Manja slova Veća slova RSSuzkuzk
UZK
 

Jadranka Đurković, rukovoditeljka Sektora za obuku i razvoj kadrova

Po zanimanju je profesorica engleskog jezika i književnosti, svoj radni angažman počela je u obrazovanju i to u Gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici.

Nakon dugogodišnjeg rada u prosvjeti, nastavlja karijeru u Upravi za kadrove kao pomoćnica direktorice u Sektoru za obuku i razvoj kadrova.
Od samog osnivanja organa, radila je na uspostavljanju kontinuiranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih i lokalnih službenika. Već duži niz godina bavi se ljudskim resursima u javnom sektoru. Permanentna potreba za sticanjem znanja i vještina iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, rezultirala je brojnim obukama, treninzima i konferencijama u prestižnim institucijama i školama, kao što su francuska škola za funkcionere ENA, Institut za javnu upravu EIPA, Centar za izvrsnost u finansijama CEF.

Svoj veliki doprinos dala je uspostavljanju Regionalne škole za državnu upravu – ReSPA, prve međunarodne organizacije sa sjedištem u Crnoj Gori, kao članica Upravnog odbora.

Kroz članstvo u Upravnom odboru Mreže škola i institucija javne uprave, centralne i istočne Evrope - NISPAcee, za svoj izuzetan doprinos u radu “povezivanja akademske zajednice sa javnom upravom”, dobitnica je NISPAcee visoke nagrade “Merit Aword” u Pragu.

 
UZK
 

Mr Đuro Nikač, rukovodilac Sektora za postupak oglašavanja i praćenje sprovođenja propisa

Rođen je 1978. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici.

Diplomirao je 2002.godine na Pravnom fakultetu, Univerziteta Crne Gore. Magistarske studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Upravno pravo. Doktorant je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Radno iskustvo započeo je 2003. godine u Fondu Penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, prvo kao pripravnik, a zatim kao savjetnik na poslovima matične evidencije. Od 2004. godine zaposlen je u Upravi za kadrove na poslovima samostalnog savjetnika za sprovođenje oglašavanja i praćenja sprovođenja propisa, a od 2008. godine na radnom mjestu pomoćnika direktora za Sektor za postupak javnog oglašavanja i praćenje sprovođenja propisa.

Angažovan je i kao stručni saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran na predmetima Radno i Upravno pravo.
Trener je i predavač na obukama u organizaciji Uprave za kadrove, NVO i drugih organizacija.

Stručno se usavršavao u oblasti ljudskih resursa u zemlji i inostranstvu.

Druga iskustva stekao je kroz učešće u radu Komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite Ministarstva unutrašnjih poslova i Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa visokim obrazovanjem.

Autor je više publikacija i brošura.

 
UZK
 

Mr Milena Purlija, rukovodilac Sektora za informacioni sistem kadrova

Rođena je 25. novembra 1979. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Studije menadžmenta, smjer Marketing, kao jedan od najboljih studenta u generaciji.

Magistrirala je takođe na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, odbranivši magistarsku tezu pod nazivom "Uloga i značaj ljudskih resursa u razvoju hotelijerstva Crne Gore".

Aktivno je učestvovala na konferencijama i stručnim seminarima i jedan je od predavača/trenera Uprave za kadrove.
Usavršavala je svoje znanje i vještine i sticala dodatno iskustvo na obukama i studijskim posjetama u inostranstvu (Kina, Azerbejdžan, Srbija, Hrvatska, Češka, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina)

Od aprila 2002. godine do marta 2011. godine. radila je u generalnom sekretarijatu socijaldemokratske partije.

Jedna je od osnivačica NVO „Ženska akcija" i 10 godina je aktivno radila na projektima u cilju ravnopravnosti, osviješćenosti, politički i ekonomski osnažene žene u Crnoj Gori.

Od marta 2011. do 2013. godine radila je kao savjetnica u Upravi za kadrove, a od 2013. obavlja poslove pomoćnice direktorice u Upravi za kadrove u Sektoru za informacioni sistem kadrova.

Govori engleski jezik.