Мања слова Већа слова РСС
узкузк
 

Црна Гора
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

Број: 02-100/22-617/5
Датум: 07.04.2022. године

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ПОДГОРИЦА

На основу члана 4 Правилника о садржини огласа, начину исправке, пријављивања на оглас електронским путем и увида у документацију огласа (''Сл. лист Црне Горе'', бр. 08/13 од 07.02.2013) Управа за кадрове врши исправку јавног огласа бр. 02-100/22-617/3 од 04.04.2022. године, објављеног за потребе

ФОНДА ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА ЦРНЕ ГОРЕ

На начин што се код радног мјеста, под редним бројем 1, ријеч: »Виши/а намјештеник/ца - Служба за опште послове«, мијења и гласи: « Виши/а намјештеник/ца И - Служба за опште послове«.

Број: 02-100/22-617/5 Датум: 07.04.2022. године На основу члана 4 Правилника о садржини огласа, начину исправке, пријављивања на оглас електронским путем и увида у документацију огласа (''Сл. лист Црне Горе'', бр. 08/13 од 07.02.2013) Управа за кадрове врши исправку јавног огласа бр. 02-100/22-617/3 од 04.04.2022. године, објављеног за потребе На начин што се код радног мјеста, под редним бројем 1, ријеч: »Виши/а намјештеник/ца - Служба за опште послове«, мијења и гласи: « Виши/а намјештеник/ца И - Служба за опште послове«.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Црна Гора
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ


Број: 02-100/22-608/4
Датум: 05.04.2022. године

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ПОДГОРИЦА


На основу члана 4 Правилника о садржини огласа, начину исправке, пријављивања на оглас електронским путем и увида у документацију огласа (''Сл. лист Црне Горе'', бр. 08/13 од 07.02.2013) Управа за кадрове врши исправку јавног огласа бр. 02-100/22-608/3 од 04.04.2022. године, објављеног за потребе

УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

На начин што се код радног мјеста, под редним бројем 1, ријеч: »сарадник/ца ИИИ«, мијења и гласи: « Савјетник/ица ИИИ«. 


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Црна Гора
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

Број: 02/1-100/20-2281/3
Датум: 27.05.2020. године

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ПОДГОРИЦА


На основу члана 4 Правилника о садржини огласа, начину исправке, пријављивања на оглас електронским путем и увида у документацију огласа (''Сл. лист Црне Горе'', бр. 08/13 од 07.02.2013) Управа за кадрове врши исправку јавног огласа бр. 02/1-100/20-2281/2 од 27.05.2020. године, објављеног за потребе

УПРАВЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На начин што се у тексту огласа додаје напомена:

- Предвиђена је провјера психофизичке способности у складу са Правилником о врсти, начину, обиму и роковима за обављање здравствених прегледа запослених на радмим мјестима са посебним условима рада односно повећаним ризиком,
- Предвиђено је утврђивање достојности за обављање послова у Управи у складу са Правилником о утрђивању достојности за обављање послова у Управи за извршење кривичних санкција.