Мања слова Већа слова РСС
узкузк

Преглед прописа и правне литаратуре за програме полагања стручног испита за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања:


Приручник: Уставни систем Црне Горе - И издање

Устав Црне Горе

Уставни закон за спровођење Устава

Уставни закон за спровођење амандмана на Устав Црне Горе

Закон о заштитнику људских права и слобода Црне Горе


Основи управног и управно процесног права:

Закон о дрзавној управи

Закон о локалној самоуправи

Закон о финансирању локалне самоуправе

Закон о управном поступку

Закон о инспекцијском надзору

Уредба о организацији и нацину рада државне управе

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе


Приручник: Радно право

Закон о државним службеницима и намјештеницима

Закон о раду

Закон о зарадама државних службеника и намјештеника

Општи колективни уговор

Правилник о начину праћења и оцјењивања пробног рада државних службеника и намјештеника

Уредба о мјерилима и начину оцјењивања државних службеника и намјештеника

Етички кодекс државних службеника и намјештеника


Приручник: Привредно право - И издање

Закон о привредним друштвима

Закон о стечају


Приручник: Јавне финансије - И издање

Закон о будзету и фискалној одговорности

Закон о Централној банци Црне Горе

Закон о пореској администрацији

Закон о званичној статистици и систему званичне статистике