Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

12.07.2021.

SPISAK STRUČNIH LICA I ISTAKNUTIH STRUČNJAKA - 2021. godina

SPISAK STRUČNIH LICA I ISTAKNUTIH STRUČNJAKA - 2021. godina

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19 i 08/21) Uprava za kadrove, dana 18.09.2020. godine objavila je IV Javni poziv za izbor stručnih lica u odgovarajućoj oblasti rada i istaknutih stručnjaka u odgovorajućoj oblasti rada, radi sačinjavanja liste stručnih lica, odnosno istaknutih stručnjaka koji će biti članovi Komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, odnosno Komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti. 

 uzk
 

 UZK

 
uzk 
 

uzk

 

uzk

 

uzk

 

konkursi za radna mjesta

 

UZK

uzk

uzkuzk

Aktuelnosti

01.08.2021.

Vlada utvrdila Kadrovski plan

Djelimični Kadrovski plan koji je Vlada utvrdila na sjednici od 30. jula 2021.godine, je pripremljen kroz modernizovanu Centralnu kadrovsku evidenciju, uz velike napore Uprave za kadrove, Ministarstva finansija i socijalnog staranja ali i 15 državnih organa, koji su pokazali odgovornost i spremnost da u zakonom utvrđenom roku izvrše svoju obavezu. Drugi državni organi koji ne ulaze u Kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore su pripremili pojedinačne kadrovske planove za 2021.godinu kroz modernizovanu Centralnu kadrovsku evidenciju.

više...
23.07.2021.

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Uprave za kadrove i Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Uprave za kadrove i Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica

Dana 23.jula 2021.godine u Upravi za kadrove je potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Uprave za kadrove i Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica. Saradnja će se zasnivati na principima partnerstva, transparentnosti i međusobnog informisanja i odnosiće se na projekte koji imaju za cilj da građani dobiju kvalitetnu i brzu uslugu od strane javne uprave. Kroz zajedničke i zasebno planirane promotivne aktivnosti javnost će biti infromisana.

više...
23.07.2021.

Uprava za kadrove je pripremila peti broj Biltena

Uprava za kadrove je pripremila peti broj Biltena

Uprava za kadrove je pripremila peti broj Biltena koji sadrži pregled najznačajnijih novosti u razvoju ljudskih resursa za period april-jul 2021.godine.

više...
12.07.2021.

SPISAK STRUČNIH LICA I ISTAKNUTIH STRUČNJAKA - 2021. godina

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19 i 08/21) Uprava za kadrove, dana 18.09.2020. godine objavila je IV Javni poziv za izbor stručnih lica u odgovarajućoj oblasti rada i istaknutih stručnjaka u odgovorajućoj oblasti rada, radi sačinjavanja liste stručnih lica, odnosno istaknutih stručnjaka koji će biti članovi Komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, odnosno Komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti.

više...
12.07.2021.

Rezultati sa sprovedenog ispita za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Uprava za kadrove je sprovela ispit za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, 02. i 09. jula 2021. godine. Pravo na polaganje ispita imali su polaznici Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji su pohađali Program u prethodna dva ciklusa.

više...