Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
Povlačenje javnog konkursa broj: 02-100/22-1128/3 od 01.07.2022. godine

Uprava za kadrove, dana 07.07.2022. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Uprave za inspekcijske poslove, br. 1001-100/12-2548/3 od 06.07.2022. godine, povlači javni konkurs broj: 02-100/22-1128/3 objavljen dana 01.07.2022. godine za potrebe Uprave za inspekcijske poslove za radno mjesto Pomoćnik/ica direktora/ice - Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke.

_____________________________________________________________________

Povlačenje internog oglasa broj: 02-100/22-1113/2 od 22.06.2022. godine

Uprava za kadrove, dana 07.07.2022. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Uprave za inspekcijske poslove, br. 1001-100/22-2512/4 od 06.07.2022. godine, povlači interni oglas broj: 02-100/22-1113/2 objavljen dana 22.06.2022. godine za potrebe Uprave za inspekcijske poslove za radno mjesto Glavni/a inspektor/ka - za geodeziju - Odsjek za inspekciju za geodeziju, Sektor za zaštitu državnih resursa.

_____________________________________________________________________

Povlačenje javnog oglasa broj: 02-100/22-629/3 od 13.04.2022. godine

Uprava za kadrove, dana 26.04.2022. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Tu br. 166/22-1 od 21.04.2022. godine, povlači javni oglas broj: 02-100/22-629/3 objavljen dana 13.04.2022. godine za potrebe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici za radno mjesto samostalni/a referent/kinja - zapisničar - u Službi za opšte i administativne poslove.

__________________________________________________________

Povlačenje javnog oglasa broj: 02-100/22-593/3 od 06.04.2022. godine

Uprava za kadrove, dana 20.04.2022. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Osnovnog suda u Kotoru, posl.br.III-Su.96/2022 od 19.04.2022. godine, povlači javni oglas broj: 02-100/22-593/3 objavljen dana 06.04.2022. godine za potrebe Osnovnog suda u Kotoru za radno mjesto samostalni/a referent/kinja - za ovjere - Sudska pisarnica.
_____________________________________________________________________

Povlačenje internog oglasa broj: 02-100/22-619/2 od 01.04.2022. godine

Uprava za kadrove, dana 12.04.2022. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, br. 01-835/2 od 07.04.2022. godine, povlači javni oglas broj: 02-100/22-619/2 objavljen dana 01.04.2022. godine za potrebe Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za radno mjesto načelnik/ica - Sektor za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja, Područna jedinica Pljevlja, mjesto rada Pljevlja.

____________________________________________________________________


Povlačenje javnog oglasa broj: 02-100/22-518/3 od 21.03.2022. godine


Uprava za kadrove, dana 04.04.2022. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke  Uprave javnih radova, br. 01-100/22-1373/1 od 04.04.2022. godine, povlači javni  oglas broj: 02-100/22-518/3 objavljen dana 21.03.2022. godine za potrebe  Uprave javnih radova za radno mjesto viši/a savjetnik/ca III - Odsjek za finansijsko-računovodstvene procedure međunarodnih projekata, Sektor za upravljanje IPA projektima.

 

_____________________________________________________________________

Povlačenje internog oglasa broj: 02-100/22-409/2 od 07.03.2022. godine

Uprava za kadrove, dana 07.03.2022.godine, u skladu sa članom 43 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list CG“, br. 02/18, 34/19 i 08/21) i članom 4 Pravilnika o sadržaju, povlačenju i ispravci oglasa za popunu radnog mjesta u državnom organu i načinu uvida u dokumentaciju oglasa („Sl. list Crne Gore“, br. 41/18), a postupajući po Odluci o povlačenju oglasa Ministarstva zdravlja, povlači interni oglas broj: 02-100/22-409/2 objavljen dana 07.03.2022. godine za potrebe Ministarstva zdravlja, za radno mjesto: Načelnik/ica - Direkcija za javno zdravlje, Direktorat za javno zdravlje, prekursore i kozmetičke proizvode.

_____________________________________________________________________

 

 

 

Povlačenje internog oglasa broj 02/1-100/20-5235/2 od 26.10.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 10.11.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Suda za prekršaje u Bijelom Polju, br Su.III br.236/20 od 10.11.2020. godine, povlači interni oglas broj 02/1-100/20-5235/2 objavljen dana 26.10.2020. godine za potrebe Suda za prekršaje u Bijelom Polju, za radno mjesto Samostalni/a referent/kinja – radnik za prijem i ekspediciju pošte i arhivar – Odjeljenje Berane

 

 

_____________________________________________________________________

 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/-100/21-2892/2 od 22.10.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 26.10.2021. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke  Osnovnog suda u Baru, Su br. III -2-60/21 od od 22.10.2021. godine, povlači javni  oglas broj 02-100/21-2892/2 objavljen dana 22.10.2021. godine za potrebe  Osnovnog suda u Baru za radno mjesto samostalni/a referent/kinja – sudski dostavljač u Službi za poslove sudske uprave.

Povlači se oglas i obustavlja postupak za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II – Područna jedinica Podgorica, Ekspozitura Danilovgrad po javnom oglasu broj 02/1-100/20-5911/2 od 23.11.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 23.11.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Poreske uprave, br. 03/1-23113/1-20 od 24.11.2020. godine, povlači oglas i obustavlja postupak za popunu radnog mjesta 2.Samostalni/a savjetnik/ca II – Područna jedinica Podgorica, Ekspozitura Danilovgrad.

_____________________________________________________________________

 

 

 

Povlačenje internog oglasa broj 02/1-100/20-5235/2 od 26.10.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 10.11.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Suda za prekršaje u Bijelom Polju, br Su.III br.236/20 od 10.11.2020. godine, povlači interni oglas broj 02/1-100/20-5235/2 objavljen dana 26.10.2020. godine za potrebe Suda za prekršaje u Bijelom Polju, za radno mjesto Samostalni/a referent/kinja – radnik za prijem i ekspediciju pošte i arhivar – Odjeljenje Berane 
 

_____________________________________________________________________

Povlačenje internog oglasa broj 02/1-100/20-5232/2 od 26.10.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 06.11.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Suda za prekršaje u Bijelom Polju, br Su.III br.228/20 od 02.11.2020. godine, povlači interni oglas broj 02/1-100/20-5232/2 objavljen dana 26.10.2020. godine za potrebe Suda za prekršaje u Bijelom Polju, za radno mjesto Samostalni/a referent/kinja – za unos podataka u RNKP – u i pripremu uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak – Služba za poslove sudske uprave

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-100/20-4932/2 od 09.10.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 14.10.2020. godine u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva finansija, br. 01-17311/1 od 13.10.2020. godine, povlači javni oglas broj 02/1-100/20-4932/2 objavljen dana 9.10.2019. godine za potrebe Ministarstva finansija, za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ica III - Direkcija za državnu imovinu - Direktorat za imovinsko-pravne poslove.

_____________________________________________________________________

 

 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-100/20-4711/2 od 02.10.2020. godine 

Uprava za kadrove, dana 07.10.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Uprave za imovinu, br. 0201/10219 od 06.10.2020. godine, povlači javni oglas broj 02/1-100/20-4711/2 objavljen dana 02.10.2020. godine za potrebe Uprave za imovinu, za radno mjesto Referent/kinja - sa mjestom rada u Cetinju - Odsjek za investiciono i tekuće održavanje, Sektor za upravljanje i zaštitu državne imovine.

_____________________________________________________________________

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-100/20-4198/2 od 18.09.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 18.09.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Uprave za šume, br. 04-100/20-3389/1 od 30.09.2020. godine, povlači javni oglas broj 02/1-100/20-4198/2 objavljen dana 18.09.2020. godine za potrebe Uprave za šume, za radno mjesto samostalni/a savjetnik/ica II - za uređivanje, uzgoj, zaštitu, korišćenje i doznaku šuma - Područna jedinica Gusinje.

 

 

_____________________________________________________________________ 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-100/20-4263/2 od 21.09.2020. godine


Uprava za kadrove, dana 22.09.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ustavnog suda Crne Gore, Su br. 582/20-2 od 18.09.2020. godine, povlači javni oglas broj 02/1-100/20-4263/2 objavljen dana 21.09.2020. godine za potrebe Ustavnog suda Crne Gore, za radno mjesto Savjetnik/ca I – tehnički/a sekretar/ica u Kabinetu predsjednika suda.

_____________________________________________________________________

 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-100/20-3106/2 od 08.07.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 23.07.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Osnovnog suda u Kotoru, br. 246/2020 od 22.07.2020. godine, povlači javni oglas broj 02/1-100/20-3106/2 objavljen dana 08.07.2020. godine za potrebe Osnovnog suda u Kotoru, za radno mjesto Savjetnik/ca I - za računovodstvo i finansije - Služba za poslove sudske uprave.

_____________________________________________________________________ 

 

Povlačenje internog oglasa broj 02/1-100/20-2863/2 od 26.06.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 08.07.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Agencije za investicije Crne Gore, br. 01-100/20-160/20 od od 07.07.2020. godine, povlači interni oglas broj 02/1-100/20-2863/2 objavljen dana 26.06.2020. godine za potrebe Agencije za investicije Crne Gore, za radno mjesto načelnik/ica – Odsjek za ocjenu, odobravanje I praćenje projekata JPP u Sektoru za javno privatno partnerstvo.

_____________________________________________________________________ 

 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-100/20-2815/2 od 24.06.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 29.06.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, br. 02-14245 od 24.06.2020. godine, povlači javni oglas broj 02/1-100/20-2815/2 objavljen dana 24.06.2020. godine za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, za radno mjesto referent/kinja - za administrativnio-tehničke poslove, mjesto rada Podgorica - Kancelarija za kadrovske poslove, Služba za kadrovske i opšte poslove.

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-100/20-2761/2 od 22.06.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 25.06.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Uprave za imovinu, br. 0201-5891 od 24.06.2020. godine, povlači javni oglas broj 02/1-100/20-2761/2 objavljen dana 22.06.2020. godine za potrebe Uprave za imovinu, za radno mjesto samostalni/a savjetnik/ica III – u Službi za javne nabavke

Povlačenje radnog mjesta kod javnog oglasa broj 02/1-100/20-2191/2 od 15.05.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 29.05.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva odbrane, br. 06021-100/20-3075/3 od 26.05.2020. godine, kod javnog oglasa broj 02/1-100/20-2191/2 objavljenog dana 15.05.2020. godine za potrebe Ministarstva odbrane, povlači radno mjesto br. 2 : samostalni/a savjetnik/ica III u Direkciji za standardizaciju, kodifikaciju i kvalitet, u Direktoratu za materijalne resurse.

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-100/20-2016/2 od 24.04.2020. godine

 

 

Uprava za kadrove, dana 06.05.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva održivog razvoja i turizma, br. 01-835/2 od 05.05.2020. godine, povlači javni oglas broj 02/1-100/20-2016/2 objavljen dana 24.04.2020. godine za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma, za radno mjesto Viši/a savjetnik/ca III - Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima, Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju

 

Povlačenje internog oglasa broj 02/1-100/20-2015/2 od 22.04.2020. godine

 

 

Uprava za kadrove, dana 06.05.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva održivog razvoja i turizma, br. 01-834/2 od 05.05.2020. godine, povlači interni oglas broj 02/1-100/20-2015/2 objavljen dana 22.04.2020. godine za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma, za radno mjesto Samostalni/a savjetnik/ica II - Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima, Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju.

 

 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-100/20-1615/2 od 11.03.2020. godine

Uprava za kadrove, dana 24.03.2020. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, br. 01-590/2 od 20.03.2020. godine, povlači javni oglas broj 02/1-100/20-1615/2 objavljen dana 11.03.2020. godine za potrebe Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, za radno mjesto viši/a namještenik/ca I u Službi za opšte poslove.

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/19-7822/2 od 29.11.2019. godine

Uprava za kadrove, dana 05.12.2019. godine u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Zavoda za školstvo, br. 01-1693/5 od 04.12.2019. godine, povlači javni oglas broj 02/1-112/19-7822/2 objavljen dana 29.11.2019. godine za potrebe Zavoda za školstvo, za radno mjesto Samostalni/a savjetnik/ica I - (za istraživanje i razvoj osnovnog obrazovanja i vaspitanja) - Odsjek za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema, Sektor za unapređivanje obrazovanja.
 
Povlačenje javnog konkursa br. 02/1-112/19-6620/3 od 18.10.2019. godine

U skladu sa članom 43 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Službeni list Crne Gore, br. 02/18 i 34/19) i članom 4 Pravilnika o sadržaju, povlačenju i ispravci oglasa za popunu radnog mjesta u državnom organu i načinu uvida u dokumentaciju oglasa (Službeni list Crne Gore, br. 41/18), a postupajući po Odluci o povlačenju konkursa Ministarstva finansija, Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora, broj 01-17600/1 od 7.11.2019. godine, Uprava za kadrove povlači javni konkurs broj 02/1-112/19-6551/2 objavljen dana 18.10.2019. godine za potrebe Revizorskog tijela
za radno mjesto glavni/a revizor/ka.
 
 
Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/19-6620/3 od 18.10.2019. godine

Uprava za kadrove, dana 04.11.2019. godine u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva finansija, br. 01-17287/1 od 04.11.2019. godine, povlači javni oglas broj 02/1-112/19-6620/3 objavljen dana 18.10.2019. godine za potrebe Ministarstva finansija, za radno mjesto: Glavni/a budžetski/a inspektor/ka - Odjeljenje za budžetsku inspekciju.


Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/19-5934/2 od 07.10.2019. godine

Uprava za kadrove, dana 11.10.2019.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva održivog razvoja i turizma, br. 101-4125/2 od 07.10.2019.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/19-5934/2 objavljen dana 07.10.2019. godine za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma, za
radno mjesto: Viši/a savjetnik/ica III u Direktoratu za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa, Direkcija za praćenje turističkih tokova.

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/19-5679/2 od 30.09.2019. godine

Uprava za kadrove, dana 09.10.2019.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima
i namještenicima, a na osnovu odluke Uprave za inspekcijske poslove, br. 0801/2019-8236/2
od 07.10.2019.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/19-5679/2 objavljen dana
30.09.2019. godine za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, za
radno mjesto: Prosvjetni inspektor III - sa mjestom rada u Bijelom Polju - Odsjek za
inspekciju za prosvjetu, Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa.

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/19-4864/2 od 13.09.2019. godine

Uprava za kadrove, dana 26.09.2019.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima
i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva održivog razvoja i turizma, br. 101-3688/2
od 23.09.2019.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/19-4864/2 objavljen dana
13.09.2019. godine za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma, za
radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ica I - Direkcija za stanovanje,Direktorat za razvoj
stanovanja.

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/19-3905/2 od 09.09.2019. godine

Uprava za kadrove, dana 24.09.2019.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Agencije za zaštitu konkurencije,
br. 06-594/3 od 23.09.2019.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/19-3905/2 objavljen dana 09.09.2019. godine za potrebe Agencije za zaštitu konkurencije, za
radno mjesto: Samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka – arhivar/ka, Služba za opšte poslove i finansije.


Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/18-4174/2 od 12.08.2019. godine

Uprava za kadrove, dana 21.08.2019.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva saobraćaja i pomorstva br. 118/19-15-6880/1 od 16.08.2019.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/18-4174/2 objavljen dana 12.08.2019. godine za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomorstva za radno mjesto: Pripravnik/ica

Povlačenje javnog oglasa broj: 02/1-112/19-3346/2 od 17.07.2019. godine i javnog oglasa broj: 02/1-112/19-3348/2 od 17.07.2019. godine

Uprava za kadrove, dana 31.07.2019.godine, u skladu sa članom 43 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list CG“, br. 02/18 i 34/19) i članom 4 Pravilnika o sadržaju, povlačenju i ispravci oglasa za popunu radnog mjesta u državnom organu i načinu uvida u dokumentaciju oglasa („Sl. list Crne Gore“, br. 41/18), a postupajući po Odluci o povlačenju oglasa Uprave za inspekcijske poslove, povlači javni oglas broj 02/1-112/19-3346/2 objavljen dana 17.07.2019. godine za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, za radno mjesto: Turistički/a inspektor/ka III - za opštine Plav i Gusinje sa mjestom rada u Plavu - Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke - Odsjek za turističku inspekciju i javnog oglasa broj 02/1-112/19-3348/2, objavljen dana 17.07.2019. godine za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, za radno mjesto: Inspektor/ka rada III - za oblast radnih odnosa i zapošljavanja za opštine Plav i Gusinje, sa mjestom rada u Plavu - Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke - Odsjek za inspekciju rada - Grupa poslova za oblast radnih odnosa i zapošljavanja.
 
Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/19-3136/2 od 08.07.2019. godine


Uprava za kadrove, dana 19.07.2019.godine, u skladu sa članom 43 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, povlači javni oglas broj 02/1-112/19-3136/2 objavljen dana 08.07.2019. godine za potrebe Osnovnog suda u Bijelom Polju, za radno mjesto: savjetnik/ca.


Povlačenje javnog konkursa br. 02/1-112/18-12643/2 od 14.12.2018. godine i javnog konkursa br. 02/1-112/18-12642/2 od 14.12.2018. godine

U skladu sa članom 43 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Službeni list Crne Gore, br. 02/18) i članom 4 Pravilnika o sadržaju, povlačenju i ispravci oglasa za popunu radnog mjesta u državnom organu i načinu uvida u dokumentaciju oglasa (Službeni list Crne Gore, br. 41/18), a postupajući po Odluci o povlačenju konkursa Ministarstva finansija, Komisije za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora, broj 07-6246 od 26.12.2018. godine, Uprava za kadrove povlači javni konkurs br. 02/1-112/18-12643/2, objavljen dana 14.12.2018. godine za potrebe Revizorskog tijela, za radno mjesto glavni/a revizor/ka i javni konkurs br. 02/1-112/18-12642/2, objavljen dana 14.12.2018. godine za potrebe Revizorskog tijela, za radno mjesto zamjenik/ica glavnog/e revizora/ke.

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/18-9943/2 od 27.07.2018. godine

Uprava za kadrove, dana 30.07.2018.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Uprave za imovine br. 0201-7032 od 30.07.2018.godine povlači javni konkurs broj 02/1-112/18-9943/2 objavljen dana 27.07.2018. godine za potrebe Uprave za imovinu za radno mjesto: Pomoćnik/ica direktora/ice za Sektor za vođenje registra nepokretnosti, evidenciju pokretnih stvari i poslove za pripremu podataka za uknjižbu državne imovine.

 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/18-8787/2 od 27.06.2018. godine

Uprava za kadrove, dana 12.07.2018. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Suda za Prekršaje u Bijelom Polju Su.III.br.167/18 od 10.07.2018. godine, povlači javni oglas broj: 02/1-112/18-8787/2 objavljen dana 27.06.2018. godine, za potrebe Suda za Prekršaje u Bijelom Polju, za radno mjesto samostalni/a referent/kinja - dostavljač u Odjeljenju u Žabljaku, mjesto rada Žabljak.

 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/18-9356/2 od 06.07.2018. godine

Uprava za kadrove, dana 06.07.2018. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministartsva finansija, br. 01-11417/1 od 09.07.2018. godine, povlači javni oglas, broj 02/1-112/18-9356/2 objavljen dana 06.07.2018. godine, za potrebe Ministarstva finansija, za radno mjesto Samostalni/a savjetnik/ica III, Direkcija za finansijsko računovodstvene pomoći, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći.

 

Povlačenje radnog mjesta kod javnog konkursa konkursa broj 02/1-112/18-7810/2 od 28.05.2018.godine

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu Odluke o povlačenju javnog konkursa Ministarstva rada i socijalnog staranja, broj 023-396/18-2 od 18.06.2018. godine, Uprava za kadrove kod javnog konkursa broj 02/1-112/18-7810/2 od 28.05.2018.godine, objavljen za potrebe Ministarstva rada i socijalnog staranja, povlači radno mjesto pod rednim brojem 2, generalni/a direktor/ica Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove. 

 

 

Povlačenje javnog oglasa broj 311/18 od 11.06.2018. godine

Uprava za kadrove, dana 12.06.2018. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Suda za prekršaje u Budvi, Su III br. 311/18 od 11.06.2018. godine, povlači javni oglas, broj: 02/1-112/18-8046/2 objavljen dana 04.06.2018. godine, za potrebe Suda za prekršaje u Budvi, za radno mjesto: samostalni/a referent/kinja – zapisničar/ka – operater/ka, Odjeljenje u Baru, mjesto rada Bar.

 

 

Povlačenje javnog oglasa broj 11-2171/3 od 11.05.2018. godine

Uprava za kadrove, dana 14.05.2018. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, br. 11-2171/3 od 11.05.2018. godine, povlači interni oglas unutar državnog organa, broj: 02/1-112/18-7181/2 objavljen dana 07.05.2018. godine, za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, za radno mjesto: savjetnik/ica generalnog sekretara Vlade.

Povlačenje javnog oglasa broj 01-1628/2 od 07.05.2018. godine

Uprava za kadrove, dana 09.05.2018. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva kulture br. 01-1628/2 od 07.05.2018. godine, povlači javni oglas broj: 02/1-112/18-6875/2 objavljen dana 25.04.2018. godine, za potrebe Ministarstva kulture – Uprave za zaštitu kulturnih dobara, za radno mjesto samostalni/a savjetnik/ica I dokumentarista/kinja u Sektoru za uspostavljanje zaštite kulturnih dobara, mjesto rada Cetinje.


Povlačenje internog oglasa unutar državnog organa broj 02/1-112/18-6342/2 od 11.04.2018.godine

Uprava za kadrove, dana 25.04.2018. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Zavoda za zapošljavanje Crne Gore br. 02 - 5870 od 20.04.2018. godine, povlači interni oglas unutar državnog organa broj: 02/1-112/18-6342/2 objavljen dana 11.04.2018. godine, za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, za radno mjesto samostalni/a savjetnik/ica I za mjere aktivne politike zapošljavanja u Područnoj jedinici Bijelo Polje za opštine Bijelo Polje i Mojkovac, Biro rada Bijelo Polje za poslove zapošljavanja i upravni postupak, mjesto rada Bijelo Polje. 

 

 

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu Odluke o povlačenju javnog konkursa Ministarstva kulture, broj 01-1488/2 od 19.04.2018. godine, Uprava za kadrove

POVLAČI JAVNI KONKURS BROJ 02/1-112/18-6385/2 od 18.04.2018.godine

objavljen za potrebe Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturnih dobara, za radno mjesto Pomoćnik/ica direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara za Sektor za sprovođenje mjera zaštite kulturnih dobara.

 


Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-16048/2 od 15.01.2018.godine


Uprava za kadrove, dana 25.01.2018.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu Odluke Ministarstva unutrašnjih poslova, 01 Broj 112/17-83279 od 24.01.2018. godine, povlači radno mjesto samostalni/a savjetnik/ica III , Biro za javne nabavke, Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove, objavljeno oglasom broj: 02/1-112/17-16048/2 od 15.01.2018.godine za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. (tekst oglasa)


 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-16265/2 od 15.01.2018.godine


Uprava za kadrove, dana 24.01.2018.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Zavoda za zapošljavanje Crne Gore br. 02-889 od 22.01.2018.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/17-16265/2 objavljen dana 15.01.2018. godine za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ica III za posredovanje u zapošljavanju - Područna jedinica Podgorica za opštine Podgorica, Danilovgrad, Kolašin i Cetinje i gradske opštine Golubovci i Tuzi-Biro rada Danilovgrad-Mjesto rada Danilovgrad.

 


 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-16155/2 od 15.01.2018.godine

Uprava za kadrove, dana 17.01.2018.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu Odluke Ministarstva saobraćaja i pomorstva, broj 118/18-14-154/1, povlači radno mjesto Samostalni/a savjetnik/ica III , Služba za javne nabavke, objavljeno oglasom broj: 02/1-112/17-16155/2 od 15.01.2018.godine za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomorstva. (tekst oglasa.docx)


Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-14649/2 od 22.12.2017.godine


Uprava za kadrove, dana 27.12.2017.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu Odluke Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, broj 02-17119, povlači radno mjesto savjetnik/ca III za posredovanje u zapošljavanju, Područna jedinica Berane za opštine Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje, Gusinje i Petnjica – Biro Plav, mjesto rada Plav, objavljeno oglasom broj: 02/1-112/17-14649/2 od 22.12.2017.godine za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

 


Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-13442/2 od 08.12.2017. godine

Uprava za kadrove, dana 20.12.2017.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Fonda za zdravstveno osiguranje br. 08-8555 od 19.12.2017.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/17-13442/2 objavljen dana 08.12.2017. godine za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ica I za zdravstveno osiguranje - Filijala Ulcinj, Područna jedinica Bar - Mjesto rada u Ulcinju.


Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-14023/2 od 13.12.2017. godine

Uprava za kadrove, dana 15.12.2017. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici br. Tu br. 698/17 od 15.12.2017. godine, povlači javni oglas broj: 02/1-112/17-14023/2 objavljen dana 13.12.2017. godine, za potrebe Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, za radno mjesto samostalni/a savjetnik/ica I - upravitelj pisarnice u Službi za opšte i administrativne poslove,


Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-13425/2 od 06.12.2017. godine

Uprava za kadrove, dana 13.12.2017.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Uprave za inspekcijske poslove br. 0801/2017-13850/3 od 07.12.2017. godine povlači, javni oglas broj 02/1-112/17-13425/2, objavljen dana 06.12.2017. godine za potrebe Uprave za inspekcijske poslove za radno mjesto šumarski/a inspektor/ka III za opštine Berane, Rožaje, Plav, Gusinje, Petnjicu i Andrijevicu sa mjestom rada u Rožajama, Odsjek za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja, Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječije zaštite.


Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-11762/2 od 03.11.2017. godine

 


Uprava za kadrove, dana 17.11.2017.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Suda za prekršaje u Budvi br. Su III br. 572/17 od 17.11.2017.godine povlači, javni oglas broj 02/1-112/17-11762/2, objavljen dana 03.11.2017. godine za potrebe Suda za prekršaje u Budvi za radno mjesto: Samostalni/a referent/kinja -izvršni/a radnik/ca, Sudska pisarnica, Odjeljenje u Ulcinju, mjesto rada Ulcinj.

 


 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-11472/2 od 27.10.2017. godine

 

Uprava za kadrove, dana 10.11.2017.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva unutrašnjih poslova br. 01-112/17-1442/3 od 08.11.2017.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/17-11472/2 objavljen dana 27.10.2017. godine za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ica III u Odsjeku za utvrđivanje teže povrede službene dužnosti policijskih službenika,Direkcija za nadzor nad radom Uprave policije,drugostepeni postupak i teže povrede službene dužnosti,Direktorat za poslove nadzora.


 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-11714/2 od 01.11.2017. godine


Uprava za kadrove, dana 06.11.2017.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja br. 100-240/17-2 od 03.11.2017.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/17-11714/2 objavljen dana 01.11.2017. godine za potrebe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za radna mjesta: samostalni/a savjetnik/ica III za SIZEP u Direktoratu za plaćanje, Direkcija za poljoprivredne register, samostalni/a savjetnik/ica III za pravne poslove u poljoprivredi i ribarstvu u Odjeljenju za normativno pravne poslove Ministarstva, samostalni/a savjetnik/ica III za prikupljanje tržišnih informacija, statistiku i FADN u Odjeljenju za ekonomske analize I samostalni/a savjetnik/ica III u Direktoratu za plaćanja, Direkcija za administrativne poslove. 


Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-11426/2 od 25.10.2017.godine


Uprava za kadrove, dana 6.11.2017.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu Odluke Ministarstva finansija, broj 01-18991/1 od 03.11.2017.godine, povlači radno mjesto samostalni/a savjetnik/ica III u Direkciji za investicione projekte, Direktorat za imovinsko-pravne poslove, objavljeno oglasom broj: 02/1-112/17-11426/2 od 25.10.2017.godine za potrebe Ministarstva finansija.


 Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-11006/2 od 01.11.2017. godine

 

Uprava za kadrove, dana 06.11.2017. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva rada i socijalnog staranja br. 023-580/17-2 od 02.11.2017. godine, povlači javni oglas broj: 02/1-112/17-11006/2 objavljen dana 01.11.2017. godine, za potrebe Ministarstva rada i socijalnog staranja, za radno mjesto zaštitar lica i imovine u Odsjeku - Centar za poslove azila, mjesto rada Spuž, Danilovgrad.


 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-10733/2 od 20.10.2017. godine

 

 

Uprava za kadrove, dana 02.11.2017.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva zdravlja br. 11-38/2017 od 01.11.2017.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/17-10733/2 objavljen dana 20.10.2017. godine za potrebe Ministarstva zdravlja za radno mjesto: samostalni/a referent/kinja u Direktoratu za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i razvoj ljudskih resursa u zdravstvu, Direkcija za upravljanje i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu. 


Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-10614/2 od 06.10.2017.godine 

 

 

Uprava za kadrove, dana 20.10.2017.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva saobraćaja i pomorstva br. 118/17-14- 6882/2
od 19.10.2017.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/17-10614/2 objavljen dana 06.10.2017.godine za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomorstva, za radno mjesto Samostalni/a
savjetnik/ica III u Direktoratu za državne puteve. 


 

 

Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-10609/2 od 06.10.2017.godine

Uprava za kadrove, dana 13.10.2017.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva saobraćaja i pomorstva br. 118/17-14-6880/2 od 06.10.2017.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/17-10609/2 objavljen dana 06.10.2017. godine za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomorstva, za radno mjesto Samostalni/a savjetnik/ica III u Službi za odnose sa javnošću i protokol.

 Povlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-10309/2 od 29.09.2017. godine

 

Uprava za kadrove, dana 12.10.2017.godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva vanjskih poslova br. 05/4-4/26-3 od 12.10.2017.godine povlači javni oglas broj 02/1-112/17-10309/2 objavljen dana 29.09.2017. godine za potrebe Ministarstva vanjskih poslova za radno mjesto: Ataše u Odsjeku za ekonomska, razvojna i humanitarna pitanja, Direkcija za Ujedinjene nacije, Generalni direktorat za multilateralne poslovePovlačenje javnog oglasa broj 02/1-112/17-8980/2  od 28.08.2017. godine

 

Uprava za kadrove, dana 11.09.2017. godine, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a na osnovu odluke Ministarstva ekonomije br. 602-280/2017-1 od 07.09.2017. godine povlači javni oglas broj 02/1-112/17-8980/2 objavljen dana 28.08.2017. godine za potrebe Ministarstva ekonomije za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ica III za saradnju sa međunarodnim ekonomskim organizacijama u Direkciji za ekonomske odnose sa inostranstvom, Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom.


Povlačenje internog oglasa između državnih organa broj 02/1-112/17-8431/2 od 24.07.2017. godine

Uprava za kadrove, u skladu sa članom 39 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 66/12, 34/14 i 16/16), a na osnovu odluke Uprave za ugljovodonike o povlačenju oglasa, br. 60/7 od 25.07.2017. godine povlači oglas Uprave za ugljovodonike br. 02/1-112/17-8413/2, koji je Uprava za kadrove objavila dana 24.07.2017. godine, za radno mjesto samostalni/a savjetnik/ca II, Služba za opšte poslove i finansije.

 

 

A R H I V A