Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

UZK

Jadranka Đurković, koordinatorka tima.

Tim za međunarodnu saradnju ima za cilj da uspostavi i unaprijedi program međunarodne saradnje Uprave za kadrove sa definisanim zadacima koji prate misiju Uprave za kadrove.

Razvija saradnju sa drugim sličnim institucijama u regionu i šire, sa međunarodnim organizacijama, stranim ekspertima i diplomatsko konzularnim predstavništvima.

Članovi tima: Dina Dobaržić i Jovana Petrović