Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk

Aktuelnosti

22.10.2020.

Organizacija seminara "Zakon o upravnom postupku", Podgorica, 23. oktobar 2020. godine

Uprava za kadrove organizuje seminar na temu "Zakon o upravnom postupku", koji će se održati u petak, 23. oktobra 2020. godine u Multimedijalnoj sali Uprave za kadrove u 9h.

više...
22.10.2020.

Online obuka “Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 - odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku”

Uprava za kadrove organizuje jednodnevnu online obuku na temu “Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 - odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku”.

više...
22.10.2020.

O B A V J E Š T E NJ E POSLODAVCIMA NA TERITORIJI CRNE GORE

O B A V J E Š T E NJ E POSLODAVCIMA NA TERITORIJI CRNE GORE U skladu sa novim Zakonom o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19), poslodavac je dužan da Upravi za kadrove dostavi podatke o zaposlenima kome je isplaćena otpremnina po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa ili po osnovu prestanka potrebe za njegovim radom u privrednom društvu, javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi, čiji je većinski vlasnik država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili država, odnosno jedinica lokalne samouprave ima učešće u kapitalu. U cilju praćenja ograničenja zapošljavanja lica kojima je isplaćena otpremnina, Uprava za kadrove je kreirala aplikaciju za elektronskeo vođenje evidencije. Službenica Uprave za kadrove zadužena za davanje informacija: Nađa Vukčević, tel.br. 020/202-291, email: nadja.vukcevic@uzk.co.me.

više...
19.10.2020.

Online obuka „Zabrana diskriminacije“

Uprava za kadrove organizuje jednodnevnu online obuku na temu „Zabrana diskriminacije“ Online obuka ce se realizovati 20. oktobra 2020. godine, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova.

više...
12.10.2020.

Dvodnevna obuka na temu „Zakon o zaštiti potrošača u pogledu prava EU: pravila i postupci“

Uprava za kadrove uz podršku Evropskog centra za sudije i pravnike iz Luksemburga koji funkcioniše u okviru EIPA-e (Evropski institut za državnu upravu), nastavlja sa realizacijom aktivnosti na implementaciji Programa obuka za sudsku i tužilačku administraciju, kao i za zaposlene u sudskom i tužilačkom savjetu.

više...