Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

uzk

mr Jovana Nišavić – direktorica Uprave za kadrove

Rođena je 1985. godine u Bijelom Polju. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici.

Osnovne i specijalističke studije u oblasti prava završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, sa prosječnom ocjenom 9,24.

Magistarske državno pravne studije završila je na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, Crnoj Gori.

Radno iskustvo započela je 2009.godine kao pripravnik sa VSS u Upravi policije, nakon čega ostaje angažovana na kadrovskim poslovima do 2010.godine. Nakon toga obavlja poslove samostalne savjetnice u Odsjeku za upravljanje, planiranje i razvoj ljudskih resursa.

Svoj radni angažman nastavlja u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Birou za kadrovske i pravne poslove gdje počinje da radi kao upravna inspektorka.

U Ministarstvu javne uprave, od 2017.godine obavlja poslove upravne inspektorke I u Odjeljenju upravne inspekcije do postavljanja na mjesto vršioca dužnosti Uprave za kadrove, februara 2021.godine.

Druga iskustva i usavršavanja stekla je kroz učešće u Komisiji za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova zaštite Ministarstva unutrašnjih poslova, Komisiji za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa srednjom stručnom spremom kao i kroz predavački angažman na obukama u realizaciji Uprave za kadrove.

Radnu percepciju joj čine profesionalnost, odgovornost, etičnost, transparentnost, otvorenost, uvažavanje različitosti I tolerancija.

Direktorica Jovana Nišavić je imenovana odlukom Vlade Crne Gore 1.februara 2022. godine na period od 5 godina.