Мања слова Већа слова РССузкузк

узк   УЗК

                   Тим за међународну сарадњу                                    Јадранка Ђурковић
                                                                                                         координаторка тима

Тим за међународну сарадњу има за циљ да успостави и унаприједи програм међународне сарадње Управе за кадрове са дефинисаним задацима који прате мисију Управе за кадрове.

Развија сарадњу са другим сличним институцијама у региону и шире, са међународним организацијама, страним експертима и дипломатско конзуларним представништвима.

Чланови тима: Дина Добаржић и Јована Петровић