Manja slova Veća slova RSSuzkuzk

Rezultati provjere

29.06.2022.

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti za potrebe - Uprave za izvršenje krivičnih sankcija - objavljeno dana 29.06.2022. godine

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 15.04.2022. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

27.06.2022.

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti za potrebe - Suda za prekršaje u Budvi - objavljeno dana 27.06.2022. godine

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 15.04.2022. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Suda za prekršaje u Budvi, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

27.06.2022.

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti za potrebe - Ministarstva vanjskih poslova - objavljeno dana 27.06.2022. godine

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 25.09.2020. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Ministarstva vanjskih poslova, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

27.06.2022.

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti za potrebe - Sekretarijata za zakonodavstvo - objavljeno dana 27.06.2022. godine

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 15.04.2022. godine i listu za izbor kandidata objavljenog za potrebe Sekretarijata za zakonodavstvo, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

27.06.2022.

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti za potrebe - Centra za alternativno rješavanje sporova - objavljeno dana 27.06.2022. godine

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 16.05.2022.godine i listu za izbor kandidata objavljenog za potrebe Centra za alternativno rješavanje sporova, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

15.06.2022.

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti za potrebe - Ministarstva ekonomskog razvoja - objavljeno dana 15.06.2022. godine

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 15.04.2022. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Ministarstva ekonomskog razvoja, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

14.06.2022.

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti za potrebe - Uprave za inspekcijske poslove - objavljeno dana 14.06.2022. godine

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 04.04.2022. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

14.06.2022.

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti za potrebe - Uprave za inspekcijske poslove - objavljeno dana 14.06.2022. godine

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 06.04.2022. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

14.06.2022.

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti za potrebe - Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija - objavljeno dana 14.06.2022. godine

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 04.04.2022. godine i listu za izbor kandidata objavljenog za potrebe Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

14.06.2022.

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti za potrebe - Uprave javnih radova - objavljeno dana 14.06.2022. godine

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 11.04.2022. godine i listu za izbor kandidata objavljenog za potrebe Uprave javnih radova, koju je utvrdila Uprava za kadrove.