагања стручног испита утврдиће Управа за кадрове и објавиће на интернет страници.
Стручни испит полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита коју је образовала директорица Управе за кадрове.
Кандидат је дужан да Управи за кадрове достави доказе о испуњавању услова за полагање стручног испита:
1. Пријаву за полагање стручног испита
2. Овјерену фотокопију увјерења о завршеном ИИИ или ИВ нивоу квалификације образовања
3. Потврду о радном искуству (најмање шест мјесеци радног искустава на пословима са ИИИ или ИВ нивоом квалификације образовања)
4. Фотокопију личне карте
Потребна документација се доставља у затвореној коверти са назнаком: "Пријава за полагање стручног испита за рад у државним органима", име и презиме, број телефона, мјесто пребивалишта и адреса у писарници Управе за кадрове, улица Јована Томашевића број 2А Подгорица, у периоду од 10 до 13 часова или путем поште.
О датуму, мјесту и времену полагања стручног испита, кандидати ће бити обавијештени путем интернет странице Управе за кадрове (www.узк.цо.ме), најкасније седам дана прије дана полагања стручног испита.
Трошкови плагања стручног испита за кандидате са ИИИ и ИВ нивом квалификације образовања износе 38,25 е. Лица са инвалидитетом и лица из породица чији су чланови корисници материјалног обезбјеђења ослобађају се трошкова полагања стручног испита, о чему су дужни доставити доказ.
Уплата трошкова за полагање стручног испита врши се на жиро рачун:
Буџет Црне Горе - Управа за кадрове број 832-1135-90 - сврха уплате: Накнада за полагање стручног испита за рад у државним органима

Кандидат је дужан доказ о уплати доставити на увид секретару комисије прије почетка испита.
Кандидату који не достави доказ о уплати трошкова полагања стручног испита неће се дозволити полагање стручног испита.

Секретар комисије: Лидија Савковић
контакт телефон: 020/240-689; 067/623-558

Информатор за полагање стручног испита
Програм обуке за полагање стручног испита
Уредба о програму и начину полагања стручног испита за рад у државним органима