Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk

UPRAVA ZA KADROVE

Jovana Tomaševića 2A
81000, Podgorica
Crna Gora


DIREKTORICA 
mr Jovana Nišavić
 
Telefon: (+382) 20 240 – 741
e-mail: jovana.nisavic@hrma.me


SEKTOR ZA POSTUPAK OGLAŠAVANJA I PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROPISA

Đuro Nikač, pomoćnik direktorice
Telefon: (+382) 20 240 – 738
e-mail: djuro.nikac@hrma.me

Odsjek za sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata

Vladana Miranović, načelnica
Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: vladana.miranovic@hrma.me

Bojana Lacmanović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: bojana.lacmanovic@hrma.me

Ivana Smolović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: ivana.smolovic@hrma.me  

Ivana Radulović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 201-056
e-mail: ivana.radulovic@hrma.me

Dina Dobardžić, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: dina.dobardzic@hrma.me

Ana Dedić, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 201-045
e-mail: ana.dedic@hrma.me

Irena Stanojević, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: irena.stanojevic@hrma.me


Odsjek za praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje

Biljana Nedović, načelnica
Telefon: (+382) 20 202-291
e-mail: bilja.nedovic@hrma.me


Nataša Boljević, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-291
e-mail: natasa.boljevic@hrma.me

Nađa Vukčević, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-291
e-mail: nadja.vukcevic@hrma.me

Milena Radonjić, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-291
e-mail: milena.radonjic@hrma.me

Anita Ljucović, smostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: anita.ljucovic@hrma.me

Nina Kovačević, samostalna savjetnica III
Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: nina.kovacevic@hrma.me

Nevena Ostojić, samostalna savjetnica III
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: nevena.ostojic@hrma.me

Novak Savković, saradnik I
Telefon: (+382) 20 201-046
e-mail: novak.savkovic@hrma.meSEKTOR ZA OBUKU I RAZVOJ KADROVA

Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice
Telefon: (+382) 20 240 – 745
e-mail: jadranka.djurkovic@hrma.me

Odsjek za analizu, planiranje i razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja

Stefan Radević, načelnik
Telefon: (+382) 20 201-035
e-mail: stefan.radevic@hrma.me

Mira Vlahović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: mira.vlahovic@hrma.me


Odsjek za pripremu i sprovođenje programa obuka

Sonja Vojinović, načelnica
Telefon: (+382) 20 201-035
e-mail: sonja.vojinovic@hrma.me

Ana Zečević, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 201-055
e-mail: ana.zecevic@hrma.me

Tijana Vakirević, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: tijana.vakirevic@hrma.me

Bojana Šćepanović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: bojana.scepanovic@hrma.me

Milica Pejović, samostalna savjetnica III
Telefon: (+382) 20 201-055
e-mail: milica.pejovic@hrma.me

Velimir Gvozdenović, samostalni savjetnik III
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: velimir.gvozdenovic@hrma.me

Milica Nikolić, samostalna savjetnica III
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: milica.nikolic@hrma.me

SEKTOR ZA INFORMACIONI SISTEM KADROVA

Milena Purlija, pomoćnica direktorice
Telefon: (+382) 20 240-739
e-mail: milena.purlija@hrma.me

Miroljub Pavličić, samostalni savjetnik I
Telefon: (+382) 20 240-699
e-mail: miroljub.pavlicic@hrma.me

Ivana Vuković, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 240-699
e-mail: ivana.vukovic@hrma.me

Branka Grbović, samostalna savjetnica II
Telefon: (+382) 20 240-699
e-mail: branka.grbovic@hrma.me

Jelena Belada, samostalna savjetnica III    
Telefon: (+382) 69 825-691
e-mail: jelena.belada@hrma.me


Odjeljenje za praćenje standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Mileva Todorović, načelnica
Telefon: (+382) 20 240-689
e-mail: mileva.todorovic@hrma.me

Milena Ivanović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 240-689
e-mail: milena.ivanovic@hrma.me

Lidija Savković, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 240-689
e-mail: lidija.savkovic@hrma.me

Vesna Globarević, viša savjetnica III
Telefon: (+382) 20 240-698
e-mail: vesna.globarevic@hrma.me

Služba za opšte poslove i finansije

Ljiljana Čvorović, načelnica
Telefon: (+382) 20 240-743
e-mail: ljilja.cvorovic@hrma.me

Iva Čvorović, samostalna savjetnica II
Telefon: (+382) 201-056
e-mail: iva.cvorovic@hrma.me

Ranka Mihailović, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 240-743
e-mail: ranka.mihailovic@hrma.me

Isidora Novaković, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 240-471
e-mail: isidora.banjevic@hrma.me

Ivana Raičević, samostalna savjetnica III
Telefon: (+382) 20 201-045
e-mail: ivana.raicevic@hrma.me

Nataša Barović, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 201-046
e-mail: natasa.barovic@hrma.me

Duško Đalović, samostalni referent
Telefon: (+382) 20 201-046
e-mail: dusko.djalovic@hrma.me


Odjeljenje za pružanje podrške radu Komisije za žalbe

Bulevar Revolucije broj 7
81000, Podgorica
Crna Gora


Mirjana Konjević načelnica
Telefon: (+382) 20 241-335
e-mail: mirjana.konjevic@kzz.gov.me

Nikolina Vujošević, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 241-335
e-mail: nikolina.vujosevic@kzz.gov.me

Milan Joksimović, viši savjetnik III
Telefon: (+382) 241-335
e-mail: milan.joksimovic@kzz.gov.me

Vojinović Jelena, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 241-335
e-mail: jelena.vojinovic@kzz.gov.me

Ljiljana Azarić, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 241-335
e-mail: ljiljana.azaric@kzz.gov.me

Odjeljenje za pružanje podrške radu Disciplinske komisije

Bulevar Revolucije broj 64
81000, Podgorica
Crna Gora 

e-mail: info@dko.gov.me


Enis Bahović načelnik
Telefon: (+382) 20 674-870

Alma Đurbuzović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 020 674-870

Vedran Matanović, samostalni savjetnik III
Telefon: (+382) 20 674-870

Sandra Milić, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 674-870

Seada Pokrklić, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 674-870

Nada Semiz, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 674-870

ARHIVA

Telefon: (+382) 20 201-046
e-mail: arhiva@hrma.me

RAD SA STRANKAMA OD 10-13 H

Menadžer integriteta
Sonja Vojinović, načelnica Odsjeka za analizu, planiranje i razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja
Telefon: (+382) 20 201-035
e-mail: sonja.vojinovic@hrma.me

Lice zaduženo za rješavanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama
Vedran Matanović, samostalni savjetnik III 
Telefon: (+382) 20 240-741
e-mail: info@hrma.me