Мања слова Већа слова РССузкузк
УЗК
 

Јадранка Ђурковић, руководитељка Сектора за обуку и развој кадрова

По занимању је професорица енглеског језика и књижевности, свој радни ангажман почела је у образовању и то у Гимназији “Слободан Шкеровић” у Подгорици.

Након дугогодишњег рада у просвјети, наставља каријеру у Управи за кадрове као помоћница директорице у Сектору за обуку и развој кадрова.
Од самог оснивања органа, радила је на успостављању континуираног стручног оспособљавања и усавршавања државних и локалних службеника. Већ дужи низ година бави се људским ресурсима у јавном сектору. Перманентна потреба за стицањем знања и вјештина из области управљања људским ресурсима, резултирала је бројним обукама, тренинзима и конференцијама у престижним институцијама и школама, као што су француска школа за функционере ЕНА, Институт за јавну управу ЕИПА, Центар за изврсност у финансијама ЦЕФ.

Свој велики допринос дала је успостављању Регионалне школе за државну управу – РеСПА, прве међународне организације са сједиштем у Црној Гори, као чланица Управног одбора.

Кроз чланство у Управном одбору Мреже школа и институција јавне управе, централне и источне Европе - НИСПАцее, за свој изузетан допринос у раду “повезивања академске заједнице са јавном управом”, добитница је НИСПАцее високе награде “Мерит Аwорд” у Прагу.

 
УЗК
 

Мр Ђуро Никач, руководилац Сектора за поступак оглашавања и праћење спровођења прописа

Рођен је 1978. године у Подгорици. Основну и средњу школу завршио је у Подгорици.

Дипломирао је 2002.године на Правном факултету, Универзитета Црне Горе. Магистарске студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду на модулу Управно право. Докторант је на Правном факултету Универзитета Унион у Београду.

Радно искуство започео је 2003. године у Фонду Пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе, прво као приправник, а затим као савјетник на пословима матичне евиденције. Од 2004. године запослен је у Управи за кадрове на пословима самосталног савјетника за спровођење оглашавања и праћења спровођења прописа, а од 2008. године на радном мјесту помоћника директора за Сектор за поступак јавног оглашавања и праћење спровођења прописа.

Ангажован је и као стручни сарадник на Правном факултету Универзитета Медитеран на предметима Радно и Управно право.
Тренер је и предавач на обукама у организацији Управе за кадрове, НВО и других организација.

Стручно се усавршавао у области људских ресурса у земљи и иностранству.

Друга искуства стекао је кроз учешће у раду Комисије за полагање стручног испита за обављање послова заштите Министарства унутрашњих послова и Комисије за полагање стручног испита за рад у државним органима са високим образовањем.

Аутор је више публикација и брошура.

 
УЗК
 

Мр Милена Пурлија, руководилац Сектора за информациони систем кадрова

Рођена је 25. новембра 1979. године у Подгорици, гдје је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Економском факултету, Студије менаџмента, смјер Маркетинг, као један од најбољих студента у генерацији.

Магистрирала је такође на Економском факултету у Подгорици, одбранивши магистарску тезу под називом "Улога и значај људских ресурса у развоју хотелијерства Црне Горе".

Активно је учествовала на конференцијама и стручним семинарима и један је од предавача/тренера Управе за кадрове.
Усавршавала је своје знање и вјештине и стицала додатно искуство на обукама и студијским посјетама у иностранству (Кина, Азербејџан, Србија, Хрватска, Чешка, Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина)

Од априла 2002. године до марта 2011. године. радила је у генералном секретаријату социјалдемократске партије.

Једна је од оснивачица НВО „Женска акција" и 10 година је активно радила на пројектима у циљу равноправности, освијешћености, политички и економски оснажене жене у Црној Гори.

Од марта 2011. до 2013. године радила је као савјетница у Управи за кадрове, а од 2013. обавља послове помоћнице директорице у Управи за кадрове у Сектору за информациони систем кадрова.

Говори енглески језик.