Мања слова Већа слова РССузкузк

узк   УЗК

        Тим за комуникацију и промоцију рада                            Бојана Шћепановић
                   Управе за кадрове                                               Координаторка тима

Тим за комуникацију и промоцију рада Управе за кадрове има за циљ да промовише рад Управе за кадрове кроз комуникацијско-промотивне програме, друштвене мреже и дигиталне алате, спроводи стратегију комуницирања, дизајнира све канале комуникација с јавношћу, креира визуелни идентитет, ради на јачању угледа институције, ствара добру организациони културу у институцији и перманентно и професионално ради на јачању угледа Управе за кадрове у јавности.

Чланови тима: Милена Пурлија, Милева Тодоровић, Владана Мирановић, Дина Добарџић, Лидија Савковић, Милена Ивановић, Ана Зечевић, Тијана Вакиревић