Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

uzk   UZK

        Tim za komunikaciju i promociju rada                            Bojana Šćepanović
                   Uprave za kadrove                                               Koordinatorka tima

Tim za komunikaciju i promociju rada Uprave za kadrove ima za cilj da promoviše rad Uprave za kadrove kroz komunikacijsko-promotivne programe, društvene mreže i digitalne alate, sprovodi strategiju komuniciranja, dizajnira sve kanale komunikacija s javnošću, kreira vizuelni identitet, radi na jačanju ugleda institucije, stvara dobru organizacioni kulturu u instituciji i permanentno i profesionalno radi na jačanju ugleda Uprave za kadrove u javnosti.

Članovi tima: Milena Purlija, Mileva Todorović, Vladana Miranović, Dina Dobardžić, Lidija Savković, Milena Ivanović, Ana Zečević, Tijana Vakirević