Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk

UPRAVA ZA KADROVE

je samostalni organ državne uprave. Osnovana je 2004. godine, Uredbom o organizaciji i načinu rada organa državne uprave, kao centralni organ za upravljanje kadrovima.

Uprave za kadrove ima ulogu da, izmedju ostalog, podržava reformu javne uprave, vodeći se osnovnim principima obuhvaćenih Strategijom reforme javne uprave. Postavljajući uslove za profesionalnu državnu upravu, ovaj organ ima cilj da bude moderan servis i inicijator promjena u oblasti upravljanja ljudskim resursima.  

VIZIJA UPRAVE ZA KADROVE

Vizija Uprave za kadrove  je da doprinese stvaranju profesionalne, depolitizovane i servisno orjentisane uprave, sposobne da obezbijedi kvalitetne i pravovoremene usluge građanima i institucijama Crne Gore.

MISIJA UPRAVE ZA KADROVE

Jačati povjerenje građana, obezbjeđivanjem kvalitetnih usluga, poboljšanjem sistema upravljanja ljudskim resursima i stepena stručne osposobljenosti kadrova koji rade državnim organima.

NADLEŽNOSTI UPRAVE ZA KADROVE

Nadležnosti Uprave za kadrove propisane su Zakonom o državnim službenicima i namještenicima:

- praćenje sprovođenja zakona i drugih propisa o državnim službenicima i namještenicima i obavještavanje nadležnog inspekcijskog organa o eventualnim nezakonitostima i nepravilnostima;

   - davanje mišljenja na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnog organa i pravnog lica

   - sprovođenje oglasa za potrebe državnog organa;

   - praćenje i ocjenjivanje realizacije programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja i drugih programa razvoja kadra;

   - učestvovanje u pripremi stručnih osnova za izradu propisa i strateških dokumenata u oblasti službeničkih odnosa, kao i iniciranje izmjena i dopuna propisa koji se odnose ili su u vezi sa službeničkim odnosima;

   - vođenje Centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada;

   - pripremanje predloga odgovarajućih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja i drugih programa razvoja kadrova;

   - pružanje pomoći državnim organima u realizaciji kadrovske politike, obuke i razvoja kadra;

   - praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanja lica sa invaliditetom;

   - utvrđivanje prava i obaveza državnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju i ispitivanje mogućnosti njihovog raspoređivanja na slobodna radna mjesta u državnom organu;

   - druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja kadrovima, u skladu sa zakonom.