Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk

Aktuelnosti

07.10.2021.

Smjernice za obračun zarada na osnovu podataka iz Kadrovskog informacionog sistema (KIS-a)

Pripremili smo Smjernice za obračun zarada na osnovu podataka iz Kadrovskog informacionog sistema (KIS). Svrha smjernica jeste da se olakša rad krajnjim korisnicima u državnim organima tj. zaposlenima koji rade na poslovima vezanim za obračun zarada i licima koja su zadužena za unos podataka u KIS.

više...
07.10.2021.

Vlada usvojila Kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 30. septembra 2021. godine, donijela Kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu – Zaključak broj 04-4564/2 od 30. septembra 2021. godine.

više...
06.10.2021.

Lista predavača/trenera i drugih realizatora za realizaciju obuka predviđenih opštim programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja

Uprava za kadrove je na osnovu Odluke o izboru predavača odnosno trenera i drugih realizatora broj 03-112/21-2184/2 od 30.09.2021. godine, utvrdila/ažurirala LISTU PREDAVAČA ODNOSNO TRENERA I DRUGIH REALIZATORA za realizaciju obuka predviđenih OPŠTIM PROGRAMOM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

više...
05.10.2021.

Obavještenje o izmjeni termina održavanja obuke "Slobodan pristup informacijama"

Obavještavamo sve zainteresovane lokalne službenike i namještenike da će se obuka na temu "Slobodan pristup informacijama", koja je planirana za 06.10.2021. godine, održati u novom terminu, dana 08.10.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova, putem Zoom platforme.

više...
05.10.2021.

Otvoren put digitalnom obrazovanju u javnoj upravi

Otvoren put digitalnom obrazovanju u javnoj upravi

Podgorica, PR pres servis -Jačanje javne uprave jedan je od glavnih izazova u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji, a za uspjeh u toj misiji potrebno je konstantno osnaživati ljudske kapacitete, otvarati put digitalnom obrazovanju, jer je ulaganje u znanje dužnost svih. To je saopšteno prilikom potpisivanja zajedničke Deklaracije o saradnji između predstavnika Njemačkog federalnog ministarstva za ekonomska pitanja i energetiku, Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i Uprave za kadrove.

više...