Мања слова Већа слова РСС

узкузк

Тим за спровођење програма стручног оспособљавања лица са високим образовањем за 2022. годину

 

У складу са одредбама Закона о стручном оспособљавању лица са стеченим високим образовањем (»Сл. лист Црне Горе«, бр. 38/12) реализује се Програм стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовање за десету генерацију корисника.

У имплементацију Програма стручног оспособљавања, као и претходних година, укључени су: Министарство просвјете, науке културе и спорта, Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија, Завод за запошљавање Црне Горе, Управа за кадрове и установе високог образовања.

Програм стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем почео је 10. септембра 2021. године, објављивањем Јавног позива послодавцима за учешће у Програму од стране Управе за кадрове за послодавце из јавног сектора, и Завода за запошљавање Црне Горе за послодавце из приватног сектора. Високошколци који су добили прилику да се стручно оспособљавају, почели су да се стручно оспособљавају код изабраног послодавца 15. јануара 2022. године, до када су били у обавези да закључе Уговор са послодавцем.

У складу са Законом о стручном оспособљавању лица са стеченим високим образовањем, послодавци су дужни да Управи за кадрове, односно Заводу за запошљавање достављају извјештај о обављању стручног оспособљавања корисника, најкасније до краја мјесеца за текући мјесец.

У складу са наведеним а у сврху имплементације Програма, директорица Управе за кадрове је образовала Тим за спровођење Програма стручног оспособљавања лица са високим образовањем без радног искуства за 2022. годину.

Задаци Тима су послови уноса података из уговора и извјештаја за кориснике који се стручно оспособљавају код послодаваца који су сходно Јавном позиву поднијели пријаве преко Управе за кадрове, као и рјешавање по приговорима послодаваца и корисника, одговори упита у вези са правима и обавезама послодаваца и корисника стручног оспсобљавања лица са стеченим високим образовањем, комуникација са корисницима и другим органима у вези са рјешавањем по захтјевима за замјену послодаваца, одустанак послодаваца, прекид и наставак стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем и остало.

Чланови Тима:

1. Анита Љуцовић-координаторка послова; анита.љуцовиц@узк.гов.ме 067/607-494
2. Наташа Бољевић-извршилац за евиденцију и унос података; натаса.бољевиц@хрма.ме 069/157-893
3. Ивана Смоловић- извршилац за евиденцију и унос података; ивана.смоловиц@хрма.ме 069/157-889
4. Ана Дедић- извршилац за евиденцију и унос података; ана.дедиц@хрма.ме 067/066-669
5. Душко Ђаловић- извршилац за евиденцију и унос података; дуско.дјаловиц@хрма.ме 069/623-290
6. Ивана Раичевић- извршилац за евиденцију и унос података; ивана.раицевиц@хрма.ме 067/442-004
7. Ивана Вуковић- извршилац за евиденцију и унос података; ивана.вуковиц@хрма.ме 067/044-701
8. Велимир Гвозденовић- извршилац за евиденцију и унос података; велимир.гвозденовиц@хрма.ме 067/088-902