Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk

Aktuelnosti

30.12.2020.

Uprava za kadrove je pripremila treći broj Biltena

Uprava za kadrove je pripremila treći broj Biltena

Uprava za kadrove je pripremila treći broj Biltena koji sadrži pregled najznačajnijih novosti u razvoju ljudskih resursa za period septembar-decembar 2020.godine.

više...
17.12.2020.

Online obuka „Rodna ravnopravnost u javnoj upravi“

Uprava za kadrove, u saradnji sa UNDP, organizuje jednodnevnu online obuku „Rodna ravnopravnost u javnoj upravi“, koja ce se realizovati 17. decembra, preko Zoom platforme, sa pocetkom u 09.00 casova.

više...
15.12.2020.

Online obuka „Zakon o upravnom postupku“

Uprava za kadrove organizuje jednodnevnu online obuku na temu „Zakon o upravnom postupku“, koja je planirana po Kalendaru obuka drzavnih sluzbenika i namjestenika za realizaciju Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

više...
14.12.2020.

Online obuka “Postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika”

Uprava za kadrove, 14. Decembra 2020. godine, preko Zoom platforme, realizuje online obuku na temu “Postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika”

više...
11.12.2020.

JAVNI POZIV za prijavljivanje lica za izbor na Listu lica za vodjenje disciplinskog postupka

Na osnovu člana 99 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list CG” br. 002/18, 034/19) i člana 3 Pravilnika o načinu i postupku sačinjavanja liste lica za vodjenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti državnog službenika i namještenika (“Sl.list CG”, br. 53/18), Uprava za kadrove objavljuje...

više...