Мања слова Већа слова РСС
узкузк

СЕКТОР ЗА ПОСТУПАК ОГЛАШАВАЊА И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОПИСА


узк


Запошљавање државних службеника и намјештеника на основу мерит
система, уз обезбјеђење транспарентног избора на професионалним
критеријумима, су вриједности којим се тежи у овој области.

У Сектору за поступак оглашавања и праћење спровођења прописа
Управе за карове врше се послови који се односе на објављивање
интерних, јавних огласа и јавних конкурса за потребе државних органа и
спровођење поступка селекције кандидата, пријављених на огласе
односно конкурсе.

У надлежности Сектора за поступак оглашавања и праћење
спровођења прописа су и послови који се односе на давање мишљења
на акта о унутрашњој организацији и систематизацији државних органа;
праћења спровођења прописа о државној управи и државним
службеницима и намјештеницима; праћења развоја каријере и
оцјењивања рада државних службеника и намјештеника, као и праћења
рада приправника;
обједињавање нацрта кадровских планова органа државне управе и
припрему предлога кадровског плана органа државне управе и служби
Владе; праћење реализације кадровског плана; анализу података и
сачињавање извјештаја о реализацији кадровског плана

Послови који се односе на сарадњу са другим органима и институцијама,
кроз давање објашњења и инструкција о примјени прописа о државној
управи и државним службеницима и намјештеницима, а који се обављају
у овом Сектору од изузетног су значаја за унапрјеђење система

запошљавања, оцјењивања и напредовања у државној служби.