Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Etički odbor

Datum objave: 26.05.2017 10:13 | Autor: UzK

Ispis Štampaj stranicu


Poslovnik o radu etickog odbora.pdf

Etički kodeks.pdf

Na sjednici Etičkog odbora održanoj dana 20.06.2013 god. u prostorijama Uprave za kadrove, utvrdjen je obrazac pritužbe kojim se sva zainteresovana lica mogu obratiti Etičkom odboru u slučaju povreda etičkih standarda i pravila ponašanja državnih službenika i namještenika, a koji su utvrdjeni Etičkim kodeksom. Pritužba se podnosi Upravi za kadrove lično ili putem pošte na adresu: Jovana Tomaševića 2a sa naznakom za Etički odbor ili putem e-maila – etickiodbor@uzk.co.me .

Obrazac pritužbe.pdf

Mišljenja etičkog odbora

Mišljenje Etičkog Odbora na pritužbu crnogorske LGBTIQ asocijacije "Kvir Montenegro"

Mišljenje Etičkog Odbora na predlog Instituta