Manja slova Veća slova RSS

uzkuzk

Tim za sprovođenje programa stručnog osposobljavanja lica sa visokim obrazovanjem za 2022. godinu

 

U skladu sa odredbama Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem (»Sl. list Crne Gore«, br. 38/12) realizuje se Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanje za desetu generaciju korisnika.

U implementaciju Programa stručnog osposobljavanja, kao i prethodnih godina, uključeni su: Ministarstvo prosvjete, nauke kulture i sporta, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Uprava za kadrove i ustanove visokog obrazovanja.

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počeo je 10. septembra 2021. godine, objavljivanjem Javnog poziva poslodavcima za učešće u Programu od strane Uprave za kadrove za poslodavce iz javnog sektora, i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za poslodavce iz privatnog sektora. Visokoškolci koji su dobili priliku da se stručno osposobljavaju, počeli su da se stručno osposobljavaju kod izabranog poslodavca 15. januara 2022. godine, do kada su bili u obavezi da zaključe Ugovor sa poslodavcem.

U skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, poslodavci su dužni da Upravi za kadrove, odnosno Zavodu za zapošljavanje dostavljaju izvještaj o obavljanju stručnog osposobljavanja korisnika, najkasnije do kraja mjeseca za tekući mjesec.

U skladu sa navedenim a u svrhu implementacije Programa, direktorica Uprave za kadrove je obrazovala Tim za sprovođenje Programa stručnog osposobljavanja lica sa visokim obrazovanjem bez radnog iskustva za 2022. godinu.

Zadaci Tima su poslovi unosa podataka iz ugovora i izvještaja za korisnike koji se stručno osposobljavaju kod poslodavaca koji su shodno Javnom pozivu podnijeli prijave preko Uprave za kadrove, kao i rješavanje po prigovorima poslodavaca i korisnika, odgovori upita u vezi sa pravima i obavezama poslodavaca i korisnika stručnog ospsobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, komunikacija sa korisnicima i drugim organima u vezi sa rješavanjem po zahtjevima za zamjenu poslodavaca, odustanak poslodavaca, prekid i nastavak stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem i ostalo.

Članovi Tima:

1. Anita Ljucović-koordinatorka poslova; anita.ljucovic@uzk.gov.me 067/607-494
2. Nataša Boljević-izvršilac za evidenciju i unos podataka; natasa.boljevic@hrma.me 069/157-893
3. Ivana Smolović- izvršilac za evidenciju i unos podataka; ivana.smolovic@hrma.me 069/157-889
4. Ana Dedić- izvršilac za evidenciju i unos podataka; ana.dedic@hrma.me 067/066-669
5. Duško Đalović- izvršilac za evidenciju i unos podataka; dusko.djalovic@hrma.me 069/623-290
6. Ivana Raičević- izvršilac za evidenciju i unos podataka; ivana.raicevic@hrma.me 067/442-004
7. Ivana Vuković- izvršilac za evidenciju i unos podataka; ivana.vukovic@hrma.me 067/044-701
8. Velimir Gvozdenović- izvršilac za evidenciju i unos podataka; velimir.gvozdenovic@hrma.me 067/088-902