Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

11.11.2020.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Uprave za inspekcijske poslove - objavljeno dana 11.11.2020. godine

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Uprave za inspekcijske poslove - objavljeno dana 11.11.2020. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa br: 02/1-100/20-4611/2 koji je Uprava za kadrove, dana 02.10.2020.godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, za radno mjesto: Turistički/a inspektor/ka III - za opštinu Bar sa mjestom rada u Baru - Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke - Odsjek za turističku inspekciju, održati dana 18.11.2020. godine (srijeda) u 10:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.uzkuzk

Aktuelnosti

03.12.2020.

Online obuka "Analiza potreba za obukom", 4. decembar 2020.

Uprava za kadrove organizuje online obuku na temu "Analiza potreba za obukom", za lokalne službenike i namještenike, koja će se realizovati putem ZOOM aplikacije, 4. decembra 2020. godine u 9:00h. Na obuci će se govoriti o cjeloživotnom učenju, sistemu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, o analizi potreba za obukom, nivoima sprovođenja analize, fazama u sprovođenju analize potreba za obukom, instrumentima za sprovođenje analize, izvještavanju, godišnjem planu obuke.

više...
01.12.2020.

Online obuka “Timski rad”

Uprava za kadrove nastavlja sa realizacijom obuka, koje su predviđene Kalendarom obuka državnih službenika i namještenika za realizaciju Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

više...
24.11.2020.

Online obuka „Rezolucija 1325 – Žene, mir i bezbjednost““

U skladu sa mjerom iz Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019-2022), koja se odnosi na povećanje učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima

više...
24.11.2020.

Online obuka „Slobodan pristup informacijama“

Uprava za kadrove, 24 novembra 2020. godine, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova, realizuje online obuku Slobodan pristup informacijama. Obuci će prisustvovati zainteresovani državni i lokalni službenici.

više...
19.11.2020.

Online obuka “Rodna ravnopravnost u javnoj upravi”

Uprava za kadrove,u saradnji sa UNDP, nastavlja sa realizacijom obuka na temu “Rodna ravnopravnost u javnoj upravi”. Obuka je realizovana 19. novembra, preko Zoom platforme, sa pocetkom u 11.00 casova.

više...