Мања слова Већа слова РСС
узкузк
>

Слободан приступ информацијама

Датум објаве: 25.05.2017 08:56 | Аутор: УзК

Испис Штампај страницу


 

1) Водич за слободан приступ информацијама

2) Јавни регистри и јавне евиденције

3) Програми и планови рада

4) Извјештаји и друга документа о раду и стању у областима из надлежности Управе за кадрове

5) Нацрти, предлози и коначни текстови стратешких докумената и планова и програма за њихово спровођење

6) Нацрти и предлози закона и других прописа, као и мишљења експерата на те прописе

7) Појединачни акти и уговори о располагању финансијским средствима из јавних прихода и државном имовином

8) Списак државних службеника и намјештеника са њиховим службеничким и намјештеничким звањима

9) Списак јавних функционера и листе обрачуна њихових зарада и других примања и накнада у вези са вршењем јавне функције

10) Рјешења и други појединачни акти који су од значаја за права, обавезе и интересе трећих лица

11) Информације којима је по захтјеву приступ одобрен

12) Списак службених возила Управе за кадрове

13) Закон о слободном приступу информацијама

14) Транспарентност финансирања медија из буџета органа сходно Закону о медијима


А р х и в а