Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Mreža za upravljanje ljudskim resursima

Datum objave: 21.07.2017 12:12 | Autor: UzK

Ispis Štampaj stranicu


Mreža za upravljanje ljudskim resursima, kao ideja, nastala je nakon formalnog razmatranja prednosti uspostavljanja mreže stručnjaka koji se bave pitanjem ljudskih resursa u Crnoj Gori.  Uprava za kadrove je 6. novembra 2013. godine u saradnji sa projektom koji se finansira iz EU sredstava i bilateralnim projektom Velike Britanije, organizovala Konferenciju pod nazivom “Jačanje kapaciteta javnih institucija za upravljanje ljudskim resursima".

Na Konferenciji je dogovorena izrada konceptualnog dokumenta i Akcionog plana čije će sprovođenje otpočeti što je prije moguće.

Mreža ima za cilj da implementira najbolju praksu iz oblasti ljudskih resursa, kako bi se podstakao i poboljšao profesionalizam ljudskih resursa u oblasti javne uprave u Crnoj Gori što podrazumijeva:

  • širenje novih pristupa, postupaka i alata za poboljšanje upravljanja ljudskim resursima;
  • širenje profesionalnih kontakata između zaposlenih u jedinicama za ljudske resurse;
  • obezbjeđivanje foruma za razmjenu iskustava i prakse u oblastima ljudskih resursa;
  • pružanje osnove za konsultacije i razvijanje novih pristupa u upravljanju ljudskim resursima;
  • dobijanje informacija o potrebama i pitanjima koja su značajna za zaposlene koje se bave upravljanju ljudskim resursima, i dr.

U cilju uspostavljanja i održavanja Mreže koristiće se različiti mehanizmi: E – mail lista, web sajt, društvene mreže, okrugli stolovi, radne grupe, konferencije/radionoce, studijske posjete i dr.

Mreža će uključivati zaposlene koji rade u jedinicama za ljudske resurse u javnom sektoru. Mreža će okupljati renomirane stručnjake iz oblasti ljudskih resursa, nevladinih organizacija, akademskog nivoa i međunarodnih organizacija poput ReSPA-e, SIGMA itd.

Članovi Mreže za ljudske resurse

Prijava za Mrežu za ljudske resurse


A K T I V N O S T I   M R E Ž E:

AGENDA - 09. jul 2018. godine

Agenda - 22. 12. 2017. godine

FOTO 22.12.2017. godine

Agenda - 08. 12. 2017. godine

FOTO 08.12.2017. godine

Agenda - 01. 11. 2017. godine

Izvještaj sa sastanka održanog 01.11.2017. godine

FOTO 01.11.2017. godine

A R H I V A