Мања слова Већа слова РСС
узкузк

 УЗК

ПРОГРАМ ОБУКЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ИПА СРЕДСТВИМА

узк

 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АНАЛИЗЕ ПОТРЕБА ЗА СТРУЧНИМ ОСПОСОБЉАВАЊЕМ И УСАВРШАВАЊЕМ

 

  узк

Приручник за полагање стручног испита за рад у државним органима ИИИ и ИВ ниво квалификације образовања

УЗК

ПРОГРАМ
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И
УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА

УЗК

ПРИРУЧНИК
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА СТАРЈЕШИНЕ
ОРГАНА УПРАВЕ И ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ВИСОКИ РУКОВОДНИ КАДАР

 УзК

ПРОГРАМ ОБУКЕ
ЗА СТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЈЕШТИНА
ИЗ ОБЛАСТИ СИСТЕМА УНУТРАШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ
КОНТРОЛА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

УзК

ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ - локални службеници и намјештеници

УзК

ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА - за стицање кљуцних вјестина за управљање људским ресурсима

 УзК

СПЕЦИФИЧНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ - комунални надзор 

  УзК

СИГУРНОСТ ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА - УПРАВЕ ЗА КАДРОВЕ

 А Р Х И В А