Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Istraživanje o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnom servisu RTCG i drugim javnim emiterima

Datum objave: 08.12.2021 10:56 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije manjinske politike 2019-2023 za period 2021-2022. godina, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnom servisu RTCG i drugim javnim emiterima, koju treba realizovati do kraja 2021. godine.

Naime, Ustav Crne Gore u članu 79 tačka 10 jemči manjinama pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave. Takođe, Zakon o manjinskim pravima i slobodama daje iste garancije, kako u zakonodavnim tijelima, tako i u državnim organima i organima lokalne samouprave. Strategijom manjinske politike, kao izrazu političke volje Vlade Crne Gore za sveukupan odnos prema manjinskim zajednicama, ovo pitanje ima centralno mjesto.

Osnovni cilj sprovođenja istraživanja jeste prikupljanje podataka o nacionalnoj strukturi zaposlenih, kako bismo u daljem radu, imali osnovu za sprovođenje ustavne i zakonske garancije. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo za pomenute svrhe, neće se zloupotrebljavati, a kompletan proces će se odvijati u skladu sa zakonskim rješenjima o tajnosti ličnih podataka.

U saradnji sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava, Uprava za kadrove je utvrdila Upitnike za sprovođenje istraživanja i isti dostavili koordinatorima zaduženim za istraživanje u javnom servisu RTCG i drugim javnim emiterima.

Koordinatori su u obavezi da dostave upitnike svim službenicima, a nakon toga popunjene upitnike proslijede Upravi za kadrove, najkasnije do 22.12.2021. godine, i to u prilogu akta u kojem će biti naznačen ukupan broj zaposlenih kod tog emitera i koliko je upitnika popunjeno od strane ispitanika.

Popunjavanje upitnika je dobrovoljno.

Upitnik za sprovođenje istraživanja o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnom servisu RTCG i drugim javnim emiterima

Za dodatne informacije:
Vladana Miranović, br.tel:067/885-558