Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

uzk   UZK

                   Tim za međunarodnu saradnju                                    Jadranka Đurković
                                                                                                         koordinatorka tima

Tim za međunarodnu saradnju ima za cilj da uspostavi i unaprijedi program međunarodne saradnje Uprave za kadrove sa definisanim zadacima koji prate misiju Uprave za kadrove.

Razvija saradnju sa drugim sličnim institucijama u regionu i šire, sa međunarodnim organizacijama, stranim ekspertima i diplomatsko konzularnim predstavništvima.

Članovi tima: Dina Dobaržić i Jovana Petrović