Мања слова Већа слова РСС
узкузк
Повлачење јавног огласа број: 02-100/22-629/3 од 13.04.2022. године


Управа за кадрове, дана 26.04.2022. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Вишег државног тужилаштва у Подгорици, Ту бр. 166/22-1 од 21.04.2022. године, повлачи јавни оглас број: 02-100/22-629/3 објављен дана 13.04.2022. године за потребе Вишег државног тужилаштва у Подгорици за радно мјесто самостални/а референт/киња - записничар - у Служби за опште и администативне послове.

__________________________________________________________
Повлачење јавног огласа број: 02-100/22-593/3 од 06.04.2022. године


Управа за кадрове, дана 20.04.2022. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Основног суда у Котору, посл.бр.ИИИ-Су.96/2022 од 19.04.2022. године, повлачи јавни оглас број: 02-100/22-593/3 објављен дана 06.04.2022. године за потребе Основног суда у Котору за радно мјесто самостални/а референт/киња - за овјере - Судска писарница.
_____________________________________________________________________

 

Повлачење интерног огласа број: 02-100/22-619/2 од 01.04.2022. године


Управа за кадрове, дана 12.04.2022. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе, бр. 01-835/2 од 07.04.2022. године, повлачи јавни оглас број: 02-100/22-619/2 објављен дана 01.04.2022. године за потребе Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе за радно мјесто начелник/ица - Сектор за спровођење пензијског и инвалидског осигурања, Подручна јединица Пљевља, мјесто рада Пљевља.

____________________________________________________________________

 

Повлачење јавног огласа број: 02-100/22-518/3 од 21.03.2022. године

Управа за кадрове, дана 04.04.2022. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке  Управе јавних радова, бр. 01-100/22-1373/1 од 04.04.2022. године, повлачи јавни  оглас број: 02-100/22-518/3 објављен дана 21.03.2022. године за потребе  Управе јавних радова за радно мјесто виши/а савјетник/ца ИИИ - Одсјек за финансијско-рачуноводствене процедуре међународних пројеката, Сектор за управљање ИПА пројектима.

 

 

_____________________________________________________________________

 

Повлачење интерног огласа број: 02-100/22-409/2 од 07.03.2022. године

Управа за кадрове, дана 07.03.2022.године, у складу са чланом 43 Закона о државним службеницима и намјештеницима („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18, 34/19 и 08/21) и чланом 4 Правилника о садржају, повлачењу и исправци огласа за попуну радног мјеста у државном органу и начину увида у документацију огласа („Сл. лист Црне Горе“, бр. 41/18), а поступајући по Одлуци о повлачењу огласа Министарства здравља, повлачи интерни оглас број: 02-100/22-409/2 објављен дана 07.03.2022. године за потребе Министарства здравља, за радно мјесто: Начелник/ица - Дирекција за јавно здравље, Директорат за јавно здравље, прекурсоре и козметичке производе.

_____________________________________________________________________

 

 

 

Повлачење интерног огласа број 02/1-100/20-5235/2 од 26.10.2020. године

Управа за кадрове, дана 10.11.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Суда за прекршаје у Бијелом Пољу, бр Су.ИИИ бр.236/20 од 10.11.2020. године, повлачи интерни оглас број 02/1-100/20-5235/2 објављен дана 26.10.2020. године за потребе Суда за прекршаје у Бијелом Пољу, за радно мјесто Самостални/а референт/киња – радник за пријем и експедицију поште и архивар – Одјељење Беране

 

 

_____________________________________________________________________

 

Повлачење јавног огласа број 02/-100/21-2892/2 од 22.10.2020. године

Управа за кадрове, дана 26.10.2021. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке  Основног суда у Бару, Су бр. ИИИ -2-60/21 од од 22.10.2021. године, повлачи јавни  оглас број 02-100/21-2892/2 објављен дана 22.10.2021. године за потребе  Основног суда у Бару за радно мјесто самостални/а референт/киња – судски достављач у Служби за послове судске управе.

Повлачи се оглас и обуставља поступак за попуну радног мјеста Самостални/а савјетник/ца ИИ – Подручна јединица Подгорица, Експозитура Даниловград по јавном огласу број 02/1-100/20-5911/2 од 23.11.2020. године

Управа за кадрове, дана 23.11.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Пореске управе, бр. 03/1-23113/1-20 од 24.11.2020. године, повлачи оглас и обуставља поступак за попуну радног мјеста 2.Самостални/а савјетник/ца ИИ – Подручна јединица Подгорица, Експозитура Даниловград.

_____________________________________________________________________

 

 

 

Повлачење интерног огласа број 02/1-100/20-5235/2 од 26.10.2020. године

Управа за кадрове, дана 10.11.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Суда за прекршаје у Бијелом Пољу, бр Су.ИИИ бр.236/20 од 10.11.2020. године, повлачи интерни оглас број 02/1-100/20-5235/2 објављен дана 26.10.2020. године за потребе Суда за прекршаје у Бијелом Пољу, за радно мјесто Самостални/а референт/киња – радник за пријем и експедицију поште и архивар – Одјељење Беране 
 

_____________________________________________________________________

Повлачење интерног огласа број 02/1-100/20-5232/2 од 26.10.2020. године

Управа за кадрове, дана 06.11.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Суда за прекршаје у Бијелом Пољу, бр Су.ИИИ бр.228/20 од 02.11.2020. године, повлачи интерни оглас број 02/1-100/20-5232/2 објављен дана 26.10.2020. године за потребе Суда за прекршаје у Бијелом Пољу, за радно мјесто Самостални/а референт/киња – за унос података у РНКП – у и припрему увјерења да се не води прекршајни поступак – Служба за послове судске управе

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

Повлачење јавног огласа број 02/1-100/20-4932/2 од 09.10.2020. године

Управа за кадрове, дана 14.10.2020. године у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства финансија, бр. 01-17311/1 од 13.10.2020. године, повлачи јавни оглас број 02/1-100/20-4932/2 објављен дана 9.10.2019. године за потребе Министарства финансија, за радно мјесто: Самостални/а савјетник/ица ИИИ - Дирекција за државну имовину - Директорат за имовинско-правне послове.

_____________________________________________________________________

 

 

Повлачење јавног огласа број 02/1-100/20-4711/2 од 02.10.2020. године 

Управа за кадрове, дана 07.10.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Управе за имовину, бр. 0201/10219 од 06.10.2020. године, повлачи јавни оглас број 02/1-100/20-4711/2 објављен дана 02.10.2020. године за потребе Управе за имовину, за радно мјесто Референт/киња - са мјестом рада у Цетињу - Одсјек за инвестиционо и текуће одржавање, Сектор за управљање и заштиту државне имовине.

_____________________________________________________________________

Повлачење јавног огласа број 02/1-100/20-4198/2 од 18.09.2020. године

Управа за кадрове, дана 18.09.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Управе за шуме, бр. 04-100/20-3389/1 од 30.09.2020. године, повлачи јавни оглас број 02/1-100/20-4198/2 објављен дана 18.09.2020. године за потребе Управе за шуме, за радно мјесто самостални/а савјетник/ица ИИ - за уређивање, узгој, заштиту, коришћење и дознаку шума - Подручна јединица Гусиње.

 

 

_____________________________________________________________________ 

Повлачење јавног огласа број 02/1-100/20-4263/2 од 21.09.2020. године


Управа за кадрове, дана 22.09.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Уставног суда Црне Горе, Су бр. 582/20-2 од 18.09.2020. године, повлачи јавни оглас број 02/1-100/20-4263/2 објављен дана 21.09.2020. године за потребе Уставног суда Црне Горе, за радно мјесто Савјетник/ца И – технички/а секретар/ица у Кабинету предсједника суда.

_____________________________________________________________________

 

Повлачење јавног огласа број 02/1-100/20-3106/2 од 08.07.2020. године

Управа за кадрове, дана 23.07.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Основног суда у Котору, бр. 246/2020 од 22.07.2020. године, повлачи јавни оглас број 02/1-100/20-3106/2 објављен дана 08.07.2020. године за потребе Основног суда у Котору, за радно мјесто Савјетник/ца И - за рачуноводство и финансије - Служба за послове судске управе.

_____________________________________________________________________ 

 

Повлачење интерног огласа број 02/1-100/20-2863/2 од 26.06.2020. године

Управа за кадрове, дана 08.07.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Агенције за инвестиције Црне Горе, бр. 01-100/20-160/20 од од 07.07.2020. године, повлачи интерни оглас број 02/1-100/20-2863/2 објављен дана 26.06.2020. године за потребе Агенције за инвестиције Црне Горе, за радно мјесто начелник/ица – Одсјек за оцјену, одобравање И праћење пројеката ЈПП у Сектору за јавно приватно партнерство.

_____________________________________________________________________ 

 

Повлачење јавног огласа број 02/1-100/20-2815/2 од 24.06.2020. године

Управа за кадрове, дана 29.06.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Завода за запошљавање Црне Горе, бр. 02-14245 од 24.06.2020. године, повлачи јавни оглас број 02/1-100/20-2815/2 објављен дана 24.06.2020. године за потребе Завода за запошљавање Црне Горе, за радно мјесто референт/киња - за административнио-техничке послове, мјесто рада Подгорица - Канцеларија за кадровске послове, Служба за кадровске и опште послове.

Повлачење јавног огласа број 02/1-100/20-2761/2 од 22.06.2020. године

Управа за кадрове, дана 25.06.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Управе за имовину, бр. 0201-5891 од 24.06.2020. године, повлачи јавни оглас број 02/1-100/20-2761/2 објављен дана 22.06.2020. године за потребе Управе за имовину, за радно мјесто самостални/а савјетник/ица ИИИ – у Служби за јавне набавке

Повлачење радног мјеста код јавног огласа број 02/1-100/20-2191/2 од 15.05.2020. године

Управа за кадрове, дана 29.05.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства одбране, бр. 06021-100/20-3075/3 од 26.05.2020. године, код јавног огласа број 02/1-100/20-2191/2 објављеног дана 15.05.2020. године за потребе Министарства одбране, повлачи радно мјесто бр. 2 : самостални/а савјетник/ица ИИИ у Дирекцији за стандардизацију, кодификацију и квалитет, у Директорату за материјалне ресурсе.

Повлачење јавног огласа број 02/1-100/20-2016/2 од 24.04.2020. године

 

 

Управа за кадрове, дана 06.05.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства одрживог развоја и туризма, бр. 01-835/2 од 05.05.2020. године, повлачи јавни оглас број 02/1-100/20-2016/2 објављен дана 24.04.2020. године за потребе Министарства одрживог развоја и туризма, за радно мјесто Виши/а савјетник/ца ИИИ - Дирекција за управљање претприступном подршком ЕУ и осталим фондовима, Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу

 

Повлачење интерног огласа број 02/1-100/20-2015/2 од 22.04.2020. године

 

 

Управа за кадрове, дана 06.05.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства одрживог развоја и туризма, бр. 01-834/2 од 05.05.2020. године, повлачи интерни оглас број 02/1-100/20-2015/2 објављен дана 22.04.2020. године за потребе Министарства одрживог развоја и туризма, за радно мјесто Самостални/а савјетник/ица ИИ - Дирекција за управљање претприступном подршком ЕУ и осталим фондовима, Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу.

 

 

Повлачење јавног огласа број 02/1-100/20-1615/2 од 11.03.2020. године

Управа за кадрове, дана 24.03.2020. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе, бр. 01-590/2 од 20.03.2020. године, повлачи јавни оглас број 02/1-100/20-1615/2 објављен дана 11.03.2020. године за потребе Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе, за радно мјесто виши/а намјештеник/ца И у Служби за опште послове.

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/19-7822/2 од 29.11.2019. године

Управа за кадрове, дана 05.12.2019. године у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Завода за школство, бр. 01-1693/5 од 04.12.2019. године, повлачи јавни оглас број 02/1-112/19-7822/2 објављен дана 29.11.2019. године за потребе Завода за школство, за радно мјесто Самостални/а савјетник/ица И - (за истраживање и развој основног образовања и васпитања) - Одсјек за истраживање и развој образовног система, Сектор за унапређивање образовања.
 
Повлачење јавног конкурса бр. 02/1-112/19-6620/3 од 18.10.2019. године

У складу са чланом 43 Закона о државним службеницима и намјештеницима (Службени лист Црне Горе, бр. 02/18 и 34/19) и чланом 4 Правилника о садржају, повлачењу и исправци огласа за попуну радног мјеста у државном органу и начину увида у документацију огласа (Службени лист Црне Горе, бр. 41/18), а поступајући по Одлуци о повлачењу конкурса Министарства финансија, Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за именовање главног ревизора и замјеника главног ревизора, број 01-17600/1 од 7.11.2019. године, Управа за кадрове повлачи јавни конкурс број 02/1-112/19-6551/2 објављен дана 18.10.2019. године за потребе Ревизорског тијела
за радно мјесто главни/а ревизор/ка.
 
 
Повлачење јавног огласа број 02/1-112/19-6620/3 од 18.10.2019. године

Управа за кадрове, дана 04.11.2019. године у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства финансија, бр. 01-17287/1 од 04.11.2019. године, повлачи јавни оглас број 02/1-112/19-6620/3 објављен дана 18.10.2019. године за потребе Министарства финансија, за радно мјесто: Главни/а буџетски/а инспектор/ка - Одјељење за буџетску инспекцију.


Повлачење јавног огласа број 02/1-112/19-5934/2 од 07.10.2019. године

Управа за кадрове, дана 11.10.2019.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства одрживог развоја и туризма, бр. 101-4125/2 од 07.10.2019.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/19-5934/2 објављен дана 07.10.2019. године за потребе Министарства одрживог развоја и туризма, за
радно мјесто: Виши/а савјетник/ица ИИИ у Директорату за праћење туристичких токова и туристичког промета, Дирекција за праћење туристичких токова.

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/19-5679/2 од 30.09.2019. године

Управа за кадрове, дана 09.10.2019.године, у складу са Законом о државним службеницима
и намјештеницима, а на основу одлуке Управе за инспекцијске послове, бр. 0801/2019-8236/2
од 07.10.2019.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/19-5679/2 објављен дана
30.09.2019. године за потребе Управе за инспекцијске послове, за
радно мјесто: Просвјетни инспектор ИИИ - са мјестом рада у Бијелом Пољу - Одсјек за
инспекцију за просвјету, Сектор за заштиту дјелатности од јавног интереса.

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/19-4864/2 од 13.09.2019. године

Управа за кадрове, дана 26.09.2019.године, у складу са Законом о државним службеницима
и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства одрживог развоја и туризма, бр. 101-3688/2
од 23.09.2019.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/19-4864/2 објављен дана
13.09.2019. године за потребе Министарства одрживог развоја и туризма, за
радно мјесто: Самостални/а савјетник/ица И - Дирекција за становање,Директорат за развој
становања.

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/19-3905/2 од 09.09.2019. године

Управа за кадрове, дана 24.09.2019.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Агенције за заштиту конкуренције,
бр. 06-594/3 од 23.09.2019.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/19-3905/2 објављен дана 09.09.2019. године за потребе Агенције за заштиту конкуренције, за
радно мјесто: Самостални/а референт/киња – уписничар/ка – архивар/ка, Служба за опште послове и финансије.


Повлачење јавног огласа број 02/1-112/18-4174/2 од 12.08.2019. године

Управа за кадрове, дана 21.08.2019.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства саобраћаја и поморства бр. 118/19-15-6880/1 од 16.08.2019.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/18-4174/2 објављен дана 12.08.2019. године за потребе Министарства саобраћаја и поморства за радно мјесто: Приправник/ица

Повлачење јавног огласа број: 02/1-112/19-3346/2 од 17.07.2019. године и јавног огласа број: 02/1-112/19-3348/2 од 17.07.2019. године

Управа за кадрове, дана 31.07.2019.године, у складу са чланом 43 Закона о државним службеницима и намјештеницима („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18 и 34/19) и чланом 4 Правилника о садржају, повлачењу и исправци огласа за попуну радног мјеста у државном органу и начину увида у документацију огласа („Сл. лист Црне Горе“, бр. 41/18), а поступајући по Одлуци о повлачењу огласа Управе за инспекцијске послове, повлачи јавни оглас број 02/1-112/19-3346/2 објављен дана 17.07.2019. године за потребе Управе за инспекцијске послове, за радно мјесто: Туристички/а инспектор/ка ИИИ - за општине Плав и Гусиње са мјестом рада у Плаву - Сектор за заштиту тржишта и економије, игре на срећу и јавне набавке - Одсјек за туристичку инспекцију и јавног огласа број 02/1-112/19-3348/2, објављен дана 17.07.2019. године за потребе Управе за инспекцијске послове, за радно мјесто: Инспектор/ка рада ИИИ - за област радних односа и запошљавања за општине Плав и Гусиње, са мјестом рада у Плаву - Сектор за заштиту тржишта и економије, игре на срећу и јавне набавке - Одсјек за инспекцију рада - Група послова за област радних односа и запошљавања.
 
Повлачење јавног огласа број 02/1-112/19-3136/2 од 08.07.2019. године


Управа за кадрове, дана 19.07.2019.године, у складу са чланом 43 Закона о државним службеницима и намјештеницима, повлачи јавни оглас број 02/1-112/19-3136/2 објављен дана 08.07.2019. године за потребе Основног суда у Бијелом Пољу, за радно мјесто: савјетник/ца.


Повлачење јавног конкурса бр. 02/1-112/18-12643/2 од 14.12.2018. године и јавног конкурса бр. 02/1-112/18-12642/2 од 14.12.2018. године

У складу са чланом 43 Закона о државним службеницима и намјештеницима (Службени лист Црне Горе, бр. 02/18) и чланом 4 Правилника о садржају, повлачењу и исправци огласа за попуну радног мјеста у државном органу и начину увида у документацију огласа (Службени лист Црне Горе, бр. 41/18), а поступајући по Одлуци о повлачењу конкурса Министарства финансија, Комисије за избор главног ревизора и замјеника главног ревизора, број 07-6246 од 26.12.2018. године, Управа за кадрове повлачи јавни конкурс бр. 02/1-112/18-12643/2, објављен дана 14.12.2018. године за потребе Ревизорског тијела, за радно мјесто главни/а ревизор/ка и јавни конкурс бр. 02/1-112/18-12642/2, објављен дана 14.12.2018. године за потребе Ревизорског тијела, за радно мјесто замјеник/ица главног/е ревизора/ке.

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/18-9943/2 од 27.07.2018. године

Управа за кадрове, дана 30.07.2018.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Управе за имовине бр. 0201-7032 од 30.07.2018.године повлачи јавни конкурс број 02/1-112/18-9943/2 објављен дана 27.07.2018. године за потребе Управе за имовину за радно мјесто: Помоћник/ица директора/ице за Сектор за вођење регистра непокретности, евиденцију покретних ствари и послове за припрему података за укњижбу државне имовине.

 

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/18-8787/2 од 27.06.2018. године

Управа за кадрове, дана 12.07.2018. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Суда за Прекршаје у Бијелом Пољу Су.ИИИ.бр.167/18 од 10.07.2018. године, повлачи јавни оглас број: 02/1-112/18-8787/2 објављен дана 27.06.2018. године, за потребе Суда за Прекршаје у Бијелом Пољу, за радно мјесто самостални/а референт/киња - достављач у Одјељењу у Жабљаку, мјесто рада Жабљак.

 

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/18-9356/2 од 06.07.2018. године

Управа за кадрове, дана 06.07.2018. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министартсва финансија, бр. 01-11417/1 од 09.07.2018. године, повлачи јавни оглас, број 02/1-112/18-9356/2 објављен дана 06.07.2018. године, за потребе Министарства финансија, за радно мјесто Самостални/а савјетник/ица ИИИ, Дирекција за финансијско рачуноводствене помоћи, Директорат за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи.

 

Повлачење радног мјеста код јавног конкурса конкурса број 02/1-112/18-7810/2 од 28.05.2018.године

У складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу Одлуке о повлачењу јавног конкурса Министарства рада и социјалног старања, број 023-396/18-2 од 18.06.2018. године, Управа за кадрове код јавног конкурса број 02/1-112/18-7810/2 од 28.05.2018.године, објављен за потребе Министарства рада и социјалног старања, повлачи радно мјесто под редним бројем 2, генерални/а директор/ица Директората за информатику и аналитичко-статистичке послове. 

 

 

Повлачење јавног огласа број 311/18 од 11.06.2018. године

Управа за кадрове, дана 12.06.2018. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Суда за прекршаје у Будви, Су ИИИ бр. 311/18 од 11.06.2018. године, повлачи јавни оглас, број: 02/1-112/18-8046/2 објављен дана 04.06.2018. године, за потребе Суда за прекршаје у Будви, за радно мјесто: самостални/а референт/киња – записничар/ка – оператер/ка, Одјељење у Бару, мјесто рада Бар.

 

 

Повлачење јавног огласа број 11-2171/3 од 11.05.2018. године

Управа за кадрове, дана 14.05.2018. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Генералног секретаријата Владе Црне Горе, бр. 11-2171/3 од 11.05.2018. године, повлачи интерни оглас унутар државног органа, број: 02/1-112/18-7181/2 објављен дана 07.05.2018. године, за потребе Генералног секретаријата Владе Црне Горе, за радно мјесто: савјетник/ица генералног секретара Владе.

Повлачење јавног огласа број 01-1628/2 од 07.05.2018. године

Управа за кадрове, дана 09.05.2018. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства културе бр. 01-1628/2 од 07.05.2018. године, повлачи јавни оглас број: 02/1-112/18-6875/2 објављен дана 25.04.2018. године, за потребе Министарства културе – Управе за заштиту културних добара, за радно мјесто самостални/а савјетник/ица И документариста/киња у Сектору за успостављање заштите културних добара, мјесто рада Цетиње.


Повлачење интерног огласа унутар државног органа број 02/1-112/18-6342/2 од 11.04.2018.године

Управа за кадрове, дана 25.04.2018. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Завода за запошљавање Црне Горе бр. 02 - 5870 од 20.04.2018. године, повлачи интерни оглас унутар државног органа број: 02/1-112/18-6342/2 објављен дана 11.04.2018. године, за потребе Завода за запошљавање Црне Горе, за радно мјесто самостални/а савјетник/ица И за мјере активне политике запошљавања у Подручној јединици Бијело Поље за општине Бијело Поље и Мојковац, Биро рада Бијело Поље за послове запошљавања и управни поступак, мјесто рада Бијело Поље. 

 

 

У складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу Одлуке о повлачењу јавног конкурса Министарства културе, број 01-1488/2 од 19.04.2018. године, Управа за кадрове

ПОВЛАЧИ ЈАВНИ КОНКУРС БРОЈ 02/1-112/18-6385/2 од 18.04.2018.године

објављен за потребе Министарства културе, Управе за заштиту културних добара, за радно мјесто Помоћник/ица директора Управе за заштиту културних добара за Сектор за спровођење мјера заштите културних добара.

 


Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-16048/2 од 15.01.2018.године


Управа за кадрове, дана 25.01.2018.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу Одлуке Министарства унутрашњих послова, 01 Број 112/17-83279 од 24.01.2018. године, повлачи радно мјесто самостални/а савјетник/ица ИИИ , Биро за јавне набавке, Служба за финансијске, опште и помоћне послове, објављено огласом број: 02/1-112/17-16048/2 од 15.01.2018.године за потребе Министарства унутрашњих послова. (текст огласа)


 

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-16265/2 од 15.01.2018.године


Управа за кадрове, дана 24.01.2018.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Завода за запошљавање Црне Горе бр. 02-889 од 22.01.2018.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/17-16265/2 објављен дана 15.01.2018. године за потребе Завода за запошљавање Црне Горе за радно мјесто: Самостални/а савјетник/ица ИИИ за посредовање у запошљавању - Подручна јединица Подгорица за општине Подгорица, Даниловград, Колашин и Цетиње и градске општине Голубовци и Тузи-Биро рада Даниловград-Мјесто рада Даниловград.

 


 

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-16155/2 од 15.01.2018.године

Управа за кадрове, дана 17.01.2018.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу Одлуке Министарства саобраћаја и поморства, број 118/18-14-154/1, повлачи радно мјесто Самостални/а савјетник/ица ИИИ , Служба за јавне набавке, објављено огласом број: 02/1-112/17-16155/2 од 15.01.2018.године за потребе Министарства саобраћаја и поморства. (текст огласа.доцx)


Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-14649/2 од 22.12.2017.године


Управа за кадрове, дана 27.12.2017.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу Одлуке Завода за запошљавање Црне Горе, број 02-17119, повлачи радно мјесто савјетник/ца ИИИ за посредовање у запошљавању, Подручна јединица Беране за општине Беране, Андријевица, Плав, Рожаје, Гусиње и Петњица – Биро Плав, мјесто рада Плав, објављено огласом број: 02/1-112/17-14649/2 од 22.12.2017.године за потребе Завода за запошљавање Црне Горе.

 


Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-13442/2 од 08.12.2017. године

Управа за кадрове, дана 20.12.2017.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Фонда за здравствено осигурање бр. 08-8555 од 19.12.2017.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/17-13442/2 објављен дана 08.12.2017. године за потребе Фонда за здравствено осигурање за радно мјесто: Самостални/а савјетник/ица И за здравствено осигурање - Филијала Улцињ, Подручна јединица Бар - Мјесто рада у Улцињу.


Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-14023/2 од 13.12.2017. године

Управа за кадрове, дана 15.12.2017. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Основног државног тужилаштва у Подгорици бр. Ту бр. 698/17 од 15.12.2017. године, повлачи јавни оглас број: 02/1-112/17-14023/2 објављен дана 13.12.2017. године, за потребе Основног државног тужилаштва у Подгорици, за радно мјесто самостални/а савјетник/ица И - управитељ писарнице у Служби за опште и административне послове,


Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-13425/2 од 06.12.2017. године

Управа за кадрове, дана 13.12.2017.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Управе за инспекцијске послове бр. 0801/2017-13850/3 од 07.12.2017. године повлачи, јавни оглас број 02/1-112/17-13425/2, објављен дана 06.12.2017. године за потребе Управе за инспекцијске послове за радно мјесто шумарски/а инспектор/ка ИИИ за општине Беране, Рожаје, Плав, Гусиње, Петњицу и Андријевицу са мјестом рада у Рожајама, Одсјек за инспекцију шумарства, ловства и заштите биља, Сектор за заштиту животне средине, безбједност и здравља људи, социјалне и дјечије заштите.


Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-11762/2 од 03.11.2017. године

 


Управа за кадрове, дана 17.11.2017.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Суда за прекршаје у Будви бр. Су ИИИ бр. 572/17 од 17.11.2017.године повлачи, јавни оглас број 02/1-112/17-11762/2, објављен дана 03.11.2017. године за потребе Суда за прекршаје у Будви за радно мјесто: Самостални/а референт/киња -извршни/а радник/ца, Судска писарница, Одјељење у Улцињу, мјесто рада Улцињ.

 


 

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-11472/2 од 27.10.2017. године

 

Управа за кадрове, дана 10.11.2017.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства унутрашњих послова бр. 01-112/17-1442/3 од 08.11.2017.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/17-11472/2 објављен дана 27.10.2017. године за потребе Министарства унутрашњих послова за радно мјесто: Самостални/а савјетник/ица ИИИ у Одсјеку за утврђивање теже повреде службене дужности полицијских службеника,Дирекција за надзор над радом Управе полиције,другостепени поступак и теже повреде службене дужности,Директорат за послове надзора.


 

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-11714/2 од 01.11.2017. године


Управа за кадрове, дана 06.11.2017.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства пољопривреде и руралног развоја бр. 100-240/17-2 од 03.11.2017.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/17-11714/2 објављен дана 01.11.2017. године за потребе Министарства пољопривреде и руралног развоја за радна мјеста: самостални/а савјетник/ица ИИИ за СИЗЕП у Директорату за плаћање, Дирекција за пољопривредне регистер, самостални/а савјетник/ица ИИИ за правне послове у пољопривреди и рибарству у Одјељењу за нормативно правне послове Министарства, самостални/а савјетник/ица ИИИ за прикупљање тржишних информација, статистику и ФАДН у Одјељењу за економске анализе И самостални/а савјетник/ица ИИИ у Директорату за плаћања, Дирекција за административне послове. 


Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-11426/2 од 25.10.2017.године


Управа за кадрове, дана 6.11.2017.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу Одлуке Министарства финансија, број 01-18991/1 од 03.11.2017.године, повлачи радно мјесто самостални/а савјетник/ица ИИИ у Дирекцији за инвестиционе пројекте, Директорат за имовинско-правне послове, објављено огласом број: 02/1-112/17-11426/2 од 25.10.2017.године за потребе Министарства финансија.


 Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-11006/2 од 01.11.2017. године

 

Управа за кадрове, дана 06.11.2017. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства рада и социјалног старања бр. 023-580/17-2 од 02.11.2017. године, повлачи јавни оглас број: 02/1-112/17-11006/2 објављен дана 01.11.2017. године, за потребе Министарства рада и социјалног старања, за радно мјесто заштитар лица и имовине у Одсјеку - Центар за послове азила, мјесто рада Спуж, Даниловград.


 

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-10733/2 од 20.10.2017. године

 

 

Управа за кадрове, дана 02.11.2017.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства здравља бр. 11-38/2017 од 01.11.2017.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/17-10733/2 објављен дана 20.10.2017. године за потребе Министарства здравља за радно мјесто: самостални/а референт/киња у Директорату за контролу квалитета здравствене заштите и развој људских ресурса у здравству, Дирекција за управљање и унапрјеђење људских ресурса у здравству. 


Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-10614/2 од 06.10.2017.године 

 

 

Управа за кадрове, дана 20.10.2017.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства саобраћаја и поморства бр. 118/17-14- 6882/2
од 19.10.2017.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/17-10614/2 објављен дана 06.10.2017.године за потребе Министарства саобраћаја и поморства, за радно мјесто Самостални/а
савјетник/ица ИИИ у Директорату за државне путеве. 


 

 

Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-10609/2 од 06.10.2017.године

Управа за кадрове, дана 13.10.2017.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства саобраћаја и поморства бр. 118/17-14-6880/2 од 06.10.2017.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/17-10609/2 објављен дана 06.10.2017. године за потребе Министарства саобраћаја и поморства, за радно мјесто Самостални/а савјетник/ица ИИИ у Служби за односе са јавношћу и протокол.

 Повлачење јавног огласа број 02/1-112/17-10309/2 од 29.09.2017. године

 

Управа за кадрове, дана 12.10.2017.године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства вањских послова бр. 05/4-4/26-3 од 12.10.2017.године повлачи јавни оглас број 02/1-112/17-10309/2 објављен дана 29.09.2017. године за потребе Министарства вањских послова за радно мјесто: Аташе у Одсјеку за економска, развојна и хуманитарна питања, Дирекција за Уједињене нације, Генерални директорат за мултилатералне пословеПовлачење јавног огласа број 02/1-112/17-8980/2  од 28.08.2017. године

 

Управа за кадрове, дана 11.09.2017. године, у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима, а на основу одлуке Министарства економије бр. 602-280/2017-1 од 07.09.2017. године повлачи јавни оглас број 02/1-112/17-8980/2 објављен дана 28.08.2017. године за потребе Министарства економије за радно мјесто: Самостални/а савјетник/ица ИИИ за сарадњу са међународним економским организацијама у Дирекцији за економске односе са иностранством, Директорат за мултилатералну и регионалну трговинску сарадњу и економске односе са иностранством.


Повлачење интерног огласа између државних органа број 02/1-112/17-8431/2 од 24.07.2017. године

Управа за кадрове, у складу са чланом 39 Закона о државним службеницима и намјештеницима ("Сл. лист Црне Горе", бр. 39/11, 66/12, 34/14 и 16/16), а на основу одлуке Управе за угљоводонике о повлачењу огласа, бр. 60/7 од 25.07.2017. године повлачи оглас Управе за угљоводонике бр. 02/1-112/17-8413/2, који је Управа за кадрове објавила дана 24.07.2017. године, за радно мјесто самостални/а савјетник/ца ИИ, Служба за опште послове и финансије.

 

 

А Р Х И В А