Мања слова Већа слова РСС
узкузк

УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

је самостални орган државне управе. Основана је 2004. године, Уредбом о организацији и начину рада органа државне управе, као централни орган за управљање кадровима.

Управе за кадрове има улогу да, измедју осталог, подржава реформу јавне управе, водећи се основним принципима обухваћених Стратегијом реформе јавне управе. Постављајући услове за професионалну државну управу, овај орган има циљ да буде модеран сервис и иницијатор промјена у области управљања људским ресурсима.  

ВИЗИЈА УПРАВЕ ЗА КАДРОВЕ

Визија Управе за кадрове  је да допринесе стварању професионалне, деполитизоване и сервисно орјентисане управе, способне да обезбиједи квалитетне и правоворемене услуге грађанима и институцијама Црне Горе.

МИСИЈА УПРАВЕ ЗА КАДРОВЕ

Јачати повјерење грађана, обезбјеђивањем квалитетних услуга, побољшањем система управљања људским ресурсима и степена стручне оспособљености кадрова који раде државним органима.

НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ ЗА КАДРОВЕ

Надлежности Управе за кадрове прописане су Законом о државним службеницима и намјештеницима:

- праћење спровођења закона и других прописа о државним службеницима и намјештеницима и обавјештавање надлежног инспекцијског органа о евентуалним незаконитостима и неправилностима;

   - давање мишљења на акт о унутрашњој организацији и систематизацији државног органа и правног лица

   - спровођење огласа за потребе државног органа;

   - праћење и оцјењивање реализације програма стручног оспособљавања и усавршавања и других програма развоја кадра;

   - учествовање у припреми стручних основа за израду прописа и стратешких докумената у области службеничких односа, као и иницирање измјена и допуна прописа који се односе или су у вези са службеничким односима;

   - вођење Централне кадровске евиденције и евиденције интерног тржишта рада;

   - припремање предлога одговарајућих програма стручног оспособљавања и усавршавања и других програма развоја кадрова;

   - пружање помоћи државним органима у реализацији кадровске политике, обуке и развоја кадра;

   - праћење спровођења мјера у циљу постизања сразмјерне заступљености мањинских народа и других мањинских националних заједница у државним органима, родно балансиране заступљености и запошљавања лица са инвалидитетом;

   - утврђивање права и обавеза државних службеника, односно намјештеника на располагању и испитивање могућности њиховог распоређивања на слободна радна мјеста у државном органу;

   - друге послове из области развоја и управљања кадровима, у складу са законом.